2017/09/06

PAC·OBERT 03/09/2017 REPORT


PAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez


VOLS D'AGRAÏMENT
Al sorteig cel·lebrat un cop acabat el PAC·OBERT, els Benefactors Nº 376 i Nº 875 han estat agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

Els vols tindran lloc durant el PAC·OBERT programat pel 15 d'octubre de 2017 o en data anterior, a acordar. Per concretar data i detalls del vol s'agrairà que els premiats ens contactin per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORG

PAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez

VUELOS DE AGRADECIMIENTO

En el sorteo celebrado al finalizar el PAC·OBERT, los Benefactores Nº 376 y Nº 875 han sido agraciados con un vuelo * en una aeronave clásica de la FPAC.

* Los vuelos tendrán lugar durante el PAC·OBERT programado para el 15 de Octubre de 2017 o en fecha anterior, a acordar. Para concretar fecha y detalles del vuelo se agradecerá que los premiados nos contacten por correo electrónico a: OPERACIONS@FPAC.ORG

PAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez

FLIGHTS OF GRATITUDE

In the draw celebrated by the end of the open day, the FPAC Benefactors Nº 376 and Nº 875 have been awarded a flight* in a Classic Airplane of the FPAC.

*The flights can be scheduled, either for the coming October 15th PAC·OBERT exhibion, or on a previous date. To agree on the date and the details of the flight please email us to: OPERACIONS@FPAC.ORG

PAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez

Més de 800 persones participaren al PAC·OBERT de la Festa Major tot i que l'activitat no estava inclosa al programa imprés d'actes de la Festa Major de Sabadell.

Com cada any la jornada de portes obertes va ser organitzada per l'AEROCLUB i la FPAC amb la col·laboració i suport de la Direcció de l'Aeroport i enguany va comptar amb dues entrades, la general i gratuita per la porta d'accés al estacionament R1 i la de visita guiada als Hangars i aeronaus de la FPAC, per la Sala Canudas. 
Des de la Sala Canudas, més de 80 persones organitzades en grups guiats per Voluntaris de la FPAC pogueren accedir a l'interior del recinte aeroportuari, rebre informació de la col·lecció de la Fundació i addicionalment als de l'exposició general veure els avions que restaurats, o en procés de restauració, no es poden exhibir a R1.

De Havilland DH-82A Tiger Moth II  T-7328/EC-LDCPAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez
PAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez


Más de 800 personas participaron en el PAC·OBERT de la Fiesta Mayor a pesar de que esta actividad no se había incluido en el programa impreso de los actos de la Fiesta Mayor de Sabadell.

Como cada año, esta edición de la mañana de puertas abiertas fue organizada por el AEROCLUB y la FPAC con la colaboración y apoyo de la Dirección del Aeropuerto y, la novedad de esta edición fué que se dispusieron dos accesos. El general, con entrada gratuita, por la puerta de entrada al estacionamiento R1 y la de visita guiada a los Hangares y aeronaves de la FPAC, por la Sala Canudas.

Desde la Sala Canudas, más de 80 personas organizadas en grupos guiados por Voluntarios de la FPAC pudieran acceder al interior del recinto aeroportuario, recibir información de los aviones de la colección de la Fundación, y adicionalmente a los aviones situados en la exposición general, ver los aviones que, restaurados, o en proceso de restauración, no se pueden exhibir en R1.
PAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez
PAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez
More than 800 people participated in the PAC·OBERT of the Sabadell City Festival despite of this activity had not been included in the printed program of the festival events.
As every year, the open doors event was organized by the AEROCLUB and the FPAC with the collaboration and support of the Airport Management.
As a novelty, two accesses to the exhibition were provided. The general exhibition and free admission one, through the entrance gate to the aircraft parking R1, and the FPAC guided tour of the FPAC Hangars and general exhibition, through the Sala Canudas.
From Sala Canudas, more than 80 people organized in groups guided by Volunteers of the FPAC could acceed to the interior of the airport, receive information from the aircraft of the Foundation's collection, and – in addition to the geranral exhibition ones – see aircraft, that, restored, or in restoration, could not be displayed at R1. 

PAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez
PAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez
PAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez
PAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez
PAC·OBERT 03/09/2017 © FPAC - Quim Rodríguez
La Feina Silenciosa dels Voluntaris de Terra es fonamental per obrir i tancar el PAC·OBERT
El Trabajo Silencioso de los Voluntarios de Tierra es fundamental para realizar un PAC·OBERT
03/09/2017 © Quim Rodríguez