2016/07/26

EXPOSICIÓ DEL CENTENARI A LA T2 DE BCN

Commemorant el Centenari del naixement de l'Aviació Civil a Catalunya, la FPAC exposa del 26 de Juliol al 29 d'Agost, a l'accés a les sales d'embarcaments W i Y de la Terminal T2B de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, la sel·lecció de 11 mòduls de l'Exposició "Catalunya Aeronàutica 1916-2016" llistada a continuació.
L'Exposició completa i ampliada s'obrirà de nou al públic, el proper mes de setembre, a l'edifici Centre de Cultura Aeronàutica de l'Aeroport.
26/07/2016 T2B accés a les portes d'embarcament W i Y  © FPAC - Israel Moreira

EXPOSICIÓN DEL CENTENARIO EN LA T2 DE BCN

Conmemorando el Centenario del nacimiento de la Aviación Civil en Cataluña, la FPAC expone del 26 de Julio al 29 de Agosto, en el acceso a las salas de embarques W e Y de la Terminal T2B del Aeropuerto de Barcelona-El Prat una selección de 11 módulos de la Exposición "Cataluña Aeronáutica 1916 - 2016".
La Exposición completa y ampliada se abrirá de nuevo al público, en Septiembre, en el edificio Centro de Cultura Aeronáutica del Aeropuerto.
26/07/2016 T2B acceso a las puertas de embarque W e Y © FPAC - Jordi Pons

CENTENARY EXHIBITION AT THE T2 TERMINAL OF THE BCN AIRPORT

Commemorating the centenary of the Civil Aviation in Catalonia, the FPAC presents, from 26 July to 29 August, at the access to the boarding gates W and Y of the T2B Terminal of Barcelona El Prat airport, a selection of 11 modules of the exhibition "Aeronautical Catalonia 1916-2016"
The complete exhibition, with additional materials, will open again to the public next September, at the Aeronautics Cultural Center building of the airport.
26/07/2016 T2B accés to the W and Y boarding gates  © FPAC - Jordi Pons

PERIOD EXPO CATALUNYA AERONÀUTICA
BARCELONA-EL PRAT / TERMINAL T2
VEURE PANELL
VER PANEL
SEE THE PANEL
1910 EL PRIMER VOL MECÀNIC / EL PRIMER VUELO MECÁNICO
THE FIRST PROPELLED FLIGHT
CAT ESP ENG
1910
1921
PUJOL, COMABELLA I COMPAÑÍA
TALLERES HERETER
CAT ESP ENG
1882
1917
SALVADOR HEDILLA PINEDA CAT ESP ENG
1916 BARCELONA-MALLORCA 2/7/1916
BARCELONA-SANTANDER 5 al 15/8/1916
CAT ESP ENG
1904
1951
HISPANO SUIZA 1904-1946
ELIZALDE 1917-1951
CAT ESP ENG
1919
1931
LATECOÈRE 1917-1927 – AEROPOSTALE 1927-1931
IBERIA 1927-1931
CAT ESP ENG
1923
1938
L'ÚNICA CIUTAT AMB TRES AERÒDROMS
LA ÚNICA CIUDAD CON TRES AERODROMOS
THE SOLE CITY WITH THREE AERODROMES
EL PRAT DE LLOBREGAT
CAT ESP ENG
1928
1969
LA DONA I L'AVIACIÓ A ESPANYA
LA MUJER Y LA AVIACIÓN EN ESPAÑA
WOMEN AND AVIATION IN SPAIN
CAT ESP ENG
1928
1945
LUFTHANSA 1928-1945 / AIRFRANCE 1933-1938
S.A.N.A NAVIGAZIONE AEREA, S.A. 1928-1933
ALA LITORIA 1934-1943
CAT ESP ENG
1929
1933
EL GRAFF ZEPPELIN VISITA BARCELONA
THE GRAFF ZEPPELIN CALLS BARCELONA
CLASSA 1929-1931 – LAPE 1932-1939
CAT ESP ENG
1916
1939
JOSEP CANUDAS I BUSQUETS
L'IMPULSOR DE L'AVIACIÓ A CATALUNYA
EL IMPULSOR DE LA AVIACIÓN EN CATALUÑA
THE KEY PROMOTER OF AVIATION IN CATALONIA
CAT ESP ENG


2016/07/20

EXCAVACIÓ SUPERVISADA DELS FONAMENTS DEL FUTUR JARDÍ-MUSEU (Post actualitzat)

21/7/2106  07:00  Hangar Armengol - Excavació per la sabata dreta
22/7/2106  07:20  Hangar Armengol - Excavació per la sabata esquerra

 
25/7/2106  07:15  Hangar Armengol - L'excavació està acabada

 

EXCAVACIÓN SUPERVISADA DE LOS CIMIENTOS DEL FUTURO JARDÍN-MUSEO (Entrada actualizada)

Vista en planta de las edificaciones proyectadas en el Jardin-Museo

20/7/2106  Hangar Garaje - Iniciando la excavación de la zapata izquierda
 

SUPERVISED GROUND-BREAKING OF THE FUTURE GARDEN-MUSEUM (Updated post)


20/7/2106   The Superviser Archaeologist with Miquel Llonch Engineering Technicians
 
25/7/2106  07:15  Garage Hangar - R plinth excavation terminated

------------------
 
20/7/2106  El Cap d'Obra de Miquel Llonch Enginyeria i l'Arqueòleg Supervisor 


20/7/2016  09:00  Desbrossant el terreny

20 de juliol: S'inicia l'excavació, supervisada per un Arqueòleg, dels fonaments dels hangars i de les rases per on es disposaran les escomeses de serveis i desguassos d'aigues negres i d'aigües pluvials.


 20/7/2016  11:00  L'operació ha requerit de moure el C47 que està pendent de restauració

22 de juliol: Acabada la feina i no havent-si trobat restes arqueològiques que haurien requerit d'excavacions addicionals, s'espera rebre la llicència d'obra per endegar la construcció dels hangars i l'urbanització dels espais que els envolten, el proper mes de setembre.

22/7/2106  07:20  Hangar Garatge - Excavació per la sabata esquerra


20 de Julio: Empieza la excavación, supervisada por un arqueólogo, de los cimientos y las zanjas por las que se dispondrán las acometidas de servicios y desagües de aguas negras de los servicios y de las pluviales de los hangares del Jardín-Museo. 


22/7/2106  07:20  Hangar Garatge - Excavació per la sabata dreta

22 de Julio: Finalizados los trabajos, y comprobada la ausencia de restos arqueológicos que hubieran requerido de excavaciones adicionales, se espera recibir la licencia de obras para poner en marcha la construcción de los hangares y la urbanización de los espacios circundantes en Septiembre.
2016 07 20 09:00 Clearing the land
 
July 20th: It has been initiated the excavation, supervised by an Archeologist, of the foundation and the ditches for services, and drains for sewage and rainwater of the new garden-museum hangars.


2016 07 20  11:30 The operation required to move the C47, still awaiting for restoration

July 22nd: Once proved the absence of archaeological remains, that should have required  required additional excavations, we are looking forward to get the works licence to undertake the building of the hangars and the urbanization of the surrounding spaces in September.

2016 07 21 07:00  Excavation of the ground to build the R plinth of the  Hangar Armengol