Memory

Una pàgina d'enllaços per compartir el llegat dels qui ja no hi son i ens han deixat emprempta.
Una página de enlaces para compartir el legado de los que ya no están y nos han dejado huella.
A page of links dedicated to share the legacy of those who are gone and have left mark.

 

2012 JOSEP MARIA ROYO CURIÀ

Soci Benefactor, Voluntari i Pilot
Socio Benefactor, Voluntario y Piloto

 

2013 LADISLAO TEJEDOR ROMERO

Pilot del Saeta de la FIO
Piloto del Saeta de la FIO 

 

2015 JORDI DURÁN MARONDA

Soci Benefactor i Voluntari 
Socio Benefactor y Voluntario 

 

2015 MANUEL PONS FONTANILLAS 

Creador de la primera Escola de Formació Professional de Mecànics d'Aviació de Catalunya.
President Fundador de la Fundació Privada Parc Aeronàutic de Catalunya. 
Creador de la primera Escuela de Formación Profesional de Mecánicos de Aviación de Cataluña. 
Presidente Fundador de la Fundación Privada Parc Aeronàutic de Catalunya.

 

2016 ANTONI SALVADOR CREUS

Soci Benefactor, Voluntari i Pilot de Vol a Vela
Socio Benefactor, Voluntario y Piloto de Vuelo a Vela

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada