2016/09/05

PAC·OBERT 04/09/2016 REPORT


La pancarta de la FPAC protagonitzà l'exhibició d'arrastre de cartell © FPAC - Toni Tejón

Pujar a la cabina es l'atractiu per grans i petits © FPAC - Toni Tejón

Una enorme afluència de públic familiar i l'intensa calor varen marcar l'edició del PAC·OBERT especial de la Festa Major de Sabadell.
El Soci Benefactor Nº 246 i els Socis Benefactors Voluntaris Nº 525 i Nº 520 han estat agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.
*Els vols tindran lloc durant el PAC·OBERT programat pel 16 d'octubre de 2016 o en data anterior, a acordar. Per concretar data i detalls del vol s'agrairà que els premiats ens contactin per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORG
L'exhibició en vol no va ser com s'esperava. Avaries elèctriques detectades en el rodatge del Super Saeta i de la Dornier, i una pèrdua d'oli trobada a la inspecció pre-vol de la Bücker EC-FTZ deixaren els tres avions a terra i deslluïren la seqüència de la graella de vols.
Esperem que tot vagi millor al proper PAC·OBERT, el programat pel 16 d'Octubre.

Los Bomberos de la Generalitat también se sumaron a la exhibición en vuelo © FPAC - Toni Tejón
Se agradeció la sombra del hangar de la FPAC, del Antonov y del Islander © FPAC - DJR

Una enorme afluencia de público familiar y el intenso calor marcaron la edición del PAC·OBERT especial “Festa Major de Sabadell”

El Socio Benefactor Nº 246 y los Socios Benefactores Voluntarios Nº 525 y Nº 520 han sido agraciados con un vuelo* en una Aeronave Clásica de la FPAC.
*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC·OBERT programado para el 16 de Octubre de 2016 o en fecha anterior, a acordar. Para concretar fecha y detalles del vuelo se agradecerá que los premiados nos contacten por correo electrónico a: OPERACIONS@FPAC.ORG
La exhibición en vuelo no aconteció como se esperaba. Averías eléctricas detectadas en el rodaje del Super Saeta y de la Dornier, y una pérdida de aceite encontrada en la inspección pre-vuelo de la Bücker EC-FTZ dejaron los tres aviones en tierra y deslucido la secuencia de la parrilla de vuelos.
Esperamos que todo vaya mejor en la próxima exhibición PAC·OBERT, la programada para el 16 de Octubre.

The EC-FUU and EC-DAU exhibition © FPAC - Toni Tejón

Texan & Phantom are the kings of the static exhibition @ FPAC - Toni Tejón

A huge influx of families and intense heat marked the special edition of the PAC·OBERT aircraft exhibition "Sabadell City Festival"
The FPAC Benefactor Member Nº 246 and the Volunteer Benefactor Members Nº 525 and Nº 520 have been awarded a flight* in a Classic Airplane of the FPAC.
*The flights can be scheduled, either for the coming October 16th PAC·OBERT exhibion, or on a previous date. To agree on the date and the details of the flight please email us to: OPERACIONS@FPAC.ORG
The flying display was not as expected. Electrical faults detected when taxiing the Super Saeta and Dornier, and a loss of oil found in the pre-flight inspection of the Bücker EC-FTZ left the three aircraft on the ground and spoiled the grid sequence of flights.
Hopefully everything goes better on the next PAC·OBERT.

-------- X -------

Dels vols d'exhibició - De los vuelos de exhibición 

From the exhibition flights


L'exhibició d'arrastre de pancarta © FPAC - Toni Tejón

Engantxant la pancarta © FPAC - Toni Tejón

La segona passada © FPAC - Quim Rodríguez


Pancarta desengantxada © FPAC - Toni Tejón

L'exhibició de les Bücker 131 © FPAC - Toni Tejón

EC-FUU & ED-DAU parades? © FPAC - Quim Rodríguez

La EC-FUU trenca la formació amb un espectacular gir ascendent © FPAC - Quim Rodríguez

La Cessna 172 finalitza el vol d'incentiu per els Voluntaris del PAC·OBERT @ FPAC - Quim Rodríguez

L'Akrobat en plena exhibició © FPAC - Quim Rodríguez
Pilotada per el Cap de Formació de Pilots de la Fundació © FPAC - Quim RodríguezFeina feta! © FPAC - Quim Rodríguez

El vol solo de la EC-DAU @ FPAC - Quim Rodríguez

La EC-DAU cap el vol en formació © FPAC - Toni Tejón

La EC-FUU en vol solo © FPAC - Quim Rodríguez

La EC-FUU cap el vol en formació © FPAC - Toni Tejón

L'elegant "Linda" © FPAC - Quim Rodríguez

El Sukhoi fent cap a l'exhibició en vol © Toni Tejón

L'exhibició del Sukhoi © FPAC - Quim Rodríguez

HA-YAS @ FPAC - Quim Rodríguez
A motor parat?  HA-YAS @ FPAC - Quim Rodríguez