2014/05/08

MISSIÓ VILADECANS 7/05/2014

7/5/2014 Viladecans © Jordi Rull
L'Ala de la Jodel a Sabadell  7/5/2014© Alejandro de Diego / Israel Moreira
  

III


El tercer transport de la Missió Viladecans, el primer d'avui, ha traslladat les Ales del Scanliner en tres seccions. Peces del Motor del Scanliner, les Ales d'un Hidroavió a mig construir i les seves riostres, l'Ala de la Jodel Compostela, quatre Estabilitzadors i Timons de profunditat de Pirat, quatre Alerons de Pirat més un Estabilitzador i un Timó sense identificar.

I també una reliquia de la Guerra Civil l'eix de lleves del motor Hispano Suiza d'un Katiuska

7/5/2014 Viladecans © Jordi Rull
7/5/2014 Viladecans © Jordi Rull
7/5/2014 © Alejandro de Diego / Israel Moreira

 El tercer transporte de la Misión Viladecans, el primero del día, ha trasladado las Alas del Scanliner en tres secciones, Piezas del Motor del Scanliner, las Alas de un Hidroavión a medio construir y sus riostras, el Ala de la Jodel Compostela, cuatro Estabilizadores y Timones de profundidad de Pirat, cuatro Alerones de Pirat y un Estabilizador y Timón de profundidad  sin identificar.

Y también una reliquia de la Guerra Civil, el eje de levas del motor Hispano Suiza de un Katiuska.
7/5/2014 Viladecans © Jordi Rull
7/5/2014 Sabadell © Jordi Pons
7/5/2014 © Alejandro de Diego / Israel Moreira

The third transport of the Viladecans Evacuation Mission, the first of today, has moved the three sections of the Scanliner wings, as well as parts of its engine, the wings of a work-in-progress Seaplane and its struts, the wing of a Jodel Compostela, four horizontal stabilizers and elevators of Pirat gliders a well as an unindentified vertical stabilizer and rudder. 

And in addition a relic of the Spanish Civil War, the camshaft of an Hispano Suiza engine that powered a Katiuska bomber.

7/5/2014 Viladecans © Jordi Rull

7/5/2014 Sabadell © Alejandro de Diego / Israel Moreira


 
7/5/2014 © Alejandro de Diego / Israel Moreira

  IV

El quart transport ha dut el Fusellatge i Recanvis de Motor del Hidroavió, un Fusellatge de Pirat, un timó de profunditat de Blanik i una bona part dels recanvis del Saeta.

A l'arribada a Sabadell s'ha tingut que traslladar el fusellatge de l'hidro a l'hangar # 7 ja que no entrava al contenidor per l'amplada de l'estabilitzador horitzontal, que no es desmuntable.

7/5/2014 Viladecans © Jordi Rull
 
7/5/2014 Viladecans © Jordi Rull

7/5/2014 Viladecans © Jordi Rull
 
El cuarto transporte ha llevado el fuselaje y Recambios de Motor del Hidroavión, un fuselaje de Pirat, un timón de profundidad de Blanik y una buena parte de los recambios del Saeta .A la llegada a Sabadell ha tenido que trasladar el fuselaje del hidro al hangar # 7 ya que no entraba en el contenedor por anchura del estabilizador horizontal, que no es desmontable .


7/5/2014 Viladecans © Jordi Rull
7/5/2014 © Alejandro de Diego / Israel Moreira

7/5/2014 © Alejandro de Diego / Israel Moreira

The fourth transport has moved been the fuselage and engine parts of the work-in-progress Seaplane, a Pirat glider fuselage, a Blanik rudder and many of the Saeta spare parts.On its arrival at Sabadell, the seaplane fuselage had to be moved to the hangar # 7 since the horizontal stabilizer, that is not removable, exceeds the width of the container.

7/5/2014 © Alejandro de Diego / Israel Moreira

7/5/2014 © Alejandro de Diego / Israel MoreiraV

El darrer transport del dia ha dut dues Seccions Centrals d'Ales de Pirat, dues Ales de  Blanik, el Fusellatge de la Jodel, un Fusellatge de veler K2 i la resta de Recanvis de Saeta.
7/5/2014 Sabadell © Jordi Pons

7/5/2014 Sabadell © Alejandro de Diego / Israel Moreira

El último transporte del día ha llevado dos Secciones Centrales de Alas de Pirat, dos Alas de Blanik, el fuselaje de la Jodel, un fuselaje de velero K2 y el resto de Recambios de Saeta.

7/5/2014 Sabadell © Alejandro de Diego / Israel Moreira

7/5/2014 Sabadell © Alejandro de Diego / Israel Moreira
The last transfer of the day has moved two central sections of Pirat glider wings, two Blanik glider wings, the fuselage of the Jodel , a fuselage of a K2 glider ans the remaing spare parts of the Saeta.

1 comentari: