2014/12/29

PAC·OBERT 2015 CALENDARI REVISATCALENDARI 2015 - 2015 SCHEDULE - CALENDARIO 2015

 
EC-DRZ Cessna 172 donada a a FPAC en 2014
Actualment en Revisió Extraordinària © FPAC- Alejandro de Diego

 Revisat - Revisado - Revisited 
22 de Febrer – FebreroFebruary
Exclusiu per Socis Benefactors de la FPAC 
“Dia del Voluntari”
Exclusivo para Socios Benefactores de la FPAC
“Dia del Voluntario”
Only for the FPAC Benefactor Members
“Volunteer’s Day"

EC-FTZ i EC-DAU Bückers 131
Actualment en Revisió Extraordinària © FPAC-Joaquim Rodríguez

TEMPORADA DE PRIMAVERA - TEMPORADA DE PRIMAVERA
SPRING SEASON

15 de Març – MarzoMarch

19 d’Abril – Abril April

17 de Maig – MayoMay

21 de Juny – JunioJune


EC-GZN Super Saeta HA-200D
Actualment en Revisió Extraordinària © FPAC- Joaquim Rodríguez


TEMPORADA DE TARDOR - TEMPORADA DE OTOÑO
AUTUMN SEASON 

20 de Setembre – SeptiembreSeptember

18 d’Octubre – OctubreOctober

15 de Novembre – NoviembreNovember

13 de Desembre – DiciembreDecember 


 EC-BBJ Cessna 172 donada a la FPAC en 2013
Actualment en Revisió Extraordinària © FPAC- Joaquim Rodríguez

2014/12/26

PAC•OBERT 14/12/2014 REPORT

Les Famílies amb nens son la constant dels PAC·OBERT © FPAC -  Joaquim Rodríguez


El Soci Benefactor Nº 223 i el Soci Benefactor Voluntari Nº 383 van ser agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

*Els vols tindran lloc durant el PAC.OBERT programat per el proper 14 de Març de 2015. Per acordar els detalls i l'hora del vol s'agrairà que els premiats contactin per correu electrònic amb: OPERACIONS@FPAC.ORG

© FPAC -  Joaquim Rodríguez

 El Socio Benefactor Nº 223 y el Socio Benefactor Voluntario Nº 383, resultaron agraciados con un vuelo* en una Aeronave Clásica de la FPAC.

*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC.OBERT planeado para el próximo 14 de Marzo de 2015. Para acordar los detalles y la hora del vuelo se agradecerá que los premiados contacten por correo electrónico con: OPERACIONS@FPAC.ORG

La cabina del Texan es el primer atractiu del PAC·OBERT © FPAC -  Joaquim Rodríguez
The FPAC Benefactor Member Nº 223 and the Volunteer Benefactor Member Nº 383, were awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.
 
* The flights will take place in occasion of the next PAC.OBERT exhibition, scheduled for Sunday, March 14th. 2015.
 The awarded are kindly requested to contact FPAC to fix the flight details and schedule by emailing to: OPERACIONS@FPAC.ORG

 
La nova tanca divisòria i el punt d'accés a la Zona Aire © FPAC -  Joaquim Rodríguez

 

Nou Procediment de Seguretat


En un dia ideal per volar, trenta vuit voluntaris van atendre els nombrosos visitants que estrenaven el nou procediment de seguretat presentat per la Direcció de l’Aeroport i aprovat per la Agencia Española de Seguridad Aeronáutica per els PAC.OBERT. 

La Flamingo a la Zona Terra © FPAC -  Joaquim Rodríguez

Dividint la Plataforma R1 d’exposició d’aeronaus en una Zona Terra i una Zona Aire i establint un control d’accés a la Zona Aire, ja no caldrà identificar els visitants de la Zona Terra que es on es concentren les aeronaus que es poden visitar per dins.

Addicionalment s'ha habilitat un accés directe des del control de seguretat de l'aeroport a l'entrada a la plataforma.

La Mentor EC-JKM, després d'un vol amb un Soci Benefactor
© FPAC -  Joaquim Rodríguez


A l’Àrea Terra tindrà lloc la Exposició de les Aeronaus que no participin en els Vols de Reconeixement-Incentiu oferts als Socis Benefactors o a les Exhibicions en Vol que es realitzin durant el temps en que estigui oberta la exposició.

 La Bücker EC-DAU, al fons el punt d'accés a la Zona Aire
© FPAC -  Joaquim Rodríguez

En aquesta primera aplicació del nou procediment, l’acreditació per accedir a la Zona Aire es realitzà al taulell d’atenció i d’informació als Socis Benefactors i Visitants, situat a l’hangar de la Fundació i el punt d’accés s’establí en un lloc proper. 

Com sigui que la separació punt d’enregistrament – punt d’accés resultà poc funcional, per properes edicions s’integrarà el conjunt en forma d’un nou equipament en que s’inclogui i visualitzi la preceptiva unitat de primers auxilis.
 
 Les aeronaus exposades a la Zona Terra, en primer terme la Cessna-172
EC-KOP de l'Aeroclub © FPAC -  Joaquim Rodríguez

Nuevo Procedimiento de Seguridad


En un día ideal para volar, treinta ocho voluntarios atendieron los numerosos visitantes que estrenaban el nuevo procedimiento de seguridad presentado por la Dirección del Aeropuerto y aprobado por la Agencia Española de Seguridad Aeronáutica para los PAC.OBERT.

La EC-BPT, Aisa I-11B"Vespa" a la Zona Terra  © FPAC -  Joaquim Rodríguez

Dividiendo la Plataforma R1 de exposición de aeronaves en una Zona Tierra y una Zona Aire y estableciendo un control de acceso a la Zona Aire, ya no será necesario identificar los visitantes de la Zona Tierra, que es la que concentra la exposición de aeronaves visitables. 

Adicionalmente se ha habilitado una entrada directa a plataforma desde el control de acceso al aeropuerto.

Una de les dues Piper PA-18, de Socis Benefactors Voluntaris que col·laboraren
a realztar el carrusel del PAC·OBERT © FPAC -  Joaquim Rodríguez

En el Área Tierra se concentrará la Exposición de las Aeronaves que no participen en los Vuelos de Reconocimiento-Incentivo ofrecidos a los Socios Benefactores o en las Exhibiciones en Vuelo que se realicen durante el tiempo de apertura y visita a la exposición.

La Bücker EC-FUU a la Zona Vol © FPAC -  Joaquim Rodríguez

En esta primera implementación del nuevo protocolo de seguridad, la acreditación para acceder al Área Aire se realizó en el mostrador de atención y de información a los Socios Benefactores y Visitantes, ubicado en el hangar de la Fundación, y el punto de acceso se estableció en un lugar cercano.
 
Al comprobarse que la separación entre punto de acreditación y punto de acceso no era muy funcional, se está estudiando que en próximas ediciones se integre el conjunto en forma de un nuevo equipamiento que incluya y visualice la preceptiva unidad de primeros auxilios.

El T-6 Texan, situat just a l'entrada © FPAC -  Joaquim Rodríguez

 

New Security Procedures
On a perfect day for flying, thirty eight volunteers attended the numerous visitors who premiered the new procedure proposed for the PAC.OBERT by the Airport Security Management and approved by the Aeronautics Safety Spanish Agency.


Aeronaus de l'Aeroclub com aquesta Cessna 172 EC-HMQ col·laboraren a
realtzar les dues Zones de la exposició © FPAC -  Joaquim Rodríguez

Dividing the R1 Exhibition Platform R1 in a Ground Exhibition Zone and an Air Exhibition Zone and establishing a controlled access to the second one, it will not be needed anymore to identify the visitors to the Ground Exhibition.

La EC-LND, segona Piper PA-18 que col·laborà en el carussel
del PAC·OBERT © FPAC -  Joaquim RodríguezThe Ground Exhibition will focus on aircraft neither offering Recognition-Incentive flights to Volunteers and other Benefactor Members nor Flight Exhibitions carried out during the time of visit to the exhibition.

EC-HMQ Cessna 172 de l'Aeroclub, visitabel a la Zona Terra
© FPAC -  Joaquim RodríguezThe accreditation to access the Air Exhibition Zone was held at the attention and information to Benefactor Members and Visitors counter. As usual, it was located in the hangar of the Foundation and the access point was settled nearby.

Since splitting the registration-access proved to be poorly functional, it’s being planned to integrate both functions into a whole new facility including and visualizing the mandatory first aid unit.

Mudry CAP-10 de l'Aeroclub, EC-FVK,  que participà en la exhibició en vol
del PAC·OBERT © FPAC -  Joaquim Rodríguez

Brügger MB-2 Colibri


Va despertar curiositat i molt d’interés l’avió de construcció amateur Brügger MB-2  “Colibrí” de matrícula EC-YSP que ha estat totalment restaurat per exposició i rodatge autònom a terra, d’acord amb els termes en que va ser donat a la Fundació. Més informació sobre les característiques de l’avió a: http://en.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCgger_Colibri 

El recent restaurat MB-2 © FPAC - Conrad Miquel Antich
 


Despertó curiosidad y mucho interés el avión de construcción amateur Brügger MB-2 ¨Colibrí¨ matrícula  EC-YSP que ha sido totalmente restaurado para su exposición y rodaje autónomo en tierra, de acuerdo con lo dispuesto en los términos de donación a la Fundación. Más información sobre las características de la aeronave en: http://en.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCgger_Colibri
 

El MB-2 abans de la restauració © José Fernández - AerotendenciasThe amateur-built aircraft Brügger MB-2 “Colibri” registration EC-YSP aroused much curiosity and interest. It has been fully restored for autonomous taxiing and ground exhibition, in accordance with the terms of its donation to the Foundation. More information on the aircraft characteristics at: http://en.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCgger_Colibri
 

L'Aeroclub va deixar visitar el EC-KOF Robinson R-22
© FPAC -  Joaquim Rodríguez


Taller de Fotografia Nocturna Anunci del Taller © FPAC - Toni TióDurant la tarda-vespre del dissabte d’abans del PAC·OBERT, i amb la col·laboració de l’Aeroclub Barcelona Sabadell que va deixar les aules en que es realitzà el Brífing Teòric es va organitzar el 1r Taller d’Iniciació a la Fotografia Nocturna d’Aeronaus. 
Les aeronaus històriques de la Fundació van ser una plataforma ideal per treballar tant les composicions generals com les imatges de detall amb efectes nocturns.Durante la tarde-noche del Sábado anterior al PAC·OBERT, y con la colaboración del Aeroclub Barcelona Sabadell que nos dejó las aulas para realizar el Briefing Teórico, se organizó el 1er Taller de Iniciación a la Fotografía Nocturna de Aeronaves
Las aeronaves históricas de la Fundación fueron una plataforma ideal para trabajar tanto las composiciones generales como las imágenes de detalle con efectos nocturnos.

On the Saturday afternoon-evening, prior to the PAC·OBERT, with the co-operation of the Aeroclub Barcelona Sabadell that lent the classroom for the theoretical briefing, we organized the 1st Workshop Introduction to Photography Night Aircraft
The Legacy Aircraft of the Foundation proved to be an ideal platform to work-out both, general and detailed images with night-effects.