2017/03/28

La FPAC al SALÓ INTERNACIONAL del CÒMIC
Per gentilesa de l'organització del Saló del Còmic, la FPAC també hi estarà present amb un Stand on els Voluntaris de la Fundació facilitaràn informació sobre la Col·lecció d'Aeronaus Històriques, l'Exposició de la FPAC al Centre Cultural Aeronàutic de l'Aeroport de Barcelona-El Prat i sobre les activitats de Restauració d'Aeronaus de la FPAC.

La FPAC en el SALÓN INTERNACIONAL del CÓMIC


Por gentileza de la organización del Salón del Cómic, la FPAC estará presente con un Stand en el que los Voluntarios de la Fundación facilitarán información sobre la Colección de Aeronaves Históricas, la Exposición de la FPAC en el Centro Cultural Aeronáutico del Aeropuerto de Barcelona - El Prat y sobre las actividades de Restauración de Aeronaves de la FPAC.

The FPAC at the INTERNATIONAL SALON of COMICS 

As a courtesy of the International Salon of Comics, the FPAC will be present with an Stand where the Foundation Volunteers will provide information on the Historic Aircraft Collection, the FPAC Exhibition at the Aeronautical Cultural Center of the Barcelona - El Prat Airport and on the Aircraft Restoration activities of the FPAC.

Portada del Dossier de Presentació del Saló © FICOMIC

El 35 Saló Internacional del Còmic de Barcelona dedica la seva gran exposició temàtica a la presència de l'aviació en el còmic, que compta amb autèntiques obres mestres.
La mostra titulada Còmics en vol, comissariada per Jordi Ojeda i Carles Santamaria, tindrà una escenografia on es podran contemplar avions reals a mida real de diferents èpoques que es contextualitzaran amb grans reproduccions de còmics de temàtica aeronàutica, molt lligada al gènere d'aventures i al bèl·lic. Aquesta mostra estarà ubicada a la plaça Univers de Fira Barcelona Montjuïc sota una gran estructura coberta que evoca un hangar.

El 35 Salón Internacional del Cómic de Barcelona dedica su gran exposición temática a la presencia de la aviación en el cómic, que cuenta con auténticas obras maestras.

La muestra titulada Cómics en vuelo, comisariada por Jordi Ojeda y Carles Santamaria, tendrá una escenografía donde se podrán contemplar aviones reales a tamaño real de diferentes épocas que se contextualizarán con grandes reproducciones de cómics de temática aeronáutica, muy ligada al género de aventuras y el bélico. Esta muestra estará ubicada en la Plaça de l'Univers, de Fira Barcelona Montjuïc bajo una gran estructura cubierta que evoca un hangar.
 
The 35th Barcelona International Comic Salon devotes its major thematic exhibition to the presence of Aviation in the comic, which counts with authentic masterpieces. The Exhibition titled Comic books in flight, curated by Jordi Ojeda and Carles Santamaria, will have an scenery where you will be able to contemplate real planes of different times in real size, that will be contextualized with large reproductions of aeronautics-themed comics, very related to the gender of adventure and war. This Exhibition will be located in the Plaza of the Universe, Fira Barcelona Montjuïc under a covered structure that evokes an hangar.

Llàpis del Cartell de jaime Calderón © FICOMIC - Jaime Calderón
La història de l'aeronàutica és en certa manera la història del segle XX, com també ho és el còmic. Des que el 17 de desembre de 1903 els germans Wright van volar per primera vegada, la conquesta de l'aire ha permès escurçar les distàncies, viure increïbles experiències i ha contribuït al seu torn al desenvolupament tecnològic i a la modernització de la societat. Com en altres disciplines, les guerres també van impulsar la indústria aeronàutica traslladant les batalles al cel, amb tota la crueltat i barbàrie que representa qualsevol conflicte armat.
Dibuixants i guionistes de còmic han plasmat en les seves obres l'èpica dels primers vols, els impactants combats aeris, la barbaritat dels bombardejos, la revolució dels motors a reacció, l'escenografia dels vols regulars o l'aventura dels vols en avioneta, helicòpter o hidroavions.


La historia de la aeronáutica es en cierto modo la historia del siglo XX, como también lo es el cómic. Desde que el 17 de diciembre de 1903 los hermanos Wright volaron por primera vez, la conquista del aire ha permitido acortar las distancias, vivir increíbles experiencias y ha contribuido a su vez al desarrollo tecnológico y la modernización de la sociedad. Como en otras disciplinas, las guerras también impulsaron la industria aeronáutica trasladando las batallas al cielo, con toda la crueldad y barbarie que representa cualquier conflicto armado.

Dibujantes y guionistas de cómic han plasmado en sus obras la épica de los primeros vuelos, los impactantes combates aéreos, la barbaridad de los bombardeos, la revolución de los motores a reacción, la escenografía de los vuelos regulares o la aventura de los vuelos en avioneta, helicóptero o hidroaviones.The history of aeronautics is in a way the history of the twentieth century, as it is the history of comic. Since the December 17, 1903 Wright brothers flew for the first time, the conquest of the air has made it possible to shorten distances, to live incredible experiences and to contribute in turn to technological development and the modernization of society. As in other disciplines, wars also propelled the aeronautics industry by moving the battles to the sky, with all the cruelty and barbarism represented by any armed conflict.

Illustrators and comic book writers have captured in their works the epic of the first flights, the shocking aerial combat, the barbarity of the bombings, the revolution of the jet engines, the scenery of the regular flights or the adventure of the flights in light aircraft, helicopter or seaplanes.

Del dossier de premsa del 35è FIMC
Alguns dels títols internacionals a destacar són: 
Algunos de los títulos internacionales a destacar son: 
Some international titles to outline are: 
 • Tanguy i Laverdure (Charlier, Uderzo i Jijé) 
 • Buck Danny (Charlier i Hubinon)
 • El primer vuelo del Águila Fantasma (Garth Ennis i Howard Chaykin)
 • Saint-Exupèry, el último vuelo (Hugo Pratt)
 • Pies descalzos. Una historia de Hiroshima (Keijo Nakazawa)
 • Porco Rosso (Hayao Miyazaki)
 • Las brujas de la noche (Garth Ennis i Russ Braun)
 • Natacha (Walthery)
 • No pasarán (Vittorio Giardino)
 • As de Pique (Ricardo Barreiro i Juan Giménez)
 • Mezek (Yann i Juillard)
 • Piloto Edelweiss (Yann i Hugault)
 • Angel Wing (Yann i Hugault)
 • Diente de oso (Yann i Henriet).


I d'entre els nacionals, a més de la recent publicació sobre el Barón Rojo, dibuixat per Carlos Porta amb guió de Pierre Veis, es podran veure imatges de títols tan emblemàtics com: 
Y de entre los nacionales, además de la reciente publicación sobre el Barón Rojo, dibujado por Carlos Porta con guión de Pierre Veis, se podrán ver imágenes de títulos tan emblemáticos, entrte otros, como: 
And among the domestic, in addition to the recent publication on the Red Baron, drawn by Carlos Porta with story by Pierre Veis, you will be able to see images of emblematic titles, among others, such as:

 • Los Ángeles de acero (Víctor Mora i Víctor de la Fuente)
 • Cuto, héroe de aire: El pájaro azul (Jesús Blasco)
 • Lilian, azafata del aire (Ricardo Acedo, Badía i M. G. Esteban)
 • Hazañas Bélicas (Boixcar)
 • Euskadi en llamas (Antonio Hernández Palacios)
 • 36-39. Malos tiempos (Carlos Giménez)
 • La Guerra Civil Española (Paul Preston i José Pablo García)
 • Las aventuras de Miquel Mena (Pablo Herranz i José Luis Povo). 

El North American T-6 "Texan" amb les marques del front del Pacífic © FPAC - Israel Moreira

A l'exposició d'aeronaus cal destacar que els visitants n'hi trobaràn tres de la Col·lecció de la FPAC: 
En la exposicion de aeronaves cabe destacar que los visitantes se encontrraran con tres de la FPAC:  
At the aircraft exhibition is worth to outline that visitors will find three from the FPAC Heritage Collection:

2017/03/28 El Monocoque N5 acabat de muntar a la carpa del Saló de Còmic © FPAC - Israel Moreira
 • Monocoque Nº5 de Salvador Hedilla (1916)
  Una rèplica a escala natural que il·lustra com era la tecnologia dels avions dels primers anys de la Primera Guerra Mundial (1914-1917) 

  Una réplica a escala natural que ilustra como era la tecnología de los primeros años de la Primera Guerra Mundial (1914-1917)
   A 1:1 replica that illustrates how was the technology on the early days of the Great War  (1914-1917)
 • Polikarpov I-15 “Xato/Curtiss”
  Una rèplica a escala 3/4 que mostra com eren els avions de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939)

  Una réplica a escala 3/4 presentada a título de ejemplo de los aviones de la Guerra Civil Española (1936-1939)
   A 3/4 replica presentad as an example of the Spanish Civil War (1936-1939) aircraft
 • North American T-6 “Texan”
  Un avió que la FPAC va restaurar i manté en dipòsit del Ministerio de Defensa -Ejército del Aire- i que amb la seva autorització, el saló del Còmic ha pintat i decorat amb marques de la USAF, a fi de mostrar amb màxim realisme com era un avió de caça i atac a terra de la Segona Guerra Mundial (1939-1945).
   
  Un avión que la FPAC restauró y mantiene en depósito del Ministerio de Defensa -Ejército del Aire- y que con su autorización, el salón del Cómic ha pintado y decorado con marcas de la USAF, a fin de mostrar con máximo realismo como era un avión de caza y ataque a tierra de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  
  A plane that the FPAC restored and maintains on loan from the Ministry of Defense -Spanish Air Force- who has authorized the FIMC to painting and decorating her with USAF marks in order to show with maximum realism how it looked a fighter and ground attack plane of the World War II (1939-1945).

I per il·lustrar els Comics entrats en altres períodes històrics de l'aviació, també hi han col·laborat l’Aeroclub Barcelona-Sabadell, amb una Cessna, l’Associació d’Aviadors de la República (ADAR), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), els Bombers de Barcelona, i l'empresa de grans transports INTER S&R, així com un col·leccionista particular, en Xavier Monje, que ha deixat un Mig 15 i un Helicòpter Bell 47. 
Y para ilustrar los cómics centrados en otros periodos históricos de la aviación, también han colaborado el Aeroclub Barcelona-Sabadell, que expone una Cessna, la Asociación de Aviadores de la República (ADAR), la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), los Bomberos de Barcelona, y la empresa de grandes transportes INTER S & R, así como un coleccionista particular, Xavier Monje, que ha prestado al Salón un Mig 15 y un Helicóptero Bell 47.
And to illustrate other historical periods of aviation in the Comics have collaborated, as well, the Aeroclub Barcelona-Sabadell that exhibit a Cessna aircraft, the Association of Aviators of the Republic (ADAR), the Polytechnic University of Catalonia (UPC), the Firefighters of Barcelona, the international transport company INTER S & R with several materials and a private collector, Xavier Monje, has collaborated with the loan of a Mig 15 and a Bell 47 Helicopter.


2017/03/26

EXPERIÈNCIA AERONÀUTICA CLÀSSICA

23/3/17
Bona tarda! Sóc la Sílvia Rojas, tinc 18 anys i el diumenge passat, dia 19 de Març vaig fer un vol en una Bücker 131.
Era un premi que havia rebut el meu pare en un sorteig d'agraiment per la contribució dels Enginyers Aeronàutics al finançament de la FPAC.
L'experiència em va agradar moltissim, la vaig disfrutar més del que m'esperava. Vaig tenir l'ocasió de conéixer l'aerodrom de Sabadell i a més a més de volar en una avioneta dels anys 30.
El vol va ser genial, vam sobrepasar alguns pobles i ciutats com Mataró, Granollers etc. De lluny també vaig poder veure les muntanyes de Montserrat i fins i tot vam arribar al mar.
Sens dubte les vistes van ser el que més em va agradar. Durant el vol podía anar parlant amb el pilot i ell m'anava indicant per on passavem. Just aquell dia eren les portes obertes i vam poder gaudir de l'exposició que hi havia. Moltes gràcies per tot, Sílvia

EXPERIENCIA AERONÁUTICA CLÁSICA

23/3/17
Buenas tardes!
Soy Silvia Rojas, tengo 18 años y el pasado domingo, día 19 de Marzo hice un vuelo en una Bücker 131.
Era un premio que había recibido mi padre en un sorteo de agradecimiento por la contribución de los Ingenieros Aeronáuticos la financiación de la FPAC.
La experiencia me gustó muchísimo, la disfruté más de lo que me esperaba. Tuve la ocasión de conocer el aeródromo de Sabadell y además de volar en una avioneta de los años 30.
El vuelo fue genial, hicimos sobrepasar algunos pueblos y ciudades como Mataró, Granollers etc. De lejos también pude ver las montañas de Montserrat e incluso llegamos al mar.
Sin duda las vistas fueron lo que más me gustó. Durante el vuelo podía ir hablando con el piloto y él me iba indicando por donde pasábamos.
Justo ese día eran las puertas abiertas y pudimos disfrutar de la exposición que había.
Muchas gracias por todo,
Silvia

HERITAGE AVIATION EXPERIENCE

23/3/17
Good afternoon!
I'm Silvia Rojas, I'm 18 years old and on Sunday, March 19th., I experienced a flight in a Bücker 131.
It was a prize that my father had received in an appreciation draw for the contribution of Aeronautical Engineers to the financing of the FPAC.
I enjoyed the experience very much, I enjoyed more than I expected. I had the opportunity to know the Sabadell aerodrome and also fly in an airplane of the 30's.
The flight was great, we flew over some towns and cities like Mataró, Granollers etc. From a distance I saw also the mountains of Montserrat and we even get to the sea.
Certainly the views were what I liked. During the flight I could be talking to the pilot who was indicating where we spent.
Just that day the doors were open and we could enjoy the exhibition there.
Thank you for everything,
Silvia

2017 / 03 / 19 © FPAC - Joan Rojas2017/03/25

FOTO NOCTURNA AL STARFIGHTER D-8282

STARFIGHTER D-8282 NIGHT PHOTO SESSION

 
2017/ 03/18 El Starfighter F-104G a Sabadell © FPAC - Toni Tejón

Sota la direcció experta del nostre Amic i Voluntari, en Toni Tejón, el dissabte 18 de Març es va convocar una sessió especial de Fotografia Nocturna, centrada en el recent arribat Starfighter i reservada als participants en anteriors Tallers de Foto Nocturna i als Amics, Benefactors i Patrocinadors de la FPAC.
Publicat l'anunci al nostre Facebook, ràpidament s'assolí el número màxim de participants. El grup inicià l'experiència traient l'avió de l'hangar i posicionant-lo de manera òptima per la sessió fotogràfica i el PAC·OBERT del diumenge.
Compartim l'èxit de la convocatòria amb un parell d'imatges que ens envia en Toni Tejón.

2017/ 03/18 El Starfighter F-104G en Sabadell © FPAC - Toni Tejón


Bajo la dirección experta de nuestro Amigo y Voluntario, Toni Tejón, el Sábado18 de Marzo se convocó una sesión especial de Fotografía Nocturna, centrada en el reciente llegado Starfighter y reservada a los participantes en anteriores Talleres de Foto Nocturna y a los Amigos, Benefactores y Patrocinadores de la FPAC.
Publicado el anuncio en nuestro Facebook, rápidamente se alcanzó el número máximo de participantes. El grupo inició la experiencia sacando manualmente el avión del hangar y posicionádolo de manera óptima para la sesión fotográfica i el PAC·OBERT del Domingo.
Compartimos el éxito de la convocatoria con un par de imágenes que nos envía Toni Tejón.

The Night Photo Session Advertisement © FPAC - Toni Tejón


On the evening of Saturday March 18th., a special session of Night Photography was convened under the expert direction of our Friend and Volunteer, Toni Tejón.
The shooting theme was the recently arrived Starfighter and the session was exclusive for participants in previous Night Photo Workshops, and for the Friends, Benefactors and Sponsors of the FPAC.
Posting the ad on our Facebook, we quickly reached the maximum number of participants.
The group started the experience by manually moving the plane from the hangar to the PAC·OBERT exhibition ground and placing it optimally for the photo shoot.
We share the success of the call with a couple of images sent to us by Toni Tejón.

2017/03/20

PAC·OBERT 19/03/2017 REPORT


 
VISITA GUIADA © FPAC - ENRIC PUJOL
Una gran afluència de famílies i aficionats a l'aviació han gaudit del primer PAC·OBERT de l'any en que es podia veure per primer cop el nou avió de la col·lecció de la FPAC, el F-104G “Starfighter” de la RNethAF, i la decoració USAF amb la que el North American T6 “Texan” participarà, junt amb dos altres avions de la FPAC al proper Saló del Còmic. Saló que tindrà lloc a la Fira de Barcelona els dies 30, 31, 1 i 2 de Març.

L'àrea de dibuix i pintura ha estrenat alfombra verda i ja s'ha consolidat com la segona atracció infantil de la jornada de portes obertes.

Explicant el Starfighter © FPAC - Enric Pujol
Els Pilots Veterans tenen molt que explicar © FPAC - Enric Pujol
Les visites guiades als avions exposats i als hangars finançen la restauració d'avions © FPAC - Toni Tejón

Un gran número de familias y entusiastas de la aviación han disfrutado de la primera jornada de puertas abiertas del año. Los visitantes han tenido la oportunidad de ver por primera vez el nuevo avión de la colección FPAC, el F-104G "Starfighter" del RNethAF, así como el North American T-6 "Texan" decorado, temporalmente, con los colores y marcas de la Guerra del Pacífico de la USAF.

El Texan se exhibirá, junto con otros dos aviones FPAC, en la próxima exposición Saló del Còmic qu etendrá lugar en la Fira de Barcelona del 30 de Marzo al 2 de Abril..

El área infantil de dibujo y pintura se ha mejorado con una nueva alfombra verde y ya se ha consolidado como el segundo polo de atraccción de niños y de descanso de sus tutores.

Durante toda la mañana la visita a las cabinas fué constante © FPAC-ENRIC PUJOL
EL NORTH AMERICAN T-6 CON LOS COLORES DE LA USAF © FPAC-ENRIC PUJOL
La cabina del "nuevo" Texan se podrá visitar en el PAC·OBERT del 23 de Abril ©  FPAC - Toni Tejón

A large number of families and aviation enthusiasts have enjoyed the first Open Doors ehibition of the year. They have had the opportunity to see the first exhibition of the new aircraft of the FPAC collection, the F-104G "Starfighter" from the RNethAF as well as the North American T-6 "Texan" decorated, temporary, with pacific war marks of the USAF.

The "USAF" Texan will be exhibited, along with two other FPAC aircraft, in the next Saló del Còmic Exhibition.

The Saló del Còmic Exhibition will take place at the Fira de Barcelona fairgrounds on March 30 and 31, and April 1 and 2.

The area of drawing and painting has been improved with a new green carpet and has already consolidated as the second attraction area for childrens.

  The Volunteer David Villanueva exhibited his Starfighter 1:16 mock up © FPAC - Toni Tejón
The F-104G gathered many guided groups © FPAC - Enric Pujol
The F-4 "Phantom II" cockpit is the most visited one @ FPAC - Enric Pujol

VOLS D'AGRAÏMENT


Al sorteig cel·lebrat un cop acabat el PAC·OBERT, els Benefactors Nº 033 i Nº 667 han estat agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

Els vols tindran lloc durant el PAC·OBERT programat pel 23 d'abril de 2017 o en data anterior, a acordar. Per concretar data i detalls del vol s'agrairà que els premiats ens contactin per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORG

L'Amic de la FPAC, en Frans Leivelled, artífex de que el F-104G Starfighter formi part de la col·lecció de la FPAC, econversant amb en Jordi Bernard, del grup de voluntaris que organitzen les visites a les cabines dels avions © FPAC - Enric Pujol
El sorteo de los vuelos de agardecimiento se realiza al final de la exhibición, después de que los voluntarios hayan recogido  todo el recinto y hayan movido los aviones a su estacionamiento habitual © FPAC - Xènia Valois

VUELOS DE AGRADECIMIENTO


En el sorteo celebrado al finalizar el PAC·OBERT, los Benefactores Nº 033 y Nº 667 han sido agraciados con un vuelo * en una aeronave clásica de la FPAC.

* Los vuelos tendrán lugar durante el PAC·OBERT programado para el 23 de abril de 2017 o en fecha anterior, a acordar. Para concretar fecha y detalles del vuelo se agradecerá que los premiados nos contacten por correo electrónico a: OPERACIONS@FPAC.ORG

El Antonov AN-2 dirigiendose a su estacionamiento © FPAC - Jordi Bernard
Desplazando el Starfighter al Hangar, para que continúe su restauración © FPAC - DJR

FLIGHTS OF GRATITUDE

In the draw celebrated by the end of the open day, the FPAC Benefactor Members Nº 033 and Nº 667 have been awarded a flight* in a Classic Airplane of the FPAC.

*The flights can be scheduled, either for the coming April 23rd PAC·OBERT exhibion, or on a previous date. To agree on the date and the details of the flight please email us to: OPERACIONS@FPAC.ORG

Volunteers moving the F-104G back to the Workshop-School hangar to continue with her restoration @ FPAC - DJR


EXHIBICIÓ EN VOL – EXHIBICIÓN EN VUELOFLIGHT EXHIBITION

19/3/2017 PAC·OBERT © FPAC - Toni Tejón
 
19/3/2017 PAC·OBERT © FPAC - Toni Tejón

19/3/2017 PAC·OBERT © FPAC - Toni Tejón

19/3/2017 PAC·OBERT © FPAC - Quim Rodríguez

19/3/2017 PAC·OBERT © FPAC - Quim Rodríguez

19/3/2017 PAC·OBERT © FPAC - Quim Rodríguez

19/3/2017 PAC·OBERT © FPAC - Toni Tejón

19/3/2017 PAC·OBERT © FPAC - Toni Tejón

19/3/2017 PAC·OBERT © FPAC - Toni Tejón

19/3/2017 PAC·OBERT © FPAC - Toni Tejón

19/3/2017 PAC·OBERT © FPAC - Toni Tejón

19/3/2017 PAC·OBERT © FPAC - Toni Tejón

19/3/2017 PAC·OBERT © FPAC - Toni Tejón

19/3/2017 PAC·OBERT © FPAC - Toni Tejón

19/3/2017 PAC·OBERT © FPAC - Toni Tejón

19/3/2017 PAC·OBERT © FPAC - Toni Tejón

19/3/2017 PAC·OBERT © FPAC - Toni Tejón2017/03/17

PAC·OBERT 19/03/2017No et perdis el primer PAC·OBERT de l'any a l'Aeroport de Sabadell.

Diumenge 19 de Març, des de 10 del matí fins les 2 de la tarda.

Una jornada de portes obertes en la que la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya presentará l'ultim avió històric arribat a la col·lecció que des del proper mes d'Octubre s'exposarà al Jardí-Museu Aeronàutic de Catalunya, a l'Aeroport de Sabadell.
Dibuix del F-104G D-8282 adaptat per en Conrad Miquel Antich
El F-104G “Starfighter” D-8282

El Starfighter va arribar a Sabadell el passat dia 3 i es una singular mostra de l'enginyeria aeronàutica dels anys de la guerra freda que ens ha estat subministrada per la Reial Força Aèria dels Païssos Baixos.

A demés de l'exhibició estàtica de 17 aeronaus històriques se'n podran veure volar 9 i fer una visita als hangars de la Fundació, per descobrir-ne d'altres de restaurades o per restaurar.

Al PAC·OBERT la mainada podrà disfrutar de seure i retratar-se a la cabina de diverses aeronaus i d'un espai exclusiu per dibuixar i pintar avions.
 
El Cartell per la Botiga Solidària dissenyat per Aitor Romero © FPAC 2017

I la botiga solidària del PAC·OBERT on podreu adquirir el nou calendari de la FPAC, llibres, revistes i marxandatge aeronàutic, enguany s'amplia amb obsequis que ens han estat subministrats per el nostre patrocinador Air BP

Us hi esperem!


2017/04/03 Descargando el F-104 en Sabadell © FPAC - Àlvar Arina


No te pierdas el primer PAC·OBERT del año en el Aeropuerto de Sabadell.

Domingo 19 de Marzo, desde 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.

Una jornada de puertas abiertas en la que la Fundación Parque Aeronáutico de Cataluña presentará el último avión histórico que se incorpora a la colección que desde el próximo mes de Octubre se expondrá en el Jardín-Museo Aeronáutico de Cataluña, en el Aeropuerto de Sabadell.

El F-104G "Starfighter" D-8282
El F-104G D-8282 cuando estaba exhibido a la entrada de la Base de Budel © FPAC-RNethAF


El Starfighter llegó a Sabadell el pasado día 3 y es una singular muestra de la ingeniería aeronáutica de los años de la guerra fría que nos ha sido suministrada por la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos.

Además de la exhibición estática de 17 aeronaves históricas se podrá ver volar 9 y hacer una visita a los hangares de la Fundación, para descubrir otras aeronaves restauradas o por restaurar.

En el PAC·OBERT los niños podrán disfrutar de sentarse y retratarse en la cabina de diversas aeronaves y de un espacio exclusivo para dibujar y pintar aviones.

El Cartel de la Tienda Solidaria diseñado por Aitor Romero © FPAC 2017

Y la tienda solidaria PAC·OBERT en la que se podrá adquirir el nuevo calendario de la FPAC, libros, revistas y merchandising aeronáutico, este año amplia su oferta con una selección de obsequios suministrados por nuestro patrocinador Air BP.

Os esperamos!

2017/03/03 The F-104G D-8282 on her arrival day in Sabadell © FPAC-DJRDon't miss the first PAC·OBERT of the year at Sabadell Airport.

Sunday, March 19, from 10:00 am to 2:00 pm.

An open day in which the Foundation Parc Aeronàutic de Catalunya will present the heritage aircraft lately incorporated in the collection that will be exhibited from next October at the Aeronautical Garden-Museum of Catalonia, at Sabadell Airport.

The F-104G "Starfighter" D-8282
2017 03 06 the F-104G D-8282 on its delivery day to the FPAC at Sabadell AP ©  FPAC - Jordi Rull


The Starfighter, arrived in Sabadell on March 3rd, is a unique example of the aeronautical engineering of the years of the cold war that has been supplied to the FPAC by the Royal Netherlands Air Force.

March PAC·OBERT will count on seventeen heritage planes at the static display and nine out of the seventeen will perform flight exhibitions from 11:00.

All visitors will be offered to participate on a guided visit to the static display and to the FPAC hangars, to discover other aircraft in restoration, restored or to be restored.

In the PAC·OBERT children will be offered to sit and get picured in the cockpit of various aircraft and an exclusive space where to draw and colour aircraft templates.

The poster of the Charity Store designed by Aitor Romero © FPAC 2017

And the PAC·OBERT charity store where visitors can buy the new FPAC calendar, aeronautical books, magazines and merchandising, this year extends its range to a selection of the gifts provided by our sponsor Air BP

We look forward to your call!