2015/11/13

PAC·OBERT 15/11/2015 REPORTMolt baixa afluència de visitants en un matí calm i radiant, ideal per que la mainada hagi gaudit sense fer cua de les visites a l'Antonov, el Texan i el Phantom.

A l'hangar del Taller-Escola han pogut veure la Bücker EC-FUU en procés de revisió anual.

L'animació en vol ha estat a càrrec de les altres dues Bücker, les dues PA18 col·laboradores i una de les dues Cessna 172.

La segona Cessna, la Akrobat, la Vespa i la Dornier s'han quedat a terra per una falta circumstancial de pilots.

PAC·OBERT 15 NOV 2015 © FPAC - DJR


El Soci Benefactor Nº 119 i el Soci Benefactor Voluntari Nº 478 han estat agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

*Els vols tindran lloc durant el PAC.OBERT programat pel 13 de Desembre de 2015 o en data anterior, a acordar. Per posar-se d'acord en la data i detalls del vol s'agrairà que els premiats ens contactin per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORG

Al taulell de Benvinguda de la FPAC s'ha facilitat informació als Socis Benefactors sobre el programa tentatiu d'activitats commemoratives dels Centenaris que celebrarem en 2016 sota el lema

 

 

PAC·OBERT 15 NOV 2015 © FPAC - DJR

Muy baja afluencia de visitantes en una mañana de calma radiante, ideal para que los niños hayan disfrutado sin hacer cola de las visitas al Antonov, el Texan y el Phantom.

En el hangar del Taller-Escuela también han podido ver la Bücker EC-FUU en proceso de revisión anual.

La animación en vuelo ha estado a cargo de las otras dos Bücker, las dos Piper PA18 colaboradoras y una de las dos Cessna 172.

La segunda Cessna, la Akrobat, la Vespa y la Dornier se han quedado en tierra por una falta circunstancial de pilotos.

El Socio Benefactor Nº 119 y el Socio Benefactor Voluntario Nº 478, han resultado agraciados con un vuelo* en una Aeronave Clásica de la FPAC.

*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC.OBERT planeado para el 13 de Diciembre de 2015 o en fecha anterior, a acordar. Para ponerse de acuerdo sobre fecha y detalles del vuelo se agradecerá que los premiados nos contacten por correo electrónico a: OPERACIONS@FPAC.ORG

En el Mostrador de Bienvenida de la FPAC se ha facilitado información a los Socios Benefactores sobre el programa tentativo de actividades conmemorativas de los Centenarios que celebraremos en 2016 bajo el lema

 


PAC·OBERT 15 NOV 2015 © FPAC - DJR

A very low number of visitors in a calm glorious morning, ideal for children enjoying without queuing the visits to the Antonov, the Texan and the Phantom.

In the Workshop-School hangar they have also seen the Bücker EC-FUU in its process of annual review.

The flight animation has been in charge of the other two Bücker, two Piper PA18 from Benefactor Partners and one of the two Cessna 172.

The second Cessna as well as the Akrobat, Vespa and Dornier remained on ground because of a circumstantial lack of pilots.

The FPAC Benefactor Member Nº 119 and the Volunteer Benefactor Member Nº 478, have been awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.

* The flights can be scheduled, either on December 13th PAC·OBERT exhibition, or on a previous date. To agree on the details of the flight please email us to: OPERACIONS@FPAC.ORG

At the welcome desk, the FPAC Benefactor Partners have been provided with information on the tentative program of 2016 commemorative activities to celebrate the Centennial

CATALUNYA AERONAUTICA 1916-2016
A CENTURY OF ECONOMY AND AERONAUTICAL TRAINING
A CENTURY OF AVIATION AT EL PRAT DE LLOBREGAT  


PAC·OBERT 15 NOV 2015 © FPAC - DJR