2014/11/30

PAC.OBERT 16/11/2014 REPORT

© FPAC -  Conrad Miquel Antich

En un dia molt assoleiat, les fortes ràfagues de vent creuat impediren el vol dels avions clàssics de la Fundació.

© FPAC -  Conrad Miquel Antich

Una magnífica y soleada mañana estropeada por las ráfagas de viento cruzado que impidieron el vuelo de los aviones clásicos de la Fundación.

© FPAC -  Conrad Miquel Antich

A gorgeous sunny morning was marred by crosswind gusts that kept on ground the vintage aircraft of the Foundation.

© FPAC -  Conrad Miquel Antich
El Soci Benefactor Nº 227, el Soci Benefactor Voluntari Nº 467, un Estudiant i un Professor de Tènic de Manteniment d'Aeronaus van ser agraciats amb un vol en una aeronau clàssica de la FPAC.
*Els vols tindran lloc durant el PAC.OBERT del proper 14 de desembre. Per acordar l'hora de vol s'agrairà que els premiats contactin per correu electrònic amb:
OPERACIONS@FPAC.ORG
 L'Alejandro i l'Alba presentant la Fundació a un Grup de Pares i Escolars © FPAC -  Conrad Miquel Antich
El Socio Benefactor Nº 227, el Socio Benefactor Voluntario Nº 467, un Estudiante y un Profesor de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves resultaron agraciados con un vuelo en una Aeronave Clásica de la FPAC
*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC.OBERT del próximo 14 de Diciembre. Para acordar la hora de vuelo se agradecerá que los premiados contacten por correo electrónico con
OPERACIONS@FPAC.ORG
El grup d'escolars fent la visita guiada a una Bücker  © FPAC -  Joaquim Rodríguez
The FPAC Benefactor Member Nº 227, the Volunteer Benefactor Member Nº 467 , one Student and one Professor of Aircraft Maintenance Technician were awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.
* The flights will take place in occasion of the next PAC.OBERT exhibition, on Sunday December 14th. The awarded are kindly requested to contact FPAC fix the flight schedule by emailing to:
OPERACIONS@FPAC.ORG
El grup d'escolars fent la visita guiada al Phantom  © FPAC -  Joaquim Rodríguez
Els 40 Socis Benefactors Voluntaris atengueren a 169 visitants adults que vingueren acompanyant 94 nens i nenes.
Durant el PAC.OBERT en Josep Jover, Soci Benefactor i Voluntari de la Fundació va inscriure com SB al seu fill de menys de dos anys que des d'ara tindrá l'honor de ser El Més Petit de Tots.
Acompanyant les imatges del petit Eric, en Josep ens diu Ha estat un fet molt important a títol personal, per poder acostar al meu petit a un món que m'apassiona, i al costat vostre donar-li a conèixer tot el que l’envolta. D’aquesta forma, quan tingui capacitat de decisió, podrà valorar un mon que el pot omplir d’il·lusió, compromís i dedicació”
El Més Petit Soci Benefactor de la FPAC  © FPAC -  Josep Jover
Los 40 Socios Benefactores Voluntarios atendieron a 169 visitantes adultos y a los 94 niños y niñas que acompañaban.
Durante el PAC.OBERT Josep Jover, Socio Benefactor y Voluntario de la Fundación inscribió como SB a su hijo de menos de dos años, un chaval que desde ahora tendrá el honor de ser el más pequeño de todos.
En el correo que acompaña las imágenes del pequeño Eric, Josep mos dice "Ha sido un hecho muy importante a título personal, poder acercar a mi pequeño a un mundo que me apasiona, y junto con vosotros poder darle a conocer todo lo que le rodea. De esta forma, cuando tenga capacidad de decisión, podrá valorar un mundo que puede llenarle de ilusión, compromiso y dedicación".
El Más Pequeño Socio Benefactor de la FPAC  © FPAC -  Josep Jover
In addition to the 40 FPAC Volunteer Benefactor Members in charge of organizing the event, the PAC.OBERT gathered 169 adults and 94 kids.
During PAC.OBERT Josep Jover, Benefactor Partner and Volunteer of the Foundation registered his less than two years son as FBP. From now will have the honor of being the smallest of all.
In the email accompanying the images of the small Eric, Josep says "It has been a very important personal decision, to bring my little kid to the world that I love, and together with you making possible for him to know all what's around it. Thus, when he will have decision-making capacity, may consider a world that can bring him enthusiasm, commitment and dedication”
El grup de Voluntaris que a primera hora va moure el Phantom   © FPAC - Manuel de Juan
Durant el PAC.OBERT es va presentar el Pla de Restauració Visual del Antonov AN-2. Es tracta d'una activitat per l'any 2015 que inclou el sanejament superficial, protecció i nova pintura. S'ha pressupostat que requerirà 1250 hores de feina de Voluntariat i una despesa de 1200 euros en materials.
Si desitjes col·laborar en aquesta restauració t'agrairem ens indiquis la teva disponibilitat per correu electrònic a pacvoluntari@gmail.com
El  AN-2 pendent de restauració © FPAC -  Xènia Valois
Durante el PAC.OBERT se presentó el Plan de Restauración Visual del Antonov AN-2. Se trata de una actividad a desarrollar en 2015 que incluye el saneamiento superficial, protección y nueva pintura. Se ha presupuestado en 1250 horas de Voluntariado y un coste de 1200 euros en materiales.
Si deseas colaborar en esta restauración puedes indicarnos tu disponibilidad por correo electrónico a pacvoluntari@gmail.com
El AN-2 es un dels atractius per grans i petits  © FPAC -  Joaquim Rodríguez
The Visual Restoration Plan for the Antonov AN-2 was presented.during the PAC.OBERT. This is a 2015 activity that includes the surface sanitation, protection and new paint. Is estimated to require 1250 hours of Volunteering work and has a budget of 1200 euros in materials.
If you want to collaborate in this restoration, please tell us your availability by email to pacvoluntari@gmail.com
AN-2 SP-ALG  © FPAC -  Conrad Miquel Antich
ElF-4C  Phantom II © FPAC -  Conrad Miquel Antich

Colibrí Brügger MB-2 © FPAC -  Conrad Miquel Antich

La PA-18S nova col·laboració al PAC·OBERT © FPAC -  Conrad Miquel Antich

La Flamingo, EC-CGL © FPAC -  Conrad Miquel Antich

En Quim Rodríguez, Starter, guiant la EC_JKM
© FPAC -  Conrad Miquel Antich

Mentor EC-JKM © FPAC -  Conrad Miquel Antich

Aisa I-11B,  EC-BPT © FPAC -  Joaquim Rodríguez
EC-JBP, Piper PA-18S nova col·laboradora © FPAC -  Joaquim Rodríguez

Bücker 131, EC-FUU © FPAC -  Joaquim Rodríguez

Aisa I-11B "Vespa" © FPAC -  Joaquim Rodríguez

EC-LND Piper PA-18S nova col·laboradora © FPAC -  Joaquim Rodríguez
Bücker 131, EC-FUU © FPAC -  Joaquim Rodríguez

Piper PA-18S © FPAC -  Conrad Miquel Antich

2014/11/10

PAC.OBERT 16/11/2014


La propera edició del PAC.OBERT estarà dedicada als estudiants de Tècnic de Manteniment d'Aeronaus.

Convocatòria per els estudiants de la EFAV

La tradicional exposició d'aeronaus s'ampliarà amb el recent restaurat Brügger MB-2 Colibrí (EC-YSP) i amb el Antonov AN-2 (SP-ALG) del que es presentarà un pla de restauració.


La proxima edición del PAC.OBERT estará dedicada a los estudiantes de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves. 

Convocatoria para estudiantes del INSIB

La exposición de Aeronaves habitual se ampliará con el recién restaurado Brügger MB-2 Colibrí (EC-YSP) y tambien con el Antonov AN-2 (SP-ALG) para el que se presentará un plan de restauración

The coming edition of PAC.OBERT will be dedicated to the students of Aircraft Maintenance Technician. 

The usual display of the aircraft heritage will be extended to the recently restored Brügger MB-2 Colibrí (EC-YSP) as well as to the Antonov AN-2 (SP-ALG).  A restoration project for the AN-2 will be presented too.

Brügger MB-2 "Colibrí" (Arxiu FPAC)