Fundació

Els Origens i l'Esperit Fundacional de la FPAC


Gràcies a l'empenta i determinació d'en Manuel Pons Fontanillas, President Fundador Vitalici, la FPAC es va constituïr el 7 d'Agost de 1997 amb el llegat de la Col·lecció Aeronàutica que des de 1982 havia anat reunint i exposant al Centre Aeri de Vilanova i La Geltrú.

Centre en el que es va gestar i desenvolupa la primera Escola de Mecànics d'Aviació de Catalunya,  l'actual Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i La Geltrú.

Amb els anys i segons s'enriquia la col·lecció, el Centre Aeri va esser reconegut i inscrit al directori de museus de la Generalitat de Catalunya i del Ministerio de Cultura de l'Estat.

A continuació trobareu la reproducció de la Memòria Fundacional i de l'Escriptura de Constitució, una memòria que exposa els antecedents fundacionals de la FPAC i en la que es reflecteix l'esperit que anima les activitats de la Fundació i dels seus Voluntaris i Patrons.


Los Orígenes y el Espíritu Fundacional de la FPAC


Gracias al empuje y determinación de Manuel Pons Fontanillas, Presidente Fundador Vitalicio, la FPAC se constituyó el 7 de Agosto de 1997 con el legado de la Colección Aeronáutica que desde 1982 había ido reuniendo y exponiendo en el Centre Aèri de Vilanova i La Geltrú.

Centro en el que se gestó y desarrolló la primera Escuela de Mecánicos de Aviación de Cataluña, la actual Escuela de Formación Aeronáutica de Vilanova i La Geltrú

Con los años y según se enriquecía la colección,  el Centre Aèri fué reconocido e inscrito en el directorio de museos de la Generalitat de Catalunya y del Ministerio de Cultura del Estado.

A continuación se reproduce la Memoria Fundacional y la Escritura de Constitución, una memoria que expone los antecedentes fundacionales de la FPAC y en la que se refleja el espíritu que anima las actividades de la Fundación y de sus Voluntarios y Patronos.

La traducción al castellano de la memoria fundacional figura al final de esta página.

TRADUCCIÓN EN CURSO

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada