2014/05/25

AEROSPORT 2014 - FPAC REPORT

 
Afluència de visitants © FPAC-DJR

 

Amb una notable afluència de visitants, especialment cap migdia del diumenge 25 s'ha cel·lebrat la fira-mostra aeronàutica "Aerosport 2014" a l'aeròdrom d'Igualada-Òdena (LEIG)


La FPAC hi ha participat, el dissabte 24, amb 4 Socis Benefactors Pilots que volaren la Bücker Bü-131 EC-FTZ, la Cessna 127 EC-BBJ i el North American T-6 "Texan" F-AZDU, així com amb 14 Socis Benefactors Voluntaris que es van repartir l'atenció a visitants a l'espai que ens deixà l'empresa LAMINAIR a l'entrada d'un dels seus hangars. També cal agraïr al Club de Vol a Vela d'Igualada que ens deixessin un dels seus velers, el PW-5 Smyk EC-GSB per completar l'estand de la FPAC

EC-FTZ © FPAC - Toni Redondo

Malahuradament, diumenge 25 no es presentaren ni la Bücker ni la Akrobat de la FPAC. Tot i que tenien reservat un slot de vol i demostració a l'hora de major afluència de visitants, l'absència d'informació per part dels Socis Benefactors Pilots, va decebre profundament tant a l'organització d'Aerosport com als Socis Benefactors Voluntaris de terra. En especial als estudiants de TMA-A2 que, tenint exàmens dilluns i dimarts, s'havien desplaçat a LEIG per assegurar l'assistència a terra de les aeronaus.

Alguns dels Socis Benefactors Voluntaris, dissabte 24, amb el PW-5 Smyk EC-GSB del CVVI © FPAC - DJRL'atenció a visitants a l'estand de la FPAC, diumenge, va estar a càrrec de 9 Socis Benefactors dels que 4 ja hi havien col·laborat dissabte. El Soci Benefactor Voluntari  Nº 448 va ser agraciat per sorteig amb un vol en un avió Clàssic de la FPAC a realitzar el proper diumenge 15 de Juny en ocasió del PAC.OBERT a l'Aeroport de Sabadell..

El North American T-6 "Texan" F-AZDU © FPAC - Toni Redondo

EC-LTK, el segon Yak-52 de LAMINAIR © FPAC -DJR
 
Va ser molt bo de poder saludar a l'Aerospot 2014 a Patrocinadors, Socis Benefactors i ex-alumnes del taller-Escola, tot gaudint de les numeroses exhibicions en vol d'aeronaus visitants. Especial va ser, tant dissabte com diumenge, l'espectacle del vol del Yak-42 de Laminair i d'un dels dos AIR TRACTOR AT-802 F d'AVIALSA, una empresa contractada per la Generalitat de Catalunya per l'extinció d'incendis forestals.


Afluencia de visitantes © FPAC-DJR
 

Con notable afluencia de visitantes, especialmente hacia mediodía del domingo 25 se celebró la Feria-Muestra Aeronáutica "Aerosport 2014" en el aeródromo de Igualada -Òdena ( LEIG)


La FPAC participó, el Sábado 24 de Mayo con 4 Socios Benefactores Pilotos que volaron la Bücker Bü-131 EC-FTZ , la Cessna 127 EC-BBJ y el North American T-6 " Texan " F- AZDU, así como con 14 Socios Benefactores Voluntarios que se repartieron la atención a visitantes en el espacio que nos dejó la empresa LAMINAIR a la entrada de uno de sus hangares. También hay que agradecer al Club de Vol a Vela d'Igualada que nos dejasen uno de sus veleros, el PW-5 Smyk EC-GSB para completar el stand de la FPAC.

Israel Moreira, TML de la FPAC limpiando la EC-FTZ a su llegada © FPAC - Toni Redondo

Es de lamentar que el Domingo 25 no se presentaran ni la Bücker ni la Akrobat de la FPAC. Aunque tenían reservado un slot de vuelo y demostración a la hora de mayor afluencia de visitantes, la ausencia de información por parte de los Socios Benefactores Pilotos decepcionó profundamente tanto a la organización de Aerosport como a los Socios Benefactores Voluntarios de Tierra. En especial a los estudiantes de TMA-A2 que, teniendo exámenes Lunes y Martes, se habían desplazado a LEIG para asegurar la asistencia en tierra de las aeronaves.

Socios Benefactores Voluntarios de la FPAC atendiendo a Visitantes © FPAC - Toni Redondo

La atención a visitantes en el stand de la FPAC, el Domingo, estuvo a cargo de 9 Socios Benefactores los que 4 ya habían colaborado el Sábado. El Socio Benefactor Voluntario Nº 448 resultó agraciado, por sorteo, con un vuelo en un avión clásico de la FPAC, a realizar el próximo Domingo 15 de Junio en ocasión del PAC.OBERT en el Aeropuerto de Sabadell.

EC-IAO el Yak-52 de LAMINAIR © FPAC - Toni Redondo

EC-IAO el Yak-52 de LAMINAIR © FPAC - DJR

"Aerosport 2014" fue una buena ocasión para saludar a Patrocinadores, Socios Benefactores y ex-Alumnos del Taller-Escuela, disfrutando de las numerosas exhibiciones en vuelo de aeronaves visitantes. Especial fue, tanto el Sábado como el Domingo, el espectáculo del vuelo del Yak-42 de LAMINAIR y de uno de los dos AIR TRACTOR AT-802 F de AVIALSA, una de las empresas contratadas por la Generalitat de Catalunya para la extinción de incendios forestales.

 Afluència de visitants © FPAC-DJR
   

With at remarkable inflow of visitors, especially on Sunday afternoon, was held the Aeronautics Fair-Show "Aerosport 2014" at the Igualada-Òdena aerodrome ( LEIG ).


The FPAC participated, on Saturday 24th with 4 Benefactor Pilots who flew the Bücker Bü-131 EC-FTZ, the Cessna 127 EC-BBJ and the North American T-6 "Texan " F- AZDU, as well as with 14 Benefactor Volunteers. They were in charge of attending the visitors to the FPAC boot in the space allowed by the company LAMINAIR at the entrance of one of its hangars. We must also thank the Igualada Gliding Club management who left one of their gliders, the PW-5 Smyk EC-GSB to be exhibited and complete the stand of the FPAC

Josep Llàcer, Volunteer Pilot, and Israel Moreira, Line Maintenance Volunteer, checking the EC-FTZ before the flight
© FPAC - Toni Redondo
 
It was regrettable that without prior notice, the FPAC aircraft missed its Sunday exhibition. Neither the Bü-131 nor the Zlin-Akrobat Benefactor Pilots, although having booked a slot and demonstration flight, showed-in at the time of greatest influx of visitors. The absence of information from sorely disappointed both the Aerosport management and the Benefactor Voulteers, especially the TMA- A2 students that, taking exams on Monday and Tuesday, went to LEIG to ensure ground handling of the aircraft.

Some Volunteer Benefactor Members on Sunday 25th © FPAC - Toni Redondo


 

Sunday's attention to visitors at the stand of the FPAC, was in charge of 9 Benefactor Volunteers whom 4 had already collaborated on the Saturday set-up. The Volunteer Benefactor Member Nº 448 was awarded with a flight on a FPAC Heritage Airplane. The flight will take place on the Sunday June 15th edition of the PAC.OBERT, at Sabadell Airport. 

EC-IAO el Yak-52 de LAMINAIR © FPAC - Toni Redondo

EC-IAO el Yak-52 de LAMINAIR © FPAC - DJR
 
"Aerospot 2014 " was a great occassion to greet many FPAC Sponsors, Benefactor Members and Workshop-School Alumni, all enjoying the many in-flight exhibits of visiting aircraft. Special ones were, both on Saturday and Sunday, the Flying Shows of the LAMINAIR Yak-52 and one of the AIR TRACTOR AT-802 F from AVIALSA, a forest fire fighting contractor of the Generalitat de Catalunya.

EC-LHJ de AVIALSA © FPAC - Toni Redondo
 

2014/05/24

AERONAUTICAL PHOTO WORKSHOP


TALLER DE FOTOGRAFÍA AERONÀUTICA

14 i 15 de Juny a la FPAC - Aeroport de Sabadell

Per veure tota la informació sobre el taller i com participar en aquest cap de setmana de formació i pràctiques en fotografia d'aeronaus a terra i en vol clica aquí.

© Toni Tejón - FPAC

 

 

TALLER DE FOTOGRAFÍA AERONÁUTICA

14 y 15 de Junio en la FPAC - Aeropuerto de Sabadell

Para ver toda la información sobre el taller y como participar en este fin de semana de formación y prácticas en fotografía de aeronaves en tierra y en vuelo pulsa aquí.

© Toni Tejón - FPAC

 

 

AERONAUTICAL PHOTO WORKSHOP

June 14th and 15th at FPAC – Sabadell Airport

To find all information on the aircraft photo workshop including the entry procedure, click here.© Toni Tejón - FPAC
2014/05/21

LA EC-BNU, FAUVEL AV-36 AL CCA


La Fauvel AV-36 a la sala d'exposició del CCA devant de les rèpliques del Blériot XI, el Monocoque Hedilla  i la restaurada Pou du Ciel , al fons el Blanik EC-CEE pendent de restauració
© FPAC - F.VAL

 
Els Socis Benefactors Voluntaris, senyors Enric Pallarés, Jordi Rull i Antoni Salvador, principals restauradors de l'ala volant Fauvel AV-36 EC- BNU continuen amb el seu esforç en pro de la preservació del patrimoni aeronàutic de la fundació.
La Fauvel AV-36 ja ha rebut la capa d'imprimació. Un cop polida tota la superficie amb polidora i paper de vidre fí, el pas següent serà el d'aplicar la pintura del color primari.
En Francesc Val, Soci Benefactor Voluntari responsable del taller de la FPAC al CCA de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, ens envia unes imatges de l'avió a la zona d'exposició per que es pugui apreciar l'enorme treball ja realitzat i aprofitar per fer una mica de neteja al taller.
Podeu veure les imatges i explicacions del procés de restauració en anteriors entrades d'aquest blog que llistem abaix.

 Vista posterior, al fons el restaurat Pirat EC-CYU
© FPAC - F.VAL

Los Socios Benefactores Voluntarios, señores Enric Pallarés, Jordi Rull y Antoni Salvador, principales restauradores del ala volante Fauvel AV-36 EC-BNU continúan con su esfuerzo en pro de la preservación del patrimonio aeronáutico de la fundación.
La Fauvel AV-36 ya ha recibido la capa de imprimación. Una vez pulida toda su superficie con pulidora y lija fina, el paso siguiente será aplicar la pintura del color primario.
Francisco Val, Socio Benefactor y Voluntario responsable del taller de la FPAC en el CCA del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, nos envía unas imágenes del avión en la zona de exposición para que se pueda apreciar el enorme trabajo ya realizado y aprovechar la movida para hacer un poco de limpieza en el taller.
Pueden ver las imágenes y expliación del proceso de restauración en las anteriores entradas de este blog que listamos al final

 Vista frontal, al fons la rèplica del Monocoque Hedilla i la Pou du Ciel
© FPAC - F.VAL

 
The FPAC Benefactor and Volunteer Members Mr/s Enric Pallarès, Jordi Rull and Antoni Salvador, leading restaurateurs of the EC-BNU flying wing Fauvel AV-36 continue its efforts towards preserving the aviation heritage of the Foundation.
The Fauvel AV. 36 has already received the primer. Once sanded the entire surface with fine sandpaper and polishing, the next step will be to apply the primary color paint.
Francis Val, Benefactor and Volunteer Member responsible for the FPAC volunteer's workshop at the CCA of the Barcelona-El Prat Airport, send us some pictures of the plane in the exhibition area. They've moved the Fauvel to do a little cleaning in the workshop and for you to appreciate the tremendous work already done.
You can see pictures and explanation of the whole restoration process in the previous posts, as below listed.

L'envergadura de la Fauvel en relació amb la dimensió de la sala d'exposicions del CCA,  impressiona
© FPAC - F.VAL


Cronologia de la petita història de la Fauvel de la FPAC i la seva restauració:

Cronología de la pequeña historia de la Fauvel de la FPAC y su restauración:

Chronology of the little history and restoration of the FPAC Fauvel's:

 

23 / 05 / 2013

Unrelat de desallotjaments i retorns


28 / 09 / 2013

EC-BNUFauvel AV-36 @ LEBL-CCA


9 / 11 / 2013

EC-BNUFauvel AV-36 @ LEBL-CCA Restoration Details - Detalls - Detalles


15 / 12 / 2013

EC-BNUFauvel AV-36 @ LEBL-CCA Entelat - Entelado - Lining


2 / 02 / 2014

EC-BNUFauvel AV-36 @ LEBL-CCA RESTORATION PROGRESS REPORT

2014/05/18

PAC.OBERT 18/02/2014 REPORTUna de les tres passades del Super Saeta EC-GZN © FPAC-DJR

Saludant al Públic © FPAC - Joaquim Rodríguez

El Soci Benefactor Nº 019 i els Socis Benefactors Voluntaris Nº 457 (Sorteig del PAC Obert d'Abril) i Nº 162 (Sorteig del PAC Obert de Maig) ha estat agraciats amb un vol* en aeronau clàssica de la FPAC. 

* Els vols tindran lloc en la propera edició de PAC.OBERT, el diumenge 15 de Juny o en ocasió de la mostra AEROSPORT a l'aeròdrom d'Igualada-Òdena els propers dissabte i diumenge 24 i 25 de Maig . 
Per acordar l'hora de vol es prega que el premiat ens contacti per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORG


Esperant la posta en marxa de les aeronaus.
En primer pla la Cessna-172 EC-BBJ  © FPAC-DJR

Esperant la posta en marxa de les aeronaus.
En primer pla la Cessna-172 EC-BBJ  © FPAC - Conrad Miquel Antich

 

El Socio Benefactor Nº 019 y los Socios Benefactores Voluntarios Nº  457 (Sorteo del PAC Obert de Abril) y Nº 162 (Sorteo del PAC Obert de Mayo) han sido agraciados con un vuelo* en aeronave clásica de la FPAC.

* Los vuelos tendran lugar durante la próxima edición de PAC.OBERT, el Domingo 15 de Junio o en ocasión de la muestra AEROSPORT en el aeródromo de Igualada-Òdena los próximos Sábado y Domingo 24 y 25 de Mayo.
Para acordar la hora de vuelo se ruega que los premiados se pongan en contacto por correo electrónico a: OPERACIONS@FPAC.ORG


La Cessna-172 EC-BBJ  © FPAC -  Joaquim Rodríguez

La Cessna-172 EC-BBJ  © FPAC-DJR

The FPAC Benefactor Member Nº 019 and the Volunteer Benefactor Members Nº 457 (April PAC Obert draw) and Nº 162 (May PAC Obert draw) had been awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.

* The flights will take place in occasion of either the next PAC.OBERT exhibition, on Sunday June 15th or in occassion of the AEROSPORT airshow that will take place at the Igualada-Òdena aerodrome on next saturday and Sunday 24th and 25th of May.
The awarded must contact FPAC Operations to fix the flight schedule by emailing to: OPERACIONS@FPAC.ORGEsperant la posta en marxa de les aeronaus. Al fons les Bü-131
EC-FUU i EC-FTZ  © FPAC-DJR

La Bücker 131 EC-FUU, al fons el T-6 Texan  © FPAC -  Joaquim Rodríguez

La Bücker 131 EC-FTZ  © FPAC -  Joaquim Rodríguez


El nostre Super Saeta va realitzar tres boniques passades que captivaren a tots els visitants

El Super Saeta EC-GZN © FPAC -  Joaquim Rodríguez

 

Nuestro Super Saeta realizó tres hermosas pasadas que cautivaron a todos los visitantes

Els Comandants i SBV de la FPAC Srs. Tomàs Sánchez Garcés i Enric Armengol Garriga
© FPAC -  Joaquim Rodríguez

 

Our Super-Saeta made three beautiful fly-overs that captivated all visitors

Si el temps ho permet ens tornaran a visitar al PAC.OBERT del 15 de Juny
© FPAC -  Joaquim Rodríguez 

La exhibició es tancà amb quatre passades, en vol en formació, de dues Bückers, la PA-18 i la Cessna 172 liderades per la Zlin Akrobat.

La Bücker EC-FTZ i la Zlin Akrobat EC-BDS © FPAC -  Joaquim Rodríguez


 

La exhibición se cerró con cuatro pasadas en vuelo de formación de dos Bückers, la PA-18 y la Cessna 172 lideradas por la Zlin Akrobat.

Les Bücker EC-FUU,  EC-FTZ i la Zlin Akrobat EC-BDS © FPAC -  Joaquim Rodríguez

 

The exhibition closed with four flyovers of the two Bücker, the PA-18 and the Cessna 172 led by the Zlin Akrobat.

La PA-18, les Bücker EC-FUU,  EC-FTZ i la Zlin Akrobat EC-BDS © FPAC -  Joaquim RodríguezAquest cop no vam poder volar la tercera Bücker de la FPAC doncs està en procés de revisió anual a LERS. La Mentor no va poder volar en el carrussel al haver detectat una petita avaria després d'haver fet un Vol de Reconeixement a un Soci Benefactor i Voluntari a l'inici del dia i la Vespa també es va quedar a terra, però per falta de tripulació.

La Mentor EC-JKM © FPAC -  Joaquim Rodríguez
Esta vez no voló la tercera Bücker de la FPAC por estar en revisión anual en LERS. La Mentor tampoco pudo participar en el carrusel al haberse detectado una pequeña avería después de haber realizado un Vuelo de Reconocimiento a un Socio Benefactor y Voluntario al inicio de la jornada. La Vespa se quedó también en tierra, pero por falta de tripulación.

La Vespa EC-BPT © FPAC -  Joaquim Rodríguez

This time we could not fly the third Bücker, She's having the annual inspection at LERS.  The Mentor could not participate at the carousel since a small fault was detected after making a reconnaissance flight offered to a FPAC Benefactor and Volunteer Member at the beginning of the day. The Vespa also remained on land, but due to lack of crew.

La PA-18  EC-JJL © FPAC -  Joaquim Rodríguez

La Akrobat EC-BDS © FPAC -  Joaquim Rodríguez

La PA-18  EC-JJL va estar comandada per en Rafa Molina
© FPAC -  Joaquim Rodríguez
 
La Cessna-172 EC-BBJ va estar comandada per en José Luis Pedraza 
© FPAC-DJR
 
La Akrobat EC-BDS comandada per en Daniel Ventura Rodríguez Alonso
© FPAC -  Joaquim Rodríguez

La Akrobat EC-BDS © FPAC -  Joaquim Rodríguez

La Bücker 131 EC-FTZ, va estar comandada per n'Albert Blanchart
Al fons el C-47 pendent de restauració © FPAC -  Joaquim Rodríguez

La Bücker 131 EC-FUU  va estar comandada per en Carles Martí
© FPAC -  Joaquim Rodríguez

La PA-18  EC-JJL © FPAC -  Joaquim Rodríguez

La Cessna-172 EC-BBJ  © FPAC-DJR