2013/03/12

Concurs Sony de Fotografia i Video Digital 
Concurso Sony de Fotografia y Video Digital
Sony Digital Photography and Video Contest

Temàtica - Temática - Themes

Afeccionats, Aprenents, Voluntaris, Benefactors - Construcció, Reconstrucció i Restauració
Aeronaus, Rèpliques, Maquetes - Mecànics, Pilots i Aeronaus Clàssiques -
Vol a Motor, Vol a Vela, Vol Virtual  

 Aficionados, Aprendices, Voluntarios, Benefactores - Construcción, Reconstrucción y Restauración - Aeronaves, Réplicas, Maquetas - Mecánicos, Pilotos y Aeronaves Clásicas
Vuelo a Motor, Vuelo a Vela, Vuelo Virtual
 

Amateurs, Apprentices, Volunteers, Benefactors - Construction, Reconstruction and Restoration - Aircrafts, Replicas, Models - Mechanics, Pilots and Classic Aircrafts
Motor Flight, Gliding, Flight Simulation


Fotografía Digital - Digital Photography
 Concurs en Dues Etapes - Concurso en Dos Etapas - Two Segment Contest

 Entrades fins el 30 de Juny i 30 de Novembre.
Enviar les imatges en format 10x15 amb resolució ~2Mpx a 

Entradas hasta el 30 de Junio y 30 de Noviembre.
Enviar las i
mágenes en formato 10x15 y resolución ~2 Mpx a
 
Submissions until the June 30th. and  November 30th.
S
end the images in 10x15 format and resolution ~2Mpx to 

"pacflyingheritage@gmail.com"


Els guanyadors de cada etapa enviarán una còpia de las imatges premiades, en alta resolució, per utilització al calendari 2014 i a d'altres comunicacions de la FPAC. Cada etapa tindrà un premi d'una hora de vol en un avió clàssic, amb pilot de la FPAC i també set segons premis de publicació al calendari de la FPAC

Los ganadores de cada etapa enviarán una copia en alta resolución de las imágenes premiadas, para su uso en el calendario 2014 y en otras comunicacions de la FPAC. En cada etapa, el primer premio consiste en una hora de vuelo en un avión clásico con piloto de la FPAC. También se concederán siete segundos premios de publicación en el calendario de la FPAC

The winners of each stage will send a high-resolution copy of the winning images, to be included in the 2014 FPAC calendar as well as in other FPAC communication media. Each stage first price will be a one hour flight on an heritage plane commanded by an FPAC pilot. Addtionally, seven FPAC calendar publishing prices will be offered.

  Video Digital - Digital Video

Entrades fins el 30 de Novembre - Tres Categories
 Entradas hasta el 30 de Noviembre - Tres Categorias
Submission until November 30th. - Three Categories

 1 minute máx. Video Clips
5 minutes máx. Video Impressions 
10 minutes max Video Documents
 
Enviar els treballs, en format AVC, a
Enviar los trabajos, en formato AVC, a
Submit the works in AVC format, to 
 
"pacflyingheritage@gmail.com"

Cada Categoria tindrà un premi d'una hora de vol en un avió clàssic, amb pilot de la FPAC. La FPAC es reserva el dret no exclusiu de utilitzar o publicar els videos rebuts.  

Cada Categoría tendrá un premio de una hora de vuelo en un avión clásico, con piloto de la FPAC. La FPAC se reserva el derecho no exclusivo de publicación y uso de los videos recibidos. 

Each Category will have a price consisting of a one hour flight on an heritage plane commanded by an FPAC pilot. The FPAC will hold the non exclusive rights of publishing and use of the submitted videos.

 


 


 


 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada