2017/11/23

PAC·OBERT 19/11/2017 REPORT


VOLS D'AGRAÏMENT
Al sorteig cel·lebrat un cop acabat el PAC·OBERT, els Benefactors Nº 200, Nº 358 i Nº 597 han estat agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

Els vols tindran lloc durant el PAC·OBERT programat pel 10 de desembre de 2017 o en data anterior, a acordar. Per concretar data i detalls del vol s'agrairà que els premiats ens contactin per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORG
PAC·OBERT 19/11/2017 © FPAC - Toni Tejón

VUELOS DE AGRADECIMIENTO

En el sorteo celebrado al finalizar el PAC·OBERT, los Benefactores Nº 200, Nº 358 y Nº 597 han sido agraciados con un vuelo * en una aeronave clásica de la FPAC.

* Los vuelos tendrán lugar durante el PAC·OBERT programado para el 10 de Diciembre de 2017 o en fecha anterior, a acordar. Para concretar fecha y detalles del vuelo se agradecerá que los premiados nos contacten por correo electrónico a: OPERACIONS@FPAC.ORG
PAC·OBERT 19/11/2017 © FPAC - Toni Tejón
FLIGHTS OF GRATITUDE

In the draw celebrated by the end of the open doors day, the FPAC Benefactors Nº 200, Nº 358 and Nº 597 have been awarded a flight* in a Classic Airplane of the FPAC.

*The flights can be scheduled, either for the PAC·OBERT exhibion of next December 10th, or on a previous date. To agree on the date and the details of the flight please email us to: OPERACIONS@FPAC.ORG
 
PAC·OBERT 19/11/2017 © FPAC - Toni Tejón


PAC·OBERT 19/11/2017 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 19/11/2017 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 19/11/2017 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 19/11/2017 © FPAC - Toni Tejón

PAC·OBERT 19/11/2017 © FPAC - Toni Tejón

2017/09/06

PAC·OBERT 03/09/2017 REPORT


PAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez


VOLS D'AGRAÏMENT
Al sorteig cel·lebrat un cop acabat el PAC·OBERT, els Benefactors Nº 376 i Nº 875 han estat agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

Els vols tindran lloc durant el PAC·OBERT programat pel 15 d'octubre de 2017 o en data anterior, a acordar. Per concretar data i detalls del vol s'agrairà que els premiats ens contactin per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORG

PAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez

VUELOS DE AGRADECIMIENTO

En el sorteo celebrado al finalizar el PAC·OBERT, los Benefactores Nº 376 y Nº 875 han sido agraciados con un vuelo * en una aeronave clásica de la FPAC.

* Los vuelos tendrán lugar durante el PAC·OBERT programado para el 15 de Octubre de 2017 o en fecha anterior, a acordar. Para concretar fecha y detalles del vuelo se agradecerá que los premiados nos contacten por correo electrónico a: OPERACIONS@FPAC.ORG

PAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez

FLIGHTS OF GRATITUDE

In the draw celebrated by the end of the open day, the FPAC Benefactors Nº 376 and Nº 875 have been awarded a flight* in a Classic Airplane of the FPAC.

*The flights can be scheduled, either for the coming October 15th PAC·OBERT exhibion, or on a previous date. To agree on the date and the details of the flight please email us to: OPERACIONS@FPAC.ORG

PAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez

Més de 800 persones participaren al PAC·OBERT de la Festa Major tot i que l'activitat no estava inclosa al programa imprés d'actes de la Festa Major de Sabadell.

Com cada any la jornada de portes obertes va ser organitzada per l'AEROCLUB i la FPAC amb la col·laboració i suport de la Direcció de l'Aeroport i enguany va comptar amb dues entrades, la general i gratuita per la porta d'accés al estacionament R1 i la de visita guiada als Hangars i aeronaus de la FPAC, per la Sala Canudas. 
Des de la Sala Canudas, més de 80 persones organitzades en grups guiats per Voluntaris de la FPAC pogueren accedir a l'interior del recinte aeroportuari, rebre informació de la col·lecció de la Fundació i addicionalment als de l'exposició general veure els avions que restaurats, o en procés de restauració, no es poden exhibir a R1.

De Havilland DH-82A Tiger Moth II  T-7328/EC-LDCPAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez
PAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez


Más de 800 personas participaron en el PAC·OBERT de la Fiesta Mayor a pesar de que esta actividad no se había incluido en el programa impreso de los actos de la Fiesta Mayor de Sabadell.

Como cada año, esta edición de la mañana de puertas abiertas fue organizada por el AEROCLUB y la FPAC con la colaboración y apoyo de la Dirección del Aeropuerto y, la novedad de esta edición fué que se dispusieron dos accesos. El general, con entrada gratuita, por la puerta de entrada al estacionamiento R1 y la de visita guiada a los Hangares y aeronaves de la FPAC, por la Sala Canudas.

Desde la Sala Canudas, más de 80 personas organizadas en grupos guiados por Voluntarios de la FPAC pudieran acceder al interior del recinto aeroportuario, recibir información de los aviones de la colección de la Fundación, y adicionalmente a los aviones situados en la exposición general, ver los aviones que, restaurados, o en proceso de restauración, no se pueden exhibir en R1.
PAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez
PAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez
More than 800 people participated in the PAC·OBERT of the Sabadell City Festival despite of this activity had not been included in the printed program of the festival events.
As every year, the open doors event was organized by the AEROCLUB and the FPAC with the collaboration and support of the Airport Management.
As a novelty, two accesses to the exhibition were provided. The general exhibition and free admission one, through the entrance gate to the aircraft parking R1, and the FPAC guided tour of the FPAC Hangars and general exhibition, through the Sala Canudas.
From Sala Canudas, more than 80 people organized in groups guided by Volunteers of the FPAC could acceed to the interior of the airport, receive information from the aircraft of the Foundation's collection, and – in addition to the geranral exhibition ones – see aircraft, that, restored, or in restoration, could not be displayed at R1. 

PAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez
PAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez
PAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez
PAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez
PAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez
La Feina Silenciosa dels Voluntaris de Terra es fonamental per obrir i tancar el PAC·OBERT
El Trabajo Silencioso de los Voluntarios de Tierra es fundamental para realizar un PAC·OBERT
03/09/2017 © Quim Rodríguez


2017/06/19

PAC·OBERT 18/06/2017 REPORT

Bucker 131 EC-FUU 18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography

VOLS D'AGRAÏMENT


Al sorteig cel·lebrat un cop acabat el PAC·OBERT, els Amics i Benefactors Nº 249 i Nº 398 han estat agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

Els vols tindran lloc durant el PAC·OBERT programat pel 3 de setembre de 2017 o en data anterior, a acordar. Per concretar data i detalls del vol s'agrairà que els premiats ens contactin per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORG

Bucker 131 EC-FUU 18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography

VUELOS DE AGRADECIMIENTO


En el sorteo celebrado al finalizar el PAC·OBERT, los Amigos y Benefactores Nº 249 y Nº 398 han sido agraciados con un vuelo * en una aeronave clásica de la FPAC.

* Los vuelos tendrán lugar durante el PAC·OBERT programado para el 3 de Septiembre de 2017 o en fecha anterior, a acordar. Para concretar fecha y detalles del vuelo se agradecerá que los premiados nos contacten por correo electrónico a: OPERACIONS@FPAC.ORG

Piper PA-18 EC-LND  18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography

FLIGHTS OF GRATITUDE


In the draw celebrated by the end of the open day, the FPAC Friends and Benefactor Members Nº 249 and Nº 398 have been awarded a flight* in a Classic Airplane of the FPAC.

*The flights can be scheduled, either for the coming September 3rd PAC·OBERT exhibion, or on a previous date. To agree on the date and the details of the flight please email us to: OPERACIONS@FPAC.ORG

Piper PA-18 EC-LND  18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography
Calurós dia de portes obertes en el que s'agraí que la recepció i  l'inici de les visites guiades es fés a la Sala Canudas, dotada d'aire condicionat i accés directe als hangars de la FPAC. 
18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography
Caluroso día de puertas abiertas en el que se agradeció que la recepción e inicio de las visitas guiadas se realizase por la Sala Canudas, con aire acondicionado y acceso directo a los hangares de la FPAC.
18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography
A very hot day. It was very welcomed that reception of visitors and departure of guided tours were hold in the Sala Canudas room. A facility with air conditioning and direct access to the hangars of the FPAC.
18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography

Els menors, entusiasmats per veure i enfilar-se als avions, ja representen un terç de la xifra total de visitants.
18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography
Los menores, entusiasmados por ver y subir a los aviones, ya representan un tercio de la cifra total de visitantes.
18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography
Children, excited to see and step-into the aircraft, already count for a third of the total number of visitors. 
18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography

Dos terços dels visitants optaren per participar a les visites guiades. En primer lloc feren cap als dos hangars de la FPAC on se'ls explicaren els avions no expostas a la zona pública R1, per manca de recursos o per estar en procés de restauració o de manteniment.
18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography
Després visitaren els avions exposats a R1, i l'interior dels visitables. 

18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography
Dos tercios de los visitantes optaron por participar en las visitas guiadas. En primer lugar se dirigieron a los dos hangares de la FPAC donde se les mostraron y explicaron los aviones no expuestos en la zona pública R1, por falta de recursos o por estar en proceso de restauración o mantenimiento. 
18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography
Después visitaron los aviones expuestos en R1 y el interior de los visitables.
18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography
Two-thirds of the visitors chose to participate in guided tours. First they went to the two hangars of the FPAC where they were explained the aircraft not exposed in the public zone R1, due to lack of resources or to be in the process of restoration or maintenance. Then they visited aircraft exhibited in R1 and stepped into those that can accomodate visitors.

18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography
A la Sala Canudas s'exposaren dues maquetes a escala 1:10 dels avions Moth Cirrus 90HP i Avro 594 Avian IV amb sis panells que il·lustraven el seu destacat protagonisme en la història de la publicitat aèria als cels de Catalunya, Euskadi i Balears en 1928 i 1929. I també, enmarcat, un cartell original de la campanya publicitària cedit per un benefactor i voluntari de la FPAC.
18/06/2017 @ FPAC-DJR

Les maquetes, especialment fetes per artesans de Sabadell i cedides per un benefactor i voluntari de la FPAC per destacar aquesta important història d'emprenedoria aeronàutica, junt amb els panells, s'han integrat a l'exposició de la FPAC dedicada al Centenari de l'Aviació Civil a Catalunya. 
18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography
Des del primer cap de setmana de juliol, l'exposició es podrá visitar tots els dissabtes i diumenges pel matí al Centre Cultural Aeronàutic de l'Aeroport de Barcelona, al Prat de Llobregat. Tancat l'agost.
Cartel Punto de Venta, Original de 1928 - 18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography

En la Sala Canudas se expusieron dos maquetas a escala 1:10 de los aviones Moth Cirrus 90HP y Avro 594 Avian IV con seis paneles que ilustraban su destacado protagonismo en la historia de la publicidad aérea en los cielos de Cataluña, Euskadi y Baleares en 1928 y 1929. Y también, enmarcado, un cartel original de la campaña publicitaria, cedido por un benefactor y volutario de la FPAC.
Cirrus Moth 90HP model 1:10 - 18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography

Las maquetas, especialmente hechas por artesanos de Sabadell y cedidas por un benefactor y voluntario de la FPAC para destacar esta importante historia de emprendeduria aeronáutica, junto con los paneles explicativos, se han integrado en la exposición de la FPAC dedicada al Centenario de la Aviación Civil en Cataluña. 
Cirrus Moth 90HP modelo 1:10 - 18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography

La esposición se podrá visitar, desde el primer fin de semana de julio, todos los sábados y domingos, por la mañana, en el Centro Cultural Aeronáutico del Aeropuerto de Barcelona, en El Prat de Llobregat. Cerrado en Agosto.
Avro 594 Avian IV model 1:10 - 18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography

Two 1:10 scale models of the Moth Cirrus 90HP and Avro 594 Avian IV aircraft were exhibited at Sala Canudas, together with six panels illustrating their outstanding role in the history of aerial advertising in the skies of Catalonia, the Basque Country and the Balearic Islands in 1928 and 1929.
Avro 594 Avian IV model 1:10 - 18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography

The models, ad hoc handicrafted by artisans of Sabadell and lent by a benefactor of the FPAC, for the FPAC to outline the importance of this example of aeronautical entrepreneurship, together with the panels, have been integrated into the FPAC exhibition dedicated to the Centennary of Civil Aviation in Catalonia.
Point of Sale Advertising Poster, 1928 Original - 18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography
The exhibition will open on the first weekend of July. It can be visited every Saturday and Sunday morning at the Aeronautical Cultural Center of Barcelona Airport, in El Prat de Llobregat. Closed in August.
18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography
18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography

18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography
18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography
18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography
18/06/2017 @ FPAC-Toni Tejón Photography