2018/05/14

PAC·OBERT 13/05/2018 REPORTCastellano  ↓  / English ↓↓
Exhibició Estàtica - Exhibición Estática - Statict Exhibition ↓↓↓
Exhibició en Vol - Exhibición en vuelo - Flight Exhibition ↓↓↓↓


Tot i que la previsió meteorològica anunciava que un front fred amb fort vent i precipitació, de neu per sobre dels 800 metres, ja hauria passat quan s'iniciés el PAC·OBERT, el matí de portes obertes s'obrí amb poca assistència de visitants, sense pluja a l'aeroport però sota un cel ben fosc que estava descarregant de valent a la costa del Barcelonés.
PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

No obstant, l'anunci de l'exhibició d'una flota de Harley Davidson del Chapter Barcelona, del vol del Super Saeta de la FPAC i de la posta en marxa del Xaika, va ser prou estimulant per que, a quarts de dotze, en quant s'obrí el cel i lluí el sol, l'afluència familiar desbordés tota expectativa.
PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón
Així es va poder realitzar tot el programa de vols i es saturà per segon cop l'espai de l'hangar-taller dedicat a la mainada, tot i haver-se reforçat amb més tauletes i taborets per col·lorejar i dibuixar avions.
PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

La Pitts Pedal continuà fent la delícia dels mes petits, i confirma que cal anar ampliant la flota de “rèpliques infantils” d'avions emblemàtics.
PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - DJR
El taulell dedicat a la venda de llibres aeronàutics esgotà l'assortiment de maquetes, clauers i puzzles infantils.
12/5/2018 a LERS, pre-vol per el PAC·OBERT del 13/5/2018 © FPAC
Els propers PAC·OBERT estan programats per el 17 de Juny, 9 de Setembre, 21 d'Octubre, 18 de Novembre i 16 de Desembre.
PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Conrad Miquel


VOLS D'AGRAÏMENT


Al sorteig cel·lebrat un cop acabat el PAC·OBERT, els Benefactors Nº 115, Nº 339 i Nº 721 van ser agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

Els vols tindran lloc durant el PAC·OBERT programat pel 17 de juny de 2018 o en data anterior, a acordar. Per concretar data i detalls del vol s'agrairà que els premiats ens contactin per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORGAunque la previsión meteorológica anunciaba que un frente frío acompañado de fuerte viento y precipitación, de nieve por encima de los 800 metros de altitud, habría pasado cuando se iniciara el PAC·OBERT, la mañana de puertas abiertas se inició con pocos visitantes, sin lluvia en el aeropuerto pero bajo un cielo muy oscuro que descargaba con ganas en la costa del Barcelonés.
PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón
Sin embargo, el anuncio de la exhibición de una flota de Harley Davidson del Chapter Barcelona, del vuelo del Super Saeta de la FPAC y de la puesta en marcha del Chaika, fue suficiente estímulo para que a media mañana y en cuanto se abrió el cielo y lució el sol, la afluencia familiar desbordara toda expectativa.
PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón
Así se pudo realizar todo el programa de vuelos y se saturó por segunda vez el espacio del hangar-taller dedicado a los niños, a pesar de haber aumentado el número de mesitas y taburetes para dibujar y colorear aviones.
PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón
La Pitts Pedal continuó deleitando a los más pequeños, y su éxito confirma que hay que ir ampliando la flota de "réplicas infantiles" de nuestros aviones emblemáticos.
PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón
El mostrador dedicado a la venta de libros y recuerdos aeronáuticos agotó el surtido de maquetas, llaveros con avión y puzzles infantiles.
12/5/2018 Pre-vuelo para el PAC·OBERT del 13/5/2018 ©  FPAC
Los próximos PAC·OBERT están programados para el 17 de Junio, 9 de Septiembre, 21 de Octubre, 18 de Noviembre y 16 de Diciembre.
PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Conrad Miquel


VUELOS DE AGRADECIMIENTO

En el sorteo celebrado al finalizar el PAC·OBERT, los Benefactores Nº 115, Nº 353 y Nº 721 han sido agraciados con un vuelo * en una aeronave clásica de la FPAC.

* Los vuelos tendrán lugar durante el PAC·OBERT programado para el 17 de Junio 2018 o en fecha anterior, a acordar. Para concretar fecha y detalles del vuelo se agradecerá que los premiados nos contacten por correo electrónico a: OPERACIONS@FPAC.ORG

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

Although the weather forecast announced that a cold front accompanied by strong raffles and rainfall, of snow above 800 m. would have passed when the PAC·OBERT began, the FPAC open doors morning doors initiated with few visitors under a very dark sky, without precipitation at the airport but raining cats and dogs on the coast of Barcelona.
PAC·OBERT 13/05/2018 © FPAC - Javier Cortés
However, the announcement of the exhibition of a fleet of Harley Davidson of the Barcelona Chapter, the flight of the Super Saeta of the FPAC and the Chaika engine launching, were of enough interest to bring a great inflow family visitors as soon a bright and sunny sky opened around noon time.
PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón
Thus, the entire flight program was performed and the hangar-workshop space dedicated to children was saturated for the second time, despite having increased the number of tables and stools for drawing and coloring planes.
PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón
 The Pedal Pitts continued to delight the little ones, and its success confirms that we must expand the fleet of "children's replicas" of our emblematic aircraft.
PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - DJR
The counter dedicated to the sale of aeronautical books and memorabilia sold out the assortment of scale models, aircrafy key chains and children's puzzles.

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón
The next PAC·OBERT events are scheduled for June 17th, September 9th, October 21st, November 18th and December 16th.
PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Conrad Miquel

FLIGHTS OF GRATITUDE


In the draw celebrated by the end of the open day, the FPAC Benefactors Nº 115, Nº 339 and Nº 721 have been awarded a flight* in a Classic airplane of the FPAC.

*The flights can be scheduled, either for next June 17th PAC·OBERT exhibion, or on a previous date. To agree on the date and the details of the flight please email us to: OPERACIONS@FPAC.ORGTONI TEJÓN PHOTOGRAPHY

 UNA MIRADA AL PAC·OBERT 

UNA MIRADA AL PAC·OBERT

A SIGHT TO THE PAC·OBERT


En Toni iniciant la Jornada - Toni Iniciando la Jornada
Toni starting the Open Day
PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Pilar Paniello


LA PREPARACIÓ

LA PREPARACIÓN 

THE SET-UP

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

ELS VISITANTS

LOS VISITANTES

THE VISITORS

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni TejónPAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

LES HARLEYS & THE HARLEYSTS

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

MÉS IMATGES D'AVIONS

MÁS IMÁGENES DE AVIONES

MORE AIRCRAFT IMAGES

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón


PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 13/5/2018 © FPAC - Toni Tejón