2013/03/12

Concurs Sony de Fotografia i Video Digital 
Concurso Sony de Fotografia y Video Digital
Sony Digital Photography and Video Contest

Temàtica - Temática - Themes

Afeccionats, Aprenents, Voluntaris, Benefactors - Construcció, Reconstrucció i Restauració
Aeronaus, Rèpliques, Maquetes - Mecànics, Pilots i Aeronaus Clàssiques -
Vol a Motor, Vol a Vela, Vol Virtual  

 Aficionados, Aprendices, Voluntarios, Benefactores - Construcción, Reconstrucción y Restauración - Aeronaves, Réplicas, Maquetas - Mecánicos, Pilotos y Aeronaves Clásicas
Vuelo a Motor, Vuelo a Vela, Vuelo Virtual
 

Amateurs, Apprentices, Volunteers, Benefactors - Construction, Reconstruction and Restoration - Aircrafts, Replicas, Models - Mechanics, Pilots and Classic Aircrafts
Motor Flight, Gliding, Flight Simulation


Fotografía Digital - Digital Photography
 Concurs en Dues Etapes - Concurso en Dos Etapas - Two Segment Contest

 Entrades fins el 30 de Juny i 30 de Novembre.
Enviar les imatges en format 10x15 amb resolució ~2Mpx a 

Entradas hasta el 30 de Junio y 30 de Noviembre.
Enviar las i
mágenes en formato 10x15 y resolución ~2 Mpx a
 
Submissions until the June 30th. and  November 30th.
S
end the images in 10x15 format and resolution ~2Mpx to 

"pacflyingheritage@gmail.com"


Els guanyadors de cada etapa enviarán una còpia de las imatges premiades, en alta resolució, per utilització al calendari 2014 i a d'altres comunicacions de la FPAC. Cada etapa tindrà un premi d'una hora de vol en un avió clàssic, amb pilot de la FPAC i també set segons premis de publicació al calendari de la FPAC

Los ganadores de cada etapa enviarán una copia en alta resolución de las imágenes premiadas, para su uso en el calendario 2014 y en otras comunicacions de la FPAC. En cada etapa, el primer premio consiste en una hora de vuelo en un avión clásico con piloto de la FPAC. También se concederán siete segundos premios de publicación en el calendario de la FPAC

The winners of each stage will send a high-resolution copy of the winning images, to be included in the 2014 FPAC calendar as well as in other FPAC communication media. Each stage first price will be a one hour flight on an heritage plane commanded by an FPAC pilot. Addtionally, seven FPAC calendar publishing prices will be offered.

  Video Digital - Digital Video

Entrades fins el 30 de Novembre - Tres Categories
 Entradas hasta el 30 de Noviembre - Tres Categorias
Submission until November 30th. - Three Categories

 1 minute máx. Video Clips
5 minutes máx. Video Impressions 
10 minutes max Video Documents
 
Enviar els treballs, en format AVC, a
Enviar los trabajos, en formato AVC, a
Submit the works in AVC format, to 
 
"pacflyingheritage@gmail.com"

Cada Categoria tindrà un premi d'una hora de vol en un avió clàssic, amb pilot de la FPAC. La FPAC es reserva el dret no exclusiu de utilitzar o publicar els videos rebuts.  

Cada Categoría tendrá un premio de una hora de vuelo en un avión clásico, con piloto de la FPAC. La FPAC se reserva el derecho no exclusivo de publicación y uso de los videos recibidos. 

Each Category will have a price consisting of a one hour flight on an heritage plane commanded by an FPAC pilot. The FPAC will hold the non exclusive rights of publishing and use of the submitted videos.

 


 


 


 
 

2013 PAC OBERT 02 & 03 - Report

PAC OBERT 2013-03-17

La pluja intermitent i el baix sostre de núvols desgraciaren el dia i no van deixar volar els avions.
La lluvia intermitente y el bajo techo de nubes desgraciaron el dia y no permitieron el vuelo de los aviones.

The
intermittent rain and low cloud ceiling disgraced the day and did not allow aircraft flight

El Soci Benefactor i Voluntari Nº 323 va ser premiat en el sorteig d'un vol en avió clàssic.
El Socio Benefactor y Voluntario Nº 323 fué premiado con un vuelo en avión clásico. 
The Benefactor and Volunteer Member Nº 323 won a flight in one of the FPAC Classic planes.

T'esperem a LELL! 
Vine amb els teus amics i amigues. Disfrutaràs d'un bon matí aeronàutic. Ajudaràs a recuperar, restaurar i mantindre en vol el patrimoni històric aeronàutic i també ajudaràs a la formació professional teòrica i pràctica de joves aprenents de tècnic de manteniment d'aeroonaus. 
Accés lliure de fins a 4 menors de 16 anys si van acompanyats d'un Soci Benefactor.  
 
 
Te esperamos en LELL!
Trae a tus amigos y amigas. Disfrutarás de una buena mañana aeronáutica. Ayudarás a recuperar, restaurar y mantener en vuelo el patrimonio histórico aeronáutico y también ayudarás  la formación profesional teorico-práctica de jóvenes aprendices a técnico de mantenimiento de aeronaves.
Acceso libre de hasta 4 menores de 16 años si van acompañados de un Socio Benefactor.

 
We look forward greeting you in LELL!
Bring your friends. Enjoy a good aeronautic morning, Your visit will help to recover, restore and maintain the flying heritage whilst supporting the theoretical and practical training of young apprentices in aircraft maintenance engineering.
Unconditional Free Access to 4 under 16 if accompanied by a Benefactor Member.
 


PAC OBERT 2013-02-17
La baixa visibilitat i el baix sostre de núvols a l'Aeroport de Reus no deixaren volar el HA-220D Super Saeta.  La meteo a Sabadell resultà óptima per volar els clàssics locals de la FPAC i animà la visita de Socis Benefactors Permanents i Ocasionals


La baja visibilitdad en el aeropuerto de Reus impidió volar el Super Saeta HA-220D. Sin embargo la apertura progresiva de grandes claros en Sabadell animó la asistencia de Socios Benefactores Ocasionales y Permanentes que disfrutaron con el vuelo de los Clásicos locales de la FPAC.


Low visibility at Reus Airport grounded the HA-220D Super Saeta, therefore the attendants to the PAC Obert Flying Heritage Day at Sabadell Airport had to enjoy the flight of the FPAC Classics based there. The morning opening sky favoured the visit of many  Occasional and Permanent Benefactor members.

(c) Les tres imatges han estat cedides a la FPAC per el Voluntari Enric Favà

(c) Las tres imágenes han sido cedidas a la FPAC por el Socio Benefactor Voluntario Enric Favà
(c) The three images have been given to the FPAC by Enric Favà, Benefactor Volunteer Member


El sorteig del vol en un dels avions clàssics va premiar al Soci Benefactor Nº 177
El sorteo del  vuelo en uno de los Clàsicos de la FPAC premió al Socio Benefactor Nº 177 
The Benefactor Member Nº 177 won a flight in one of the FPAC Classic planes.