2015/12/08

PAC·OBERT 13/12/2015 REPORT

Nova Cinta Porta Credencials oferida als Benefactors Visitants i als Benefactors Voluntaris
  Nueva Cinta Porta Credenciales ofrecida gratuitamente a  los Benefactores Visitantes y Benefactores Voluntarios
New Credential Holding Lanyard freely offered to the Benefactor Visitors and Benefactor Volunteers

 

Un fred, assoleiat i tranquil matí ha caracteritzat la edició dedicada a la Patrona de la Aviació en la que a més de les aeronaus de la FPAC hi han participat avions de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell i de Dreamflyers, Escoles de Pilots i de Tripulants de Cabina de Passatgers que operen a l'aeroport.

 
 EC-BDS  ZLIN "AKROBAT" © FPAC - JOAQUIM RODRÍGUEZ

El Soci Benefactor Nº 372 i el Soci Benefactor Voluntari Nº 534 han estat agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.*Els vols tindran lloc durant el PAC.OBERT "Especial Socis Benefactors" programat pel 28 de Febrer de 2016 o en data anterior, a acordar. Per posar-se d'acord en la data i detalls del vol s'agrairà que els premiats ens contactin per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORG

 
 EC-DAU & EC-FTZ BÜCKER 131 "JUNGMAN"  © FPAC - JOAQUIM RODRÍGUEZ

 

Una fría, soleada y tranquila mañana ha caracterizado la edición dedicada a la Patrona de la Aviación en la que, además de las aeronaves de la FPAC, han participado aviones del Aeroclub Barcelona-Sabadell y de Dreamflyers, Escuelas de Pilotos y de Tripulantes de Cabina de Pasajeros que operan en el aeropuerto.

 

PIPER J3  "SUPER CUB" © FPAC - JOAQUIM RODRÍGUEZ

 

El Socio Benefactor Nº 372 y el Socio Benefactor Voluntario Nº 534, han resultado agraciados con un vuelo* en una Aeronave Clásica de la FPAC.

*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC.OBERT "Especial Socios Benefactores" programado para el 28 de Febrero de 2016 o en fecha anterior, a acordar. Para ponerse de acuerdo sobre fecha y detalles del vuelo se agradecerá que los premiados nos contacten por correo electrónico a: OPERACIONS@FPAC.ORG

DORNIER DO-27 © FPAC - JOAQUIM RODRÍGUEZ

 

A cold, sunny and calm morning characterized this edition dedicated to the Patron of Aviation. On top of the FPAC fleet, the exhibition included aircraft from the Aeroclub Barcelona-Sabadell and Dreamflyers, Pilot and Passenger Cabin Crew Training Schools that operate at the airport.

 

Poca gent i ben abrigada a primera hora - Poca afluencia y bien abrigada a primera hor © FPAC - DJR

 

The FPAC Benefactor Member Nº 372 and the Volunteer Benefactor Member Nº 534, have been awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.

* The flights can be scheduled, either on February 28th "Benefactor Members Special" PAC·OBERT exhibition, or on a previous date. To agree on the details of the flight please email us to: OPERACIONS@FPAC.ORG


El layout de la Exhibició Estàtica (c) FPAC - RAFA MOLINAAl taulell d'informació es van distribuir* les noves credencials de Soci Benefactor i també es va presentar el Programa d'Activitats 2016 en celebració del Centenari de l'Economia Aeronàutica a Catalunya


*Les credencials dels Socis Benefactors que no han pogut assistir al PAC·OBERT de desembre es podràn retirar al PAC·OBERT "Especial Soci Benefactor" del 28 de Febrer de 2016 o rebre-les al seu domicili, solicitant-ho per correu a PAC·BENEFACTOR@GMAIL.COM 

 

 • Gener 1916 Primera Fàbrica d'Avions a Catalunya, de Pujol Comabella i Companyia,  Barcelona
 • Juny 1916 Primer Camp d'Aviació de Catalunya, "La Volateria" al Prat de Llobregat, camp triat per Salvador Hedilla, Director Tècnic de Pujol Comabella i Companyia.
 • 10 Juny 1916 Constitució del Aero Club de Catalunya
 • 2 Juliol de 2016 Primer vol Barcelona (El Prat de Llobregat) Mallorca (Son Sunyer) per Salvador Hedilla amb el Monocoque Nº5 fabricat per Pujol Comabella i Companyia.
 • 5 al 15 d'Agost de 1916 Primer vol Barcelona - Santander "De Costa a Costa" per Salvador Hedilla amb el Monocoque Nº5
 • Setembre 1916 Primera Escola de Pilots d'Avió de Catalunya, establerta per Pujol Comabella i Companyia al camp d'aviació de "La Volateria", amb servei de manteniment i reparació d'avions.
Tenim molts Centenaris que celebrar! 
Celebrem la Iniciativa, la Formació i el Treball que van fer possible el naixement i creixement de la Economia Aeronàutica a Catalunya!
Els Valors que segueixen sent, avui, el fonament del seu progrés.


 EC-DAU & EC-FTZ BÜCKER 131 "JUNGMAN"  © FPAC - JOAQUIM RODRÍGUEZ
En el mostrador de información se distribuyeron* las nuevas credenciales de Socio Benefactor y también se presentó el Programa de Actividades 2016 en celebración del Centenario de la Economía Aeronáutica en Cataluña.

 

 * Las credenciales de los Socios Benefactores que no han podido asistir al PAC·OBERT de Diciembre se podrán retirar en la próxima edición "Especial Socios Benefactores" , el 28 de Febrero de 2016, o recibir en su domicilio solicitándolo a PACBENEFACTOR@GMAIL.COM 


 • Enero 1916 Primera Fábrica de Aviones en Cataluña, de Pujol Comabella y Compañía, Barcelona
 • Junio 1916 Primer Campo de Aviación de Cataluña, "La Volatería" en el Prat de Llobregat, campo elegido por Salvador Hedilla, Director Técnico de Pujol Comabella y Compañía. 
 • 10 Junio 1916 Constitución del Aero Club de Catalunya
 • 2 Julio de 1916 Primer vuelo Barcelona (El Prat) Mallorca (Son Sunyer) por Salvador Hedilla con el Monocoque Nº5 fabricado por Pujol Comabella y Compañía.
 • 5 al 15 de Agosto de 1916 Primer vuelo Barcelona - Santander "De Costa a Costa" por Salvador Hedilla con el Monocoque Nº5
 • Septiembre 1916 Primera Escuela de Pilotos de Cataluña, establecida por Pujol Comabella y Compañía en el campo de aviación de "La Volateria" con hangar de mantenimiento y reparación de aviones.
Tenemos muchos Centenarios que celebrar! 
Celebremos la Iniciativa, la Formación y el Trabajo que hicieron posible el nacimiento y crecimiento de la Economía Aeronáutica en Cataluña. 
Los Valores que siguen siendo, hoy, fundamentales para su progreso.


 EC-BDS  ZLIN "AKROBAT" © FPAC - JOAQUIM RODRÍGUEZ
At Information desk, Benefactors were given the new membership credentials. General Visitors were also presented the 2016 Programme of Activities in celebration of the Centenary of the Aeronautical Economy in Catalonia.


 

 • January 1916 First Aircraft Factory in Catalonia, by Pujol Comabella & Co. Barcelona.
 • June 1916 First airfield in Catalonia, "La Volateria" in El Prat de Llobregat, a field chosen by Salvador Hedilla, Technical Manager of Pujol Comabella & Co. 
 • 10 June 1916 Incorporation of the Aeroclub of Catalonia
 • 2 July 1916 First flight Barcelona (El Prat de Llobregat) Majorca Island (Son Sunyer) by Salvador Hedilla with the Monocoque No. 5 manufactured by Pujol Comabella & Co.
 • 5 to 15 August 1916 First "coast to coast" flight Barcelona - Santander by Salvador Hedilla with the Monocoque No. 5
 • September 1916 First Airplance Pilot School in Catalonia, by Pujol Comabella and Co. at "La Volateria" airfield. It included an aircraft repair and maintenance hangar.
We have many Centennials to celebrate! 
Let's celebrate the Entrepreneurship, Education and Work that created and nutured the Aeronautical Economy of Catalonia.
The Values that remain, today, the engine of its progress.
 EC-DAU & EC-FTZ BÜCKER 131 "JUNGMAN"  © FPAC - JOAQUIM RODRÍGUEZ