2013/06/30

La Pou du Ciel 1935-1995 Restaurada

 Acabada la restauració cosmètica, la Pou du Ciel de la FPAC es troba a l'edifici "Centre de Cultura Aeronàutica" del complexe de l'Aeroport de Barcelona El Prat, llesta per ser exposada al públic.

El CCA es una propietat de AENA Aeropuertos, S.A. i els Socis Benefactors Voluntaris de la FPAC dediquen el seu taller a la restauració d'aeronaus clàssiques, per exposició.

En aquesta entrada us expliquem la curiosa hitòria de la Pou du Ciel de la FPAC, i en una altra entrada del blog hi trobareu la història d'aquest original avió dels anys trenta del segle passat.


Finalizada la restauración de pintura, la Pou du Ciel de la FPAC se encuentra en el edificio "Centre de Cultura Aeronáutica" propiedad de AENA Aeropuertos, S.A. del complejo aeroportuario del Aeropuerto de Barcelona El Prat, lista para ser expuesta al público.

El CCA es una propiedad de AENA Aeropuertos, S.A. y su taller está dedicado a la restauración de aeronaves clásicas por Socios Benefactores Voluntarios de la FPAC.

En esta entrada les explicamos la curiosa historia de la Pou du Ciel de la FPAC, y en otra entrada encontrará la historia de esta original aeronave de los años treinta del siglo pasado.


Once completed its painting restoration works, the FPAC Pou du Ciel is ready to be exhibited to the public at the "Aeronautical Cultural Center" building of the Barcelona El Prat Airport. 

The ACC is owned by AENA Aeropuertos and its workshop is currently dedicated by the FPAC volunteer benefactor members to the restoration of classic aircraft.

This entry introduces you the history of the FPAC Pou du Ciel, on a separate entry we present an introduction to the history of the aircraft type.  

Una Història Curiosa - Una Historia Original - A Curious History


L'any 1935 quatre alumnes de la secció de vol sense motor de l'Escola del Treball de Barcelona van començar a muntar una Pou du Ciel. L'any següent  els treballs estaven força avançats, el següent pas era la compra del motor però la guerra va aturar en sec el projecte d'aquells quatre nois i la Pou du Ciel va anar a parar a les golfes de l'Escola on va quedar oblidada fins l'any 1978 en què va ser rescatada per uns socis de l'Aeri Popular de Catalunya que la van conservar a les seves dependències fins que l'Aeri Popular va passar a formar part de l'Associació d'Amics de l'Aeronàutica.

En 1935 cuatro alumnos de la sección de vuelo sin motor de la Escuela del Trabajo de Barcelona empezaron a montar una Pou du Ciel. Al año siguiente los trabajos estaban bastante avanzados, el siguiente paso era la compra del motor pero la guerra paró en seco el proyecto de aquellos cuatro muchachos y la Pou du Ciel fue a parar al desván de la Escuela donde quedó olvidada hasta que en 1978 fue rescatada por unos socios del Aeri Popular de Catalunya que la conservaron en sus dependencias hasta que el Aeri Popular pasó a formar parte de la Associació d'Amics de l'Aeronàutica.

In 1935 four students of the Barcelona School of Labor gliding section began to mount a Pou du Ciel. The following year the works were quite advanced. The next step was to buy the engine but the civil war stopped the project. The Pou du Ciel was stored at the school garret were it remained forgotten. In 1978 some members of the "Aeri Popular de Catalunya" rescued and kept it properly preserved until their association became part of the "Amics de l'Aeronàutica" Association.

La Escola del Treball (http://www.escoladeltreball.org/ca/escola/aspectes-historics/historia/epoca-actual)

A la Granja La Ricarda d'El Prat de Llobregat, on l'Associació d'Amics de l'Aeronàutica tenia la seva seu, un d'aquells quatre alumnes de l'Escola del Treball que l'havien començada, Arcadi Dunjó i Berta, va acabar la construcció de la Pou du Ciel, era l'any 1995 només havien passat seixanta anys !.

En la Granja La Ricarda de El Prat de Llobregat, donde la Associació d'Amics de l'Aeronàutica tenia su sede, uno de aquellos cuatro alumnos de la Escuela del Trabajo, Arcadi Dunjó i Berta, acabó la construcción de la Pou du Ciel en 1995, ¡ solamente habían pasado sesenta años !.

In 1995, Mr. Arcadi Dunjó i Berta, one of the four guys that before the war started the mounting of the Pou du Ciel, finished the work at the "Granja La Ricarda", the premises of the Amics de l'Aeronàutica Associuation in El Prat de Llobregat. It took sixty years only!  D'esquerra a dreta Pons, Saumench i Dunjó entelant les ales de la Pou du Ciel al taller de l'Associació d'Amics de l'Aeronàutica. Començaments de 1995. (c) Foto Jordi Rull.

De izquierda a derecha Pons, Saumench y Dunjó entelando las alas de la Pou du Ciel en el taller de la Associació d'Amics de l'Aeronàutica. Principios de 1995. (c) Foto Jordi Rull

Early 1995, from L to R,  Messrs Pons, Saumench and Dunjó at the Associació d'Amics de l'Aeronàutica workshop clothing the wings of the Pou du Ciel. (c) Picture by Jordi Rull


The/La "Pou du Ciel" a la "Granja La Ricarda" 16/6/1996 (c) Jordi Rull
 
Tota vegada que el motor no es va arribar a comprar es va decidir muntar-hi un del popular Citroën 2CV, una solució que sembla ser que es va utilitzar a França als anys seixanta per fer volar alguna antiga Pou du Ciel.

Puesto que el motor no se llegó a comprar se decidió montar uno del popular Citroën 2CV, una solución que al parecer se utilizó en Francia en los años sesenta para poner en vuelo alguna antigua Pou du Ciel.

Since the contemporary engine was not purchased before the war, it was decided to mount one of the Citroën 2CV. The decision was based on the fact that some Pou du Ciel recovered in France during the sixties were powered with a derivative of such a popular engine.

1995-1999 The Pou du Ciel exhibited by the Associació d'Amics de l'Aeronàutica at the BCN airport  (c) FPAC

Els anys van anar passant, l'Associació d'Amics de l'Aeronàutica es va fusionar amb d'altres per crear la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya i així ens va arribar a la col.lecció la Pou du Ciel.

Los años fueron pasando y la Associació d'Amics de l'Aeronàutica se fusionó con otras para crear la Fundació Parc Aeronáutic de Catalunya y así llegó a la colección la Pou du Ciel.

The years went by and the Associació d'Amics de l'Aeronàutica merged with other associations to create the Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya. This was how the Pou du Ciel went into the FPAC collection.

2013/06/26

Volunteers working at El Prat CCA (LEBL)

Voluntaris treballant al CCA de El Prat

Voluntarios trabajando en el CCA de El Prat


Dissabte és un bon dia per anar a donar un cop de ma al CCA, sempre hi ha coses a fer. El passat dissabte dia 22 va ser un dia de molta activitat.

El sábado es un buen día para echar una mano en el CCA, siempre hay cosas a hacer. El pasado sábado fue un día de mucha actividad.

Saturday is a good day to lend a hand in the CCA. There are always things to do. This past Saturday was a busy day.

El parking del "personal" del CCA - El parking del "personal" del CCA 

El dia va començar amb l'arribada dels "treballadors" en els seus automòbils clàssics, i és que alguns socis benefactors voluntaris de la FPAC tenen el "corasón partío" entre els avions i els cotxes. Passió per la mecànica.

El día empezó con la llegada de los "trabajadores" en sus automóviles clásicos, y es que algunos socios benefactores voluntarios de la FPAC tienen el "corasón partío"  entre los aviones y los coches. Pasión por la mecánica.

The day began with the arrival of the "workers" in their classic cars. And it is that some FPAC benefactor member volunteers have a "broken heart" with regards to the classic planes and cars. Passion for mechanics.


En Jordi Rull donant-li uns tocs a la Pou du Ciel, no es pot dir que en Jordi no pinti res a la FPAC
Jordi Rull dando unos toques a la Pou du Ciel, no se puede decir que Jordi no pinte nada en la FPAC
Jordi Rull giving some touches of paint to the Pou du Ciel. It can't be said that Jordi "doesn't paint" (doesn't mean) anything within the FPAC

Al timó de la Pou du Ciel s'hi han afegit uns vinils , a destacar les dates 1935 any en què comença el muntatge, i 1995  any en què s'acabà. I es que  no es va muntar en quatre dies !
Al timón de la Pou du Ciel se le han añadido unos vinilos, a destacar dos fechas, 1935 año en que empieza el montaje y 1995 año en que se finaliza,  ¡ Y es que no se montó en cuatro días !
With the purpose of highlighting two significant dates, 1935 and 1955, some vinyls have been added on the helm of the Pou du Ciel. In 1935 the process of building the plane started while 1995 marks its finalization. And it is, that it was not mounted in four days!
Josep Jover, un amant també del cotxes clàssics, treballant en la maqueta de l'Aeroport.
Josep Jover, un amante también de los coches clásicos, trabajando en la maqueta del Aeropuerto.
Josep Jover, also a lover of classic cars, working on the Barcelona airport mockup.

2013/06/20

PAC OBERT 2013-06-16 Report
El Soci Benefactor 372 guanyà el Vol en un Avió Clàssic de la FPAC.

El Socio Benefactor 372 ganó el Vuelo en un Avión Clásico de la FPAC.

The 372 Benefactor Member won a Flight on FPAC Classic Airplane.Tot i que es prometia un dia calurós i amb sol radiant, LELL s'aixecà amb una gran nuvolada negra que per sort va descarregar cap La Garriga, la ciutat que dona nom al Club de Clàssic Cars que ens va visitar i acompanyar per fer lluir més els avions de la Fundació.
 Aunque el día prometía un sol radiante y caluroso, LELL se levantó cubierto con una gran nube negra que por suerte terminó descargando cerca de La Garriga, la ciudad que da nombre al Club de Clàssic Cars que nos visitó y acompañó para realzar los aviones de la Fundación


 
Although a dark cloudy sky opened the day at LELL, contradicting a "sunny and hot" Weather forecast, luckily moved towards La Garriga the town that names the Classic Car Club that supported with six convertibles the FPAC aircraft display.

(c) Alejandro de Diego
(c) Alejandro de Diego

Passat l'ensurt matiner, el dia va transcòrrer “rodat”, tot i que el carrusel s'inicià mitja hora mes tard de lo programat, per no interferir amb l'arribada dels últims avions de la LIXª Volta Aèria de Catalunya.
(c) Javier Ortega Figueiral
(c) Alejandro de Diego


Pasado el susto tempranero, el día transcurrió "rodado", aunque el carrusel se inició media hora más tarde de lo programado, para no interferir con la llegada de los últimos aviones de la LIX ª Vuelta Aérea de Cataluña.
(c) Alejandro de Diego


(c) Javier Ortega Figueiral

After the early morning scare, the day went “on its wheels”. However the carousel begun half an hour later than scheduled. This was not to interfere the last arrivals of the LIX Air Tour of Catalunya.


(c) Alejandro de Diego

(c) Javier Ortega Figueiral

(c) Alejandro de Diego

(c) Alejandro de DiegoGràcies a l'autorització d'operar en circuit curt, evitant sobrevolar Ciutat Badia i Sant Quirze, les tres Bücker i la Akrobat van poder realitzar tres passades en formació les primeres i a baixa cota la segona. La Mentor va limitar l'operació a una passada.

(c) Quim Rodríguez

Gracias a la autorización de operar en circuito corto, evitando sobrevolar Ciutad Badia y Sant Quirze, las tres Bücker y la Akrobat pudieron realizar tres pasadas en formación las primeras y a baja cota la segunda. La Mentor limitó su operación a una pasada.

(c) Quim Rodríguez

Thanks to the authorization to operate in short circuit, avoiding to overfly Badia and St. Quirze cities, the three Bücker and the Akrobat could make three passes within the 10 minutes slot. Mentor's operation was limited to a single pass through.

(c) Quim Rodríguez

I per goig dels spotters, la matinée es completà amb la visita al Texan i tres operacions no programades. La d'arrastre de cartell de la PA-18 d'un Soci de la FPAC, la d'aterratge amb la galleda externa d'un helicòpter apaga focs del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals del departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, i l'envol de l'Equip Repsol d'acrobàcia aèria quan anava a realitzar una exhibició sobre el Circuit de Catalunya, a Montmeló.

(c) Javier Ortega Figueiral

Y para júbilo de los spotters, la matinée se completó con la visita al Texan y tres operaciones no programadas. La de arrastre de cartel de la PA-18 de un Socio de la FPAC, la de aterrizaje con el cesto apaga fuegos de un helicóptero de los Forestales de la Generalitat de Catalunya y el despegue del Equipo Repsol de acrobacia aérea hacia su exhibición sobre el Circuito de Catalunya, en Montmeló.

(c) Javier Ortega Figueiral
And for spotters' joy, on top of the due visit to the Texan cockpit, we could observe three unscheduled operations rounding the bright matinee. The PA-18 of a FPAC benefactor member showed how to pick an advertising banner. A helicopter of the Generalitat de Catalunya Forest Service, next to our exhibition, showed how to land when carrying its fire fighting bamby bucket, and the Repsol aerobatics team take off towards its exhibition at Montmeló.

(c) Alejandro de Diego

Així doncs el centenar de persones que participaren en el PAC Obert del 16 de Juny a més dels socis de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell que observaren l'arribada dels avions de la LIXª Volta Aèria de Catalunya des de la terrassa del Bar Restaurant, gaudiren d'un matí de lo mes Aero Audio Visual completat amb la exposició de un Citroën 5HP Type C2 “Torpedo” de l'any 1925, número de serie 59761 i matrícula B-17922 a l'hangar de la escola-taller de la FPAC 


(c) Javier Ortega Figueiral

Así pues el centenar de personas que participaron en el PAC Obert del 16 de Junio, y los socios del Aeroclub Barcelona-Sabadell que observaron la llegada de los aviones de la LIX ª Vuelta Aérea de Cataluña desde la terraza del Bar Restaurante, disfrutaron de un mañana de lo más “Aero Audio Visual” completada con la exposición, en el hangar del taller-escuela de la FPAC de un Citroën 5HP Type C2 “Torpedo” de 1925 con número de serie 59.761 y matrícula B-17911.

Citroën 5HP C2 - 1926 (c) citroenet.co.uk

So the about the hundred persons who participated in the PAC Obert as well as the members of the Aero Club Barcelona-Sabadell observing the arrival of the LIX Aero Tour of Catalunya from the Bar Restaurant terrace enjoyed a very Aero Audio Visual morning. It was completed with the exhibition of a “Torpedo” Citroën 5HP Type C2 in the FPAC workshop-school hangar. Serial Number 59.761 Plate B-17911.

Citroën 5HP Type C2 Referències – referencias references