2015/07/30

Els T6 i T33 a l'Aeroport de Sabadell

 
El Lockheed T-33 "Shooting Star" de LELL el 28/7/2015 © FPAC - Oriol Villanueva

 

Millorem la Conservació de dos Joies Aeronàutiques


Amb la recaptació dels donatius "Un Euro per Visita" per veure la cabina de les aeronaus de la FPAC els dies d'exhibició PAC·OBERT, i altres donatius de Socis Benefactors, s'ha pogut finançar la fabricació, a mida, d'unes capotes de protecció per les cabines dels Texan T6 i Shooting Star T33. Ara queda per finançar una capota per el Super Saeta HA-220.  

Aquests tres avions junt amb el Phantom II formen part del dipòsit d'aeronaus del "Museo del Aire", de l'Exercit de l'Aire Espanyol, que la FPAC exhibeix actualment a l'Aeroport de Sabadell i van ser restaurats per Alumnes del Taller-Escola i Socis Benefactors Voluntaris de la FPAC.

El North American T-6 "Texan" de LELL el 28/7/2015 © FPAC - Oriol Villanueva

 

Mejora la Conservación de dos Joyas Aeronáuticas


Con la recaudación de los donativos de "Un Euro por Visita" para ver la cabina de las aeronaves de la FPAC los días de exhibición PAC·OBERT y otros donativos de Socios Benefactores, se ha podido financiar la fabricación, a medida, de unas capotas de protección para las cabinas del Texan T6 y del Shooting Star T33. Ahora queda por financiar una capota para el Super Saeta HA-220.

Estos tres aviones junto con el Phantom II forman parte del depósito de aeronaves del  "Museo del Aire" del Ejército del Aire Español que la FPAC exhibe actualmente en el Aeropuerto de Sabadell y fueron restaurados por Alumnos del Taller-Escuela junto con Socios Benefactores Voluntarios de la FPAC.Lockheed T-33 "Shooting Star" de LELL el 28/7/2015  © FPAC - Alejandro de Diego

 

Improving the Condition of two Aeronautics Jewels

 
With the collection of  "One Euro Call" donations to visit the cockpit of the FPAC aircraft on "PAC·OBERT" Open Doors Exhibitions, together with cash donations from FPAC Benefactor Members, it has been possible to finance the custom made manufacture of protection hoods for the canopies of the Texan T6 and the Shooting Star T33. Now it remains to fund a hood for the Super Saeta HA-220.
 
These three aircraft together with the Phantom II are part of the deposit of the Spanish Air Force "Museo del Aire" that currently exhibits the FPAC at Sabadell Airport. These aircraft  had been restored by Students of the Workshop-School together with Volunteer Benefactor Members of the FPAC.


North American T-6 "Texan" at LELL as of 28/7/2015 © FPAC - Alejandro de Diego


2015/07/26

El Schulgleiter SG38 de la FPAC


Juliol de 1950, en Manuel Pons pilotant un SG38 a El Cerro del Telégrafo © FPAC- Arxiu Manuel Pons

 

Donació i Trasllat del Schulgleiter SG38 "MPF"

En Manuel Pons Fontanillas, President Fundador de la FPAC ha donat a la Fundació un dels 50 planadors Schulgleiter SG38 que va fabricar AISA sota llicència, a Cuatro Vientos entre 1949 i 1951.
La donació es doblement valuosa per que el SG38 es el planador que apareix al logotip de la FPAC i per que es tracta d'un record personal entranyable d'en Manuel Pons doncs el Schulgleiter va ser el tipus de planador amb el que va apendre a volar durant l'estiu de 1950 a l'Escola de Vol de El Cerro del Telégrafo situada al municipi de Rivas Vaciamadrid.
Com molts altres joves estudiants d'enginyeria, després d'apendre a volar en planador, en Manuel va poder fer la mili durant els estius, com oficial de complement d'aviació, a l'Aeròdromo de Villafría, prop de Burgos.
El Schneider DFS 108-14 SG-38 Schulgleiter és un planador d'escola primària de vol, monoplaça d'ala alta sostinguda per un conjunt de cables que surten d'un post central. Va ser dissenyat en 1938 per Schneider, Rehberg i Hofmann a la fàbrica d'Edmund Schneider a Grunau, Alemanya. Fins el final de la segona guerra mundial, entre producció industrial i fabricació amateur, a Alemanya i zones ocupades s'en van fabricar mes de 5.000 unitats, principalment per l'entrenament de les Joventuts Hitlerianes que massivament van nodrir de pilots la Luftwaffe. Acabada la guerra també s'en van fabricar de construcció amateur.
Al ser una aeronau molt econòmica de construir i d'operar doncs es podia envolar propulsant-la amb cables elàstics a lo llarg d'un terreny en pendent, va ser copiada i fabricada a Anglaterra en 1948 per Elliotts of Newbury (EON). Inicialment venuda a Aeroclubs, s'en van fabricar entre 80 i 90 unitats amb denominació “Elliots Primary EoN” i “EoN Type 7 S.G.38 Primary” de les que la RAF en va comprar una part per equipar el Air Training Corps i la Combined Cadet Force.
L'Enric Coll despenjant el pla de cua del SG38 © FPAC - I.G.Colomo

L'aeronau estava emmagatzemada al Centre Aeri de Vilanova i La Geltrú fundat per en Manuel Pons al 1981 per formar aprenents de mecànic d'aviació des d'on un grup de voluntaris de la Fundació la van traslladar el dissabte 11 de juliol per ser totalment restaurada.
L'Enric Pallarés situant l'ala dreta © FPAC-Jordi Rull

En José Ignacio García Colomo, que liderava la moguda ens ho explica:
Comencem a les 10 del matí. L'Enric Coll i jo vam sortir amb el cotxe de Vilanova i la Geltrú per buscar el remolc que l'Enric Pallarés tenia ja preparat al CCA de El Prat de Llobregat, on també hi havia en Jordi Rull.
Enganxem el remolc, comprovem que les llums funcionen i iniciem la sortida per la porta exterior. Tot va perfecte fins que el cantó posterior toca lleugerament amb la porta corredissa, lo just per arrencar el connector de la placa de de llums i matrícula que sobresurt una mica. Ja donem la jornada per perduda però l'Enric Coll és més optimista i amb un tornavís, alicates i una mica de cinta aïllant recompon el connector i podem continuar la marxa.
A les 13 vam arribar amb el remolc al Centre Aèri i entre els quatre anem despenjant ales i estabilitzador, el fuselatge ja el teníem a terra. Acoblar-ho al remolc requereix certes precaucions, hem de subjectar-ho amb fermesa però cuidant amb molta cura els punts d'ancoratge ja que l'estat de l'encolat de l'estructura es precari.
El viatge de tornada al Prat, tot i que preocupats per no fer malbé el nostre esquelètic SG-38 i no ser aturats per la policia, va transcórrer sense més sobresalts.
A les 3 de la tarda tancàvem la porta del CCA, l'Enric Coll i jo tornàvem cap a Vilanova, i en Pallarés i en Rull cap a casa, a El Prat.
Queda per davant un esperat treball de restauració que doni a l'emblema de la FPAC la visibilitat que li correspon.
Un segon exemplar de SG38 espera el mateix destí penjat dels hangars del Camp de Vol d'Igualada.
L'Enric Coll, Enric Pallarés i en J.Ignacio García Colomo cel·lebrant el final de la moguda © FPAC - Jordi Rull

El dilluns 13 de Juliol, l'Enric Pallarés i l'Antoni Salvadó, experts restauradors de planadors d'estructura de fusta i recobriment de tela, i veterans pilots de vol a vela, s'hi posaven de plé. Encara que ja s'han comprat els materials necessaris per el recobriment d'ales i superfícies de comandament, hi ha feina per mesos. 

L'Enric Pallarés i n'Antoni Salvadó iniciant la restauració al taller del CCA © FPAC Jordi Rull

 

Donación y Traslado del Schulgleiter SG38 "MPF"

Julio de 1950, Manuel Pons pilotando un SG38 en El Cerro del Telégrafo © FPAC - Archivo Manuel Pons


Manuel Pons Fontanillas, Presidente Fundador de la FPAC ha donado a la Fundación un ejemplar de los 50 planeadores Schulgleiter SG38 que fabricó AISA entre 1949 y 1951, bajo licencia, en Cuatro Vientos.
La donación no es tan sólo valiosa porque el SG38 sea el planeador que aparece en el logotipo de la FPAC sino por que se trata de un entrañable recuerdo personal de Manuel Pons ya que en el verano de 1950 aprendió a volar en este tipo de planeador en la escuela de El Cerro del Telégrafo, situada en el término municipal de Rivas Vaciamadrid, y con ello, al igual que muchos otros estudiantes de ingeniería, pudo realizar el servicio militar como oficial de complemento del Ejército del Aire en el Aeródromo de Villafría, en Burgos.
El Schneider DFS 108-14 SG-38 Schulgleiter es un planeador de escuela primaria de vuelo. Es un monoplaza de ala alta que está sostenida por un conjunto de cables que parten de un poste central. Fue diseñado en 1938 por Schneider, Rehberg y Hofmann en la fábrica de Edmund Schneider en Grunau, Alemania. Hasta el final de la segunda guerra mundial, entre fabricación industrial y amateur, en Alemania y zonas ocupadas se fabricaron mas de 5.000 unidades, principalmente dedicadas al entrenamiento de las Juventudes Hitlerianas que masivamente nutrieron de pilotos la Luftwaffe. Acabada la guerra también se continuó construyendo por aficionados.
Al ser una aeronave muy económica de construir y de operar pues podía despegar lanzándola con cables elásticos a lo largo de un terreno en pendiente, fue también copiada y fabricada en Inglaterra en 1948 por Elliott of Newbury (EON) que inicialmente la destinaron a aeroclus. Fabricaron entre 80 y 90 unidades con la denominación "Elliot Primary Eon" y "Eon Type 7 SG38 Primary" de las que la RAF compró una parte importante para equipar el Air Training Corps y la Combined Cadet Force.
 
E.Coll, I.G.Colomo y E.Pallarés al Centre Aeri © FPAC - Jordi Rull

La aeronave, almacenada en el Centro Aéreo de Vilanova y La Geltrú fundado por Manuel Pons en 1981 para formar aprendices de mecánico de aviación, fué trasladada el Sábado 11 de Julio por un grupo de Socios Benefactores Voluntarios de la Fundación al taller de la FPAC en el CCA de El Prat de Llobregat para su total restauración.
Llegando al CCA © FPAC - J.Ignacio García Colomo

José Ignacio García Colomo, experto piloto y restaurador de veleros, nos lo relata:
Comenzamos a las 10 de la mañana. Enric Coll y yo salimos con el coche desde Vilanova i La Geltrú para buscar el remolque que Enric Pallarés tenía ya preparado en el CCA de El Prat de Llobregat, donde también estaba Jordi Rull.
Enganchamos el remolque, comprobamos que las luces funcionan e iniciamos la salida por el portón exterior. Todo va perfecto hasta que la esquina posterior toca ligeramente con la puerta corredera, lo justo para arrancar el conector de la placa de de luces i matrícula que sobresale un poco. Ya damos la jornada por perdida pero Enric Coll es más optimista y con un destornillador, alicates y algo de cinta aislante recompone el conector y podemos continuar la marcha.
A las 13h llegamos con el remolque al Centre Aèri y entre los cuatro vamos descolgando alas y estabilizador, el fuselaje ya lo teníamos en tierra. Acoplarlo en el remolque requiere ciertas precauciones, hemos de sujetarlo con firmeza pero cuidando con esmero los puntos de anclaje ya que el estado del encolado de la estructura es precario.
El viaje de regreso a El Prat, aunque preocupados por no dañar a nuestro esquelético SG-38 y no ser parados por la policía, transcurrió sin más sobresaltos.
A la 3 de la tarde cerrábamos el portón del CCA, Enric Coll y yo nos volvíamos para Vilanova, y Pallarés y Rull a su casa de El Prat.
Queda por delante un esperado trabajo de restauración que ponga al emblema de la FPAC en el lugar que visible que le corresponde.
Un segundo ejemplar espera el mismo destino colgado de los hangares del Campo de Vuelo de Igualada-Òdena (LEIG).
Llegando al CCA © FPAC - J.Ignacio García Colomo

El lunes 13 de Julio, Enric Pallarés y Antoni Salvadó, expertos restauradores de planeadores de estructura de madera y recubrimiento de tela, y veteranos pilotos de vuelo a vela, se ponían manos a la obra. Aunque ya se han comprado los materiales necesarios para el recubrimiento de alas y superficies de mando, el trabajo llevará unos cuantos meses.
Antoni Salvadó y Enric Pallarés iniciando la restauración en el taller del CCA © FPAC - Jordi Rull
 

Donation & Transfer of the Schulgleiter SG38 "MPF"

July 1950, Mr. Manuel Pons flying an SG38 at The Telegraph Hill © FPAC - Manuel Pons Archive


Mr. Manuel Pons Fontanillas, the FPAC Founding President has donated to the Foundation one of the 50 Schulgleiter SG38 gliders that were made under license in Spain by AISA between 1949 and 1951, at the airfield of Cuatro Vientos, near Madrid.
The value of the donation is twofold since the SG38 is the glider that appears at the corporate FPAC logo and since the aircraft is a lovely memory to Mr. Manuel Pons. In the summer of 1950 he learned to fly on this type of glider at the Cerro del Telégrafo, a primary flight training school located in the municipality of Rivas Vaciamadrid. This allowed him and many other engineering students, to have the military service, as airforce complementary officer, at the Villafria Aerodrome, in Burgos.
The Schneider DFS 108-14 SG- 38 Schulgleiter is a German high-wing, cable-braced, single-seat primary glider that was designed by Schneider, Rehberg and Hofmann at Edmund Schneider’s factory at Grunau, Germany, in 1938. Until the end of Second World War more than 5.000 units were industrially and amateur built mainly for the training of the Nationalsozialistisches Fliegerkorps (NSFK) who massively nurtured of pilots the Luftwaffe. It continue being built by gliding amateurs after the war.
Being a very economical aircraft to build and operate because it could take off by bungee launch on the slopes of a hill, it was also copied and manufactured in England in 1948 by Elliott of Newbury (EON) that initially marketed it to aeroclubs. Between 80 and 90 units were manufactured as "Elliot Primary EoN" and "Type 7 SG38 Primary Eon" and RAF acquired an important bunch to equip the Air Training Corps and the Combined Cadet Force.
Centre Aeri. Mr/s E.Pallarés, I.G.Colomo and E.Coll placing the main beam and pod © FPAC - Jordi Rull

The donated unit had been stored at the Vilanova i La Geltrú Centre Aeri. A Charity founded by Mr. Manuel Pons in 1981 to train apprentices on aviation mechanics. On Saturday July 11th it was moved by a group of FPAC Volunteer Benefactor Members to the FPAC workshop in the CCA of El Prat de Llobregat for its whole restoration.
Jose Ignacio Garcia Colomo, skilled pilot and restorer of gliders tells us:
We started by 10am. Enric Coll and I left by car from Vilanova i La Geltru to tow the trailer that Enric Pallarés had already prepared the CCA of El Prat de Llobregat; Jordi Rull was also there.
We hitched the trailer, check that the lights work and off we go through the outer gate. Everything is perfect until the trailer's rear corner slightly hits the sliding door, just enough to rip the connector of the protruding lights plate. We all think that the day is lost, however Enric Coll is more optimistic and with an screwdriver, pliers and some duct tape suceeds to reassemble the connecto. So we can go on.
By 13h we reached the Centre Aeri and between the four we are picking the wings and the stabilizer that arfe hung on a wall. We had the fuselage already on the ground. Attaching the set to the trailer requires special care, we have to hold it firmly but carefully watching at the anchor points since the state of bonding of the structure is precarious.
On the trip back to El Prat we're anxious of neither harming our skeletal SG-38 nor being stopped by the traffic police. Fortunately we passed it without further frights.
At 3 pm we closed the gate of the CCA, Enric Coll and I went back to Vilanova i La Geltrú and Pallares and Rull back home to El Prat.
It remains a long time expected work of restoration to put the emblem of the FPAC in the visible place it deserves.
A second SG38 unit waits for same kind of restoration, hung from the wall of an hangar at Igualada-Òdena airfield (LEIG).
Arriving to the CCA © FPAC - Jordi Rull

PS. On Monday July 13th, Mr/s Enric Pallarés and Antoni Salvadó, veteran glider pilots and restorers of wooden structure and fabric coating aircraft, went hands-on to the restoration tasks. Although we have already purchased and stored the necessary materials for the lining of wings and control surfaces, the work will take a few months.

Mr/s Antoni Salvadó and Enric Pallarés starting the restoration at the CCA workshop © FPAC - Jordi Rull

 Referències / Referencias / References

Museo del Aire