2017/03/25

FOTO NOCTURNA AL STARFIGHTER D-8282

STARFIGHTER D-8282 NIGHT PHOTO SESSION

 
2017/ 03/18 El Starfighter F-104G a Sabadell © FPAC - Toni Tejón

Sota la direcció experta del nostre Amic i Voluntari, en Toni Tejón, el dissabte 18 de Març es va convocar una sessió especial de Fotografia Nocturna, centrada en el recent arribat Starfighter i reservada als participants en anteriors Tallers de Foto Nocturna i als Amics, Benefactors i Patrocinadors de la FPAC.
Publicat l'anunci al nostre Facebook, ràpidament s'assolí el número màxim de participants. El grup inicià l'experiència traient l'avió de l'hangar i posicionant-lo de manera òptima per la sessió fotogràfica i el PAC·OBERT del diumenge.
Compartim l'èxit de la convocatòria amb un parell d'imatges que ens envia en Toni Tejón.

2017/ 03/18 El Starfighter F-104G en Sabadell © FPAC - Toni Tejón


Bajo la dirección experta de nuestro Amigo y Voluntario, Toni Tejón, el Sábado18 de Marzo se convocó una sesión especial de Fotografía Nocturna, centrada en el reciente llegado Starfighter y reservada a los participantes en anteriores Talleres de Foto Nocturna y a los Amigos, Benefactores y Patrocinadores de la FPAC.
Publicado el anuncio en nuestro Facebook, rápidamente se alcanzó el número máximo de participantes. El grupo inició la experiencia sacando manualmente el avión del hangar y posicionádolo de manera óptima para la sesión fotográfica i el PAC·OBERT del Domingo.
Compartimos el éxito de la convocatoria con un par de imágenes que nos envía Toni Tejón.

The Night Photo Session Advertisement © FPAC - Toni Tejón


On the evening of Saturday March 18th., a special session of Night Photography was convened under the expert direction of our Friend and Volunteer, Toni Tejón.
The shooting theme was the recently arrived Starfighter and the session was exclusive for participants in previous Night Photo Workshops, and for the Friends, Benefactors and Sponsors of the FPAC.
Posting the ad on our Facebook, we quickly reached the maximum number of participants.
The group started the experience by manually moving the plane from the hangar to the PAC·OBERT exhibition ground and placing it optimally for the photo shoot.
We share the success of the call with a couple of images sent to us by Toni Tejón.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada