2015/10/18

PAC·OBERT 18/10/2015 REPORT (1ª Edició)

 
2015 19 18 © FPAC - DJR


Un matí gris i ensopit, sense vent, ha marcat aquesta edició de la exposició estàtica i en vol d'una mostra de les Aeronaus Clàssiques de la Fundació que han estat acompanyades d'una trobada d'automòbils WW del Scirocco BCN Club i de la visita de tres aeronaus del Real Aeroclub de Navarra.

El Soci Benefactor Nº 452 i el Soci Benefactor Voluntari Nº 345 han estat agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

*Els vols tindran lloc durant el PAC.OBERT programat pel 15 de Novembre de 2015 o en data anterior, a acordar. Per posar-se d'acord en la data i detalls del vol s'agrairà que els premiats ens contactin per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORG

 

La novetat d'aquest PAC·OBERT ha estat que l'exhibició en vol s'ha escalonant a lo llarg del matí. 

En primer lloc i després d'una operació de vol d'incentiu a una Voluntària premiada en un sorteig de PAC·OBERT en la Bücker 131 EC-FUU,  la Zlin Akrobat ha fet varies passades espectaculars en circuit curt.  

La segona seqüència ha estat a càrrec de les PA-18 i han tancat la parella de Bückers EC-DAU i EC-FUU amb tres passades de simulació d'aterratge amb excés de velocitat d'aproximació, recuperació del vol horitzontal i sortida ràpida en circuit curt.

 
2015 19 18 © FPAC - DJR


Una soporífera mañana gris y sin viento ha marcado esta edición de la exposición estática y en vuelo de una muestra de las Aeronaves Clásicas de la Fundación acompañadas de un encuentro de automóviles WW del Scirocco BCN Club y de l avisita de tres aeronaves del Real Aeroclub de Navarra.

El Socio Benefactor Nº 452 y el Socio Benefactor Voluntario Nº 345, han resultado agraciados con un vuelo* en una Aeronave Clásica de la FPAC.

*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC.OBERT planeado para el 15 de Noviembre de 2015 o en fecha anterior, a acordar. Para ponerse de acuerdo sobre fecha y detalles del vuelo se agradecerá que los premiados nos contacten por correo electrónico a: OPERACIONS@FPAC.ORG


2015 19 18 © FPAC - OPERACIONS

La novedad de este PAC·OBERT ha sido que la exhibición en vuelo se ha escalonando a lo largo de la mañana.
 
En primer lugar y después de una operación de vuelo de incentivo a una Voluntaria premiada en un sorteo de PAC·OBERT en la Bücker 131 EC-FUU, la Zlin Akrobat ha realizado varias pasadas espectaculares en circuito corto.

 
La segunda secuencia ha estado a cargo de las PA-18 y han cerrado la pareja de Bückers EC-DAU y EC-FUU con tres pases de simulación de aterrizaje con exceso de velocidad de aproximación, recuperación del vuelo horizontal y salida rápida en circuito corto.


 
2015 19 18 © FPAC - DJR


A gray, dull and windless morning scored this edition of the static display and in flight exhibition of a sample of the Foundation Heritage Aircraft
They have been accompanied by an encounter of WW cars from the Scirocco BCN Club and the visit of three light aircraft from the Royal Aeroclub de Navarra. 
 
The FPAC Benefactor Member Nº 452 and the Volunteer Benefactor Member Nº 345, have been awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.
* The flights can be scheduled, either on November 15th PAC·OBERT exhibition, or on a previous date. To agree on the details of the flight please email us to: OPERACIONS@FPAC.ORG

New on this PAC·OBERT has been a flight exhibition staggered along in the morning. An incenive flight offered to a Volunteer lady, on the Bücker 131 EC-FUU opened the morning.

It has been followed by the exhibition of the Zlin Akrobat EC-BDS. She has made several spectacular passes finalising with a high speed ascent.

The second sequence has been in charge of two Piper Cub PA-18 and the third one of two Bückers 131, the EC-DAU and the EC-FUU that offered three passes simulating a too speedy landing approach, recovery to horizontal flight and rapid ascent.