2014/04/24

PAC.OBERT 27/4/2014 REPORT

© FPAC-DJR

El Soci Benefactor Nº 403 ha estat agraciat amb un vol* en aeronau clàssica de la FPAC. 

* El vol tindrà lloc en la propera edició de PAC.OBERT, el diumenge 18 de Maig. Per acordar l'hora de vol es prega que el premiat ens contacti per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORG 

Dificultats alienes a la FPAC ens obliguen a postposar dues setmanes el sorteig entre els Socis Benefactors Voluntaris corresponent al PAC.OBERT d'Abril

 
© FPAC-DJR

El Socio Benefactor Nº 403 ha sido agraciado con un vuelo* en aeronave clásica de la FPAC.

* El vuelo tendrá lugar durante la próxima edición de PAC.OBERT, el Domingo 18 de Mayo.
Para acordar la hora de vuelo se ruega que la persona premiada se pongan en contacto por correo electrónico con: OPERACIONS@FPAC.ORG


Dificultades ajenas a la FPAC nos obligan a posponer dos semanas el sorteo entre los Socios Benefactores Voluntarios correspondiente al PAC.OBERT de Abril

 
© FPAC-DJR

The FPAC Benefactor Member Nº 403 has been awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.

* The flight will take place in occasion of the next PAC.OBERT exhibition, on Sunday May 18th. The awarded must contact FPAC Operations to fix the flight schedule by email to: OPERACIONS@FPAC.ORG

Difficulties alien to the FPAC compel us to postpone for two weeks the April PAC.OBERT draw among the Volunteer Benefactor Members

© FPAC-DJR
Tot i que vam gaudir d'un dia excel·lent, el vent creuat impedí que volaren les Bücker i la Vespa. 

La previsió de pluja durant mig matí, que es limità a una petita precipitació la nit anterior, i el canvi de data, de l'habitual tercer diumenge de mas, al quart, per raó de la celebració de la Pasqüa, va minvar l'assistència de visitants.

© FPAC-DJR
A pesar de que disfrutamos de un tiempo excelente, el viento cruzado impidió que volasen las Bücker y la Vespa.

La previsión de luvia a hasta media mañana que se redujo a una pequeña precipitación nocturna junto con el cambio de fecha, del habitual tercer domingo del mes al cuarto, por razón de la celebración de la Pascua, redujo el número de visitantes. 

© FPAC-DJR
The Bückers and Vespa could not fly due to the cross breezes, however the visitors enjoyed a glorious sunny day.

The number of visitors was lower than usual due to the combination of a light rain weather forecast and the fact of having changed the usual third sunday of the month to the fourth due to the Easter celebration.


22-4-2013 El fuselatge de la Auster AJ-1 en Reconstrucció
© FPAC-DJR
En aquesta edició del PAC.OBERT es presentaren els primers treballs de restauració d'una de les dues primeres aeronaus que a Catalunya es dedicaren a la fotografía, fotogrametría i publicitat aèries. 

Eren les  Auster AJ-1 "Autocrat" amb matrícula EC-ADG  i EC-ACJ que junt amb una Fox-Moth de matrícula EC-AEI formaren la primera flota de la companyia TAF (Trabajos Aéreos y Fotogramétricos) companyia basada des de la seva fundació en 1950 fins l'actualitat al llavors aeròdrom de Sabadell.

Les restes de les dues Auster, procedents de Valladolid i Sevilla van ser donades a la FPAC en els darrers anys.


22-4-2013 El fuselatge de la Auster AJ-1 en Reconstrucció
© FPAC-DJR

En esta edición del PAC.OBERT se presentaron los primeros trabajos de restauración de una de las dos primeras aeronaves que en Cataluña se dedicaron a la fotografía, fotogrametría y publicidad aéreas.

Eran las Auster Autocrat AJ-1 matrícula EC-ADG y EC-ACJ, cuyos restos procedentes de Valladolid y de Sevilla fueron donados a la FPAC en años precedentes. 

Estas dos aeronaves junto con una Fox-Moth, matrícula EC-AEI, formaron la primera flota de la TAF (Trabajos Aéreos y Fotogramétricos), una compañía basada en el aeródromo de Sabadell desde su fundación en 1950 hasta hoy.


22-4-2013 Secció frontal del fuselatge de la Auster AJ-1 en reconstrucció
© FPAC-DJR

In this edition of the PAC.OBERT we showed the first phase of the restoration of one of the two first aircraft dedicated to the aerial photography, photogrammetry and advertising in Catalonia. 

They were the Auster AJ-1 "Autocrat" with registration plates EC- ADG and EC-ACJ  which remains located in Sevilla and Valladolid were donated to the FPAC in precedent years. 

The two aircraft, together with a Fox Moth with registration EC-AEI, were the first fleet of TAF, a company based in the Sabadell aerodrome since its foundation in 1950.

D'esquerra a dreta: Sr. Paul Sereix, SBV de la FPAC, Sr. Antonio Sereix, que de petit
havia volat en les Auster de TAF amb el seu oncle, pilot i fundador de la companyia.
Sr. Ricardo Miquel, SB de la FPAC i Sr. Francesc Val,  SBV de la FPAC.
 © FPAC-DJR

 

 

En aplicació de les noves normes de seguretat aeronàutica de l'Aeroport de Sabadell caldrà que tots els visitants s'identifiquin a l'entrada amb DNI, Tarja de Residència o Passaport.

Per alleugerir el control d'entrada es prega que els Socis Benefactors de la FPAC mostrin el Carnet de Soci Benefactor, i que els Socis Benefactors Voluntaris que encara no tinguin una tarja d'accés permanent portin una fotocòpia del DNI i omplin la sol·licitut corresponent.

L'aplicació de les noves normes d'accés de vehicles a plataforma no va fer possible participar els vehicles clàssics de l'Antic Car Club de Catalunya.

En aplicación de las nuevas normas de seguridad aeronáutica del Aeropuerto de Sabadell será necesario que todos los visitantes se identifiquen en la entrada con DNI, Tarjeta de Residencia o Pasaporte.


Para aligerar el control de entrada se ruega que los Socios Benefactores de la FPAC muestren el Carnet de Socio Benefactor, y que los Socios Benefactores Voluntarios que aún no tengan una tarjeta de acceso permanente traigan una fotocopia del DNI y rellenen la solicitud correspondiente.

La aplicación de las nuevas normas de acceso de vehículos a plataforma no hicieron posible que pudiesen participar los vehículos clásicos del Antic Car Club de Cataluña.

In application of the Sabadell Airport New Security Procedures, all visitors are required to be identified by showing at the entrance either the DNI, Resident Card or Passport.


In order to easy the entrance control, the Benefactor Members are kindly required to show in addition the Benefactor Membership card. 


The Volunteer members not having yet obtained the Airport Permanent Access card are kindly requested to bring a photocopy of either the DNI, Resident card or Passport and fill-in the corresponding application form.

The announced participation of the Antic Car Club de Catalunya vehicles was cancelled since the classic car owners had not been able to timely meet the Sabadell Airport New Security Procedures of access to the aircraft exhibition apron.

2014/04/23

OBRES MUSEU - 4

Acabats el condicionament del terreny i treballs d'emergència previs a la Construcció del Jardí-Museu.

 

Acabado el acondicionamiento del solar y trabajos de emergencia previos a la Construcción del Jardín-Museo.

 

Finalized the plot conditioning and the emergency works previous to the Building of the Garden-Museum.


L'àrea l'àrea de campa aeronàutica ja anivellada i compactada permetrà moure el DC3
per anivellar i compactar els terrenys que ocupa actualment fins arribar al carrer de rodatge
©  FPAC-DJR  8/4/2014

Un cop anivellada i compactada la totalitat del terreny del futur jardí-museu, s'han pogut realitzar els fonaments necessàris per situar el bloc de vuit contenidors 40HC que en el futur tancaràn l'extrem est del Pavelló Obert.

Aquests contenidors s'han d'utilitzar provisionalment com magatzem d'emergència per els materials aeronàutics pendents de restauració que teníem que haver evacuat abans de la fi de 2013 de les naus que AENA ha de deconstruir a Viladecans.

Per mes informació sobre el problema Viladecans, veure:
http://fpac-airworkshop.blogspot.com.es/p/nuevotaller-escuela-de-la-fpac-en-el.html   http://fpac-flyingheritage.blogspot.com.es/2013/05/un-relat-de-desallotjaments-i-retorns.html


També s'ha fonamentat l'àrea dels Hangars Armengol per poder-hi fer l'inventari, presentació i pre muntatge a terra determinant la restauració que cal fer als elements procedents de la donació, abans d'iniciar l'obra d'infrastructura i construcció del jardí-museu.
 

Per mes informació sobre els Hangars Armengol i la necessitat d'ajuda, veure  http://pacvoluntari.blogspot.com.es/p/restauracio-hangar-armengol.html 
http://pacvoluntari.blogspot.com.es/2014/03/demanda-1.html

Els terrenys compactats vists des de l'Àrea Pavelló Obert
 ©  FPAC-DJR  8/4/2014

Una vez nivelada y compactada la totalidad del terreno del futuro jardín-museo, se ha podido realizar la cimentación necesaria para situar el bloque de ocho contenedores 40HC que en el futuro cerrarán el extremo este del Pabellón Abierto.

Estos contenedores provisionalmente deberán utilizarse como almacén de emergencia de los materiales aeronáuticos pendientes de restauración que se tenían que haber evacuado antes de finalizar 2013 de las naves que AENA debe demoler en Viladecans.

Para mas información sobre el asunto Viladecans, ver
http://fpac-airworkshop.blogspot.com.es/p/newfpac-workshop-school-facilities-at.html 
http://fpac-flyingheritage.blogspot.com.es/2013/05/un-relat-de-desallotjaments-i-retorns.html

También se ha cimentado el área de los Hangares Armengol para tener una zona en la que poder realizar el inventario, presentación y pre-montaje en el suelo, operaciones necesarias para determinar la restauración que cabe realizar en los elementos procedentes de la donación, antes de iniciar la obra de infraestructura i construcción del jardín-museo.

Para más información sobre los Hangares Armengol y la necesidad de ayuda, ver
http://pacvoluntari.blogspot.com.es/p/restauracio-hangar-armengol.html 
http://pacvoluntari.blogspot.com.es/2014/03/demanda-1.htmlLas tres zapatas armadas sobre las que se podrán presentar, pre-montar,
restaurar y en el futuro fijar  los arcos y partes de los Hangares Armengol
 ©  FPAC-DJR  22/4/2014

Once the whole ground had been levelled and compacted it has been possible to concrete the foundations for the Hangars Armengol and the block of containers that in future will close the east end of the Open Pavillion. 

This completes the emergency works needed to host eight 40HC containers needed to store the aeronautic materials pending of restoration kept in the Viladecans AENA Pavilions that had to be demolished before the end of 2013 and that we agreed to evacuate as soon as the initial emergency works of the garden-muesum could be completed. 

For more information on the Viladecans issue see
http://fpac-airworkshop.blogspot.com.es/p/nuevotaller-escuela-de-la-fpac-en-el.html   http://fpac-flyingheritage.blogspot.com.es/2013/05/un-relat-de-desallotjaments-i-retorns.htmlLínea frontal de zapatas armadas sobre las que se podrá depositar
establemente y con seguridad los contenedores 40 HC
 ©  FPAC-DJR   22/4/2014

L'inici de les obres de construcció del Jardí-Museu pendent de la Llicència d'Obres.

 

El inicio de las obras de construcción del Jardín-Museo pendiente de la Licencia de Obras.

 

The Garden-Museum construction works pending of the Works Permisssion.


 
Vista de la campa aeronáutica desde la carretera perimetral interna del aeropuerto. 

La parcela se ha nivelado y compactado según normas aeronáuticas de estacionamiento y rodaje
  de aeronaves a una cota que permite el acceso a la pista de vuelo. La operación siguiente será
  repoblar el terreno con el tipo de hierba-grama característico del aeropuerto de Sabadell.
 

En primer plano se observa el terraplen exterior - talud interior que salva el desnivel entre la campa aeronáutica y la carretera. La operación siguiente será plantar todos los taludes del solar con arbustos de protección.  ©  FPAC-DJR   22/4/2014. 


Condicionat ja el terreny i realitzades les actuacions d'emergència necessàries per preservar una part important de patrimoni històric aeronàutic, abans explicades, l'inici de la construcció del Jardí-Museu es farà en quant s'hagi rebut la aprovació municipal de la modificació presentada el 17 de Desembre de 2013 al projecte i sol·licitud de llicència d'obres presentats a l'Ajuntament de Sabadell el 4 de Juny de 2012 i es concedeixi dita llicència.

Lo primer que es farà es pavimentar l'Àrea del Pavelló Obert i l'interior dels Hangars Armengol.  Immediatament després seguirà el muntatge dels Hangars Armengol i la construcció de l'Hangar Garatge i tancament perimetral. Segons ho permeti la disponibilitat pressupostària, es deixarà per una tercera fase la cobertura de l'area del Pavelló Obert.

Les àrees a pavimentar en la fase "Hangars Armengol - Pavelló Obert" 
©  Miquel Llonch Enginyeria
Acondicionado ya el solar y realizadas las actuaciones de emergancia necesarias para preservar una parte importante de patrimonio histórico aeronáutico antes explicadas, el inicio de la construcción del Jardín-Museo tendrá lugar en cuanto se reciba la aprobación municipal a la modificación presentada el 17 de Diciembre de 2013 al proyecto y solicitud de licencia de obras presentados al Ayuntamiento de Sabadell el 4 de Junio de 2012 y se conceda dicha licencia.

En una primera fase se pavimentarán el Área del Pabellón Abierto y el interior de los Hangares Armengol. Inmediatamente después se procederá a montar los Hangares Armengol y a la construcción del Hangar Garaje y cierre perimetral. Sujeto a disponibilidad presupuestaria se procederá a cubrir el área del Pabellón Abierto en una tercera fase.

La secció del futur bloc de contenidors 40HC del Pavelló Obert
©  Miquel Llonch Enginyeria
The next step, that will mark the official start of the Garden-Museum works will take place once receiving the Sabadell City Council approval to the amend submitted on the seventeen of december of 2013 to the project submitted on the fourth of june of 2012, together with the request for a preceptive construction works license.

The first phase will consist on paving with concrete the Open Pavilion Area and the Armengol Hangars ground. The assembly of the Armengol Hangars and the building of the Hangar-Garage and perimetral fence will take place as an immediate second phase. Further and subject to budget availability the third phase will be the covering of the Open Pavillion area.


Detalls de la coberta del futur bloc de contenidors 40HC
©  Miquel Llonch Enginyeria

2014/04/01

OBRES MUSEU - 3

1 Abril 2014 © FPAC - DJR

Un cop finalitzada l'explanació i primer anivellament de les àrees de Recepció, Pavelló Obert i Hangar-Garatge d'aeronaus, s'ha acabat de reomplir i anivellar la Campa Aeronàutica fins el límit amb la terra que voreja el carrer de rodatge nord de l'aeroport.

1 Abril 2014 © FPAC - DJR

La fase següent, que s'inicia el 2 d'Abril, es l'anivellament i compactació general de la parcel·la seguida de la finalització i compactat de la rampa d'accés des de l'aparcament de vehicles a l'Àrea de recepció.

1 Abril 2014 © FPAC - DJR

Finalizada la explanación y primer nivelado de las áreas de Recepción, Pabellón Abierto y Hangar-Garaje de aeronaves se ha terminado de rellenar y nivelar la Campa Aeronáutica hasta su límite con el espacio "lado aire" anexo a la rodadura norte del aeropuerto.

1 Abril 2014 © FPAC - DJR


La siguiente fase, que empieza el 2 de Abril es la nivelación y compactado final de toda la parcela, seguida por la finalización de la rampa de acceso a la Área de Recepción desde el aparcamiento de automóviles.

1 Abril 2014 © FPAC - DJR

After the preparation and leveling of the Reception, Open Pavilion and Aircraft Garage Areas,  the front loader final activity has been to fill and level the plot up to the limit with the air side land next to the northern taxiway.

1 Abril 2014 © FPAC - DJR

The next phase, starting on April 2nd is to grade and compact the whole plot and form the access ramp from th ecar parking up to the Reception Area.


1 Abril 2014 © FPAC - DJR