2014/01/16

PROGRAMA BENEFACTOR 2014

Les aeronaus de la FPAC sols volaran si volen volar els seus Socis Benefactors

 

Les Aeronaus Clàssiques de la Fundació es restauren i poden volar gràcies als Donatius Ocasionals i Anuals dels Socis Benefactors, i el treball dels Socis Benefactors Voluntaris i dels Aprenents del Taller-Escola.

Enguany, la dràstica reducció de les ajudes Institucionals i de Patrocini ens mou a replantejar el calendari i el finançament del pla d'activitats de la Fundació i convertir la dificultat en oportunitat per:
 • Reactivar la vida social amb un calendari mes convenient per la participació continuada dels Voluntaris, especialment en les tasques de Restauració i Conservació d'Aeronaus
 • Oferir la possibilitat, tants cops plantejada, de que els Socis Benefactors puguin gaudir, de tant en tant, de l'experiència de volar en un avió clàssic. 
 • Fer que els Socis Benefactor es "sentin com a casa" a les instal·lacions de la FPAC al poder visitar-les i visitar la col·lecció complerta cada dissabte, i també al poder convidar a grups d'amics i/o familiars a fer una Visita Privada a la Col·lecció d'aeronaus de la FPAC, seguida, per que no? d'un dinar, berenar o sopar al restaurant del Aeroclub.
 • Concentrar els Diumenges de PAC.OBERT en dues temporades, Primavera i Tardor a fi de reduïr la possibilitat de suspensions per mal temps i la despesa en assegurances dels avions en vol.

Informi's en aquest Blog sobre les noves i diverses formes d'afiliació o de renovar l'afiiació com Soci Benefactor amb els Nous Programes de Donatius i d'Activitats per Socis Benefactors, sobre els Nous Programes per Socis Benefactors Voluntaris i sobre els Programes de Formació de la FPAC. 


Si necessita més informació, escrigui'ns a  PACBENEFACTOR@GMAIL.COMLas aeronaves de la FPAC sólo volaran si quieren volar sus Socios Benefactores

 

Las Aeronaves Clásicas de la Fundación se restauran y pueden volar gracias a los Donativos Ocasionales y Anuales de los Socios Benefactores y al trabajo de los Socios Benefactores Voluntarios y de los Aprendices del Taller-Escuela.


La drástica reducción de las ayudas Institucionales y de Patrocinio nos ha movido a replantear el calendario y la financiación del plan de actividades de la Fundación y  convertir la dificultad en oportunidad para

 • Reactivar la vida social con un calendario mas conveniente para la participación continuada de los Voluntarios, especialmente en las tareas de Restauración y Conservación de Aeronaves.


 • Ofrecer la posibilidad, tantas veces planteada, de que los Socios Benefactores puedan gozar, de vez en cuando, de la experiencia de volar en un avión clásico.

 • Hacer que los Socios Benefactor se "sientan como en casa" en las instalaciones de la FPAC al poder visitarlas y visitar la colección entera cada sábado, y también al poder invitar a grupos de amigos y/o familiares a una Visita Privada a la colección de aeronaves de la FPAC seguida, por que no? de una comida, merienda o cena en el restaurante del Aeroclub.

 • Concentrar los Domingos de PAC.OBERT en dos temporadas, Primavera y Otoño a fin de reducir la posibilidad de suspensiones por mal tiempo y el gasto en seguros de los aviones en vuelo 

Informese en este Blog sobre las nuevas y diversas formas de afiliación o de renovar su afiliación como Socio Benefactor con los Nuevos Programas de Donativos y de Actividades para Socios Benefactores, sobre los Programas para Socios Benefactores Voluntarios y sobre los Programas de Formación de la FPAC.

Si necesita más información puede escribirnos a  PACBENEFACTOR@GMAIL.COM
The FPAC Heritage Aircraft will fly if their Benefactor Members want to fly-in them.

 

The Heritage Aircraft of the FPAC is preserved either for static or flying exhibition thanks to the Occasional or Annual Donations of the FPAC Benefactor Members and the charity work of the Benefactor Volunteers and the Workshop-School Apprentices.

The drastic reduction of the Institutional and Sponsoring support has moved us to rework the Foundation schedule and financial plan, turning the difficulty into opportunity:

 • To reactivate the social life with a calendar more suitable to a continuous participation of the Volunteers, especially those committed to the Heritage Aircraft Preservation and Restoration.

 • To offer to the Benefactor Members the possibility of experiencing a flight on a Heritage Aircraft, many times requested.


 • Making possible Benefactor Members "feeling at home" in the facilities of the FPAC by opening the Saturdays for them to visit the complete collection of aircraft and also for them to invite groups of friends and/or relatives to a Private Party tour of the FPAC Heritage Aircraft, perhaps followed with a lunch, snack or dinner in the restaurant of the Aeroclub.

 • Concentrating the PAC.OBERT Sundays in two seasons, Spring and Autumn, in order to reduce the possibility of suspensions for bad weather as well as to decrease the spending on in-flight aircraft.

Herewith we are pleased of informing you about the different ways to support us with the Donations and Activity Programs and to either update your Benefactor Membership or to become either a Benefactor Member or a Benefactor Volunteer Member.

We also inform you of the specific Programs for the Benefactor Volunteer Members and on the FPAC Training Programs. 


For any further information, please email us at  PACBENEFACTOR@GMAIL.COM

 

 

2014/01/05

El BLÉRIOT XI & CORREOS de ESPAÑA

Il·lustrat amb una imatge del Blérot XI volant sobre un mapa de les Illes, el 7 de Maig de 2013 Correus d'Espanya posava en circulació un segell dedicat al Centenari de l'Aviació a les Canàries. El segell va ser dissenyat per Pep Carrió.


El 7 de Mayo de 2013 Correos de España ponía en circulación un sello dedicado al Centenario de la Aviación en las Islas Canarias. El sello muestra  el Blériot XI volando sobre un mapa de las Islas fué diseñado por Pep Carrió.

 

On May 7th 2013 the Postal service of Spain issued a stamp dedicated to the Centenary of the Aviation in the Canary Islands. The stamp showing the Blériot XI flies over a map of the Islands was designed by Mr. Pep Carrió.

 

Amb aquesta entrada tanquem la sèrie de quatre dedicades a la exposició en els aeroports de Tenerife de la Rèplica del Blériot XI que la FPAC va deixar a la Comisió del Centenari de la Aviació a Tenerife durant el segon semestre de 2013

 

Con esta entrada cerramos la serie de cuatro dedicadas a la exposiciónen los aeropuertos de Tenerife de la Réplica del Blériot XI que la FPAC prestó a la Comisión del Centenario de la Aviación en Tenerife durante el segundo semestre de 2013

 

This entry closes the series of four dedicated to the exhibition at Tenerife airports of the Blériot XI Replica that the FPAC loaned to the Commission of the Centenary of Aviation in Tenerife Island during the second half of 2013.

El primer vol d'un aeroplà a motor a Canàries es va veure el 30 d'Abril de 1913 quan el pilot francés Léonce Garnier i el pilot militar Jaime Company Escandell van volar sobre la pista habilitada a Los Llanos de Guanarteme, actualment integrats al municipi de Las Palmas de Gran Canaria.L'avió va arribar a la Illa en un vaixell de vapor.
L'any 1919 va arribar a Canàries el primer avió pels seus propis mithans, l'hidroavió de Lefranc. Fins al 1924, però, no hi van arribar els primers avions que atterraren a l'erm de Gando, a l'Illa de Gran Canaria.

El primer vuelo de un aeroplano a motor en Canarias se produjo el 30 de Abril de 1913, cuando el piloto francés Léonce Garnier y el piloto militar Jaime Company Escandell volaron sobre la pista habilitada en Los Llanos de Guanarteme, actualmente integrados en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. El avión llegó a la isla en un barco de vapor.
En 1919 llegó a Canarias el primer avión por sus propios medios: el hidroavión de Lefranc. pero hubo que esperar hasta 1924 para que llegaran los primeros aviones que aterrizaron en el páramo de Gando, en la Isla de Gran Canaria.

The first flight of a self propelled airplane in Canary Islands occurred on April 30, 1913, when the french pilot Mr. Léonce Garnier and the military pilot Mr. Jaime Company Escandell pilot flew over a temporary track enabled in Los Llanos de Guanarteme, currently part of the town of Las Palmas de Gran Canaria. The plane arrived to the island in a steamer.
In 1919 arrived the first aircraft to the Canaries on their own: the seaplane Lefranc. However it took until 1924 to see the arrival and landing of the first aircraft. It was at Gando moor on the island of Gran Canaria.,