2013/07/09

El Blériot XI de la FPAC a TENERIFE

(C) JUAN ANTONIO LÓPEZ

2013 - 07 - 22

 

El Blériot XI ja està exposat a TCI

El Blériot XI ya está expuesto en TCI

The Blériot XI already exhibited at TCI

 

(C) JUAN ANTONIO LÓPEZ


100 ANYS DESPRÉS DEL PRIMER VOL SOBRE LA ILLA

100 AÑOS DESPUÉS DEL PRIMER VUELO SOBRE LA ISLA

100 YEARS AFTER THE FIRST FLIGHT OVER THE ISLAND

 

(c) Jordi Rull


La Fundació ha deixat desinteressadament i per un període de cinc mesos la Réplica a escala 1:1 del Blériot XI a la Comisió Organitzadora de la celebració del Centenari  de l'Aviació a Tenerife. Un conveni, signat el passat 25 de Juny regula les condicions d'assegurançes, muntatge, desmuntatge, transport i exposició.

(c) Jordi Rull
La Fundación ha prestado desinteresadamente y por un período de cinco meses la Réplica a escala 1:1 del Blériot XI a la Comsisión Organizadora de la Celebración del Centenario de la Aviación en Tenerife. Un convenio, firmado el pasado 25 de Junio, regula la cobertura de riesgos de la réplica asi como las condiciones de montaje, desmontaje, transpporte y exposición.

(c) Jordi Rull

The Foundation has provided selflessly and for a period of five months the 1:1 scale Replica of the Blériot XI to the Centennial Celebration of Aviation in Tenerife Organizing Comsission . An agreement, signed on June 25th. regulates the insurance, assembly, disassembly, transportation and exhibition conditions.


(c) Jordi Rull
El conveni preveu que la réplica s'exhibirà als halls principals dels aeroports de Tenerife Norte i de Tenerife Sur

 
(c) Jordi Rull

El convenio prevé que la réplica se exhiba en los halls principales de los aeropuertos de Tenerife Norte y Tenerife Sur.
 
(c) Jordi Rull


The agreement foresees the exhibition of the replica at the main hall of both the North and South Tenerife airportsJosep Andrada i Enric Pallarés
La construcció de la rèplica, seguint un projecte presentat per el soci benefactor i voluntari Sr. Enric Pallarés, s'inicià l'any 2002 i comportà més de 5.000 hores de feina durant 8 anys, a càrrec del mateix Sr. Pallarés i del  també soci benefactor voluntari Sr. Josep Andrada. Tots havien estat socis fundadors de la molt activa Associació d'Amics de l'Aeronàutica. Una organització que creada al 1995 s'havia integrat al si de la FPAC l'any abans d'iniciar-se la construcció del Blériot XI.

La construcción de la réplica, siguiendo un proyecto presentado por el socio benefactor y voluntario Don Enric Pallarés, se inició en 2002 y supuso más de 5.000 horas de trabajo durante 8 años. Los señores Pallerés y Don Josep Andrada, también socio benefactor voluntario cargaron con la mayor parte del 
Construcció de la réplica del Blériot XI
trabajo.   Ambos habian sido socios fundadores de la muy activa Asociación de Amigos de la Aeronáutica. Una organización nacida en 1995 y que se había integrado en el seno de la FPAC el año anterior al inicio del proyecto.


The replica was built according to the project submitted by the volunteer benefactor member Mr. Enric  Pallares. It began in 2002 and involved more than 5,000 hours of work for 8 years. Mr.Pallarés and the volunteer benefactor member Mr. Josep Andrada carried out most of the work. Both were founder members of the former Aeronautics Friends Association, a very active organization born in 1995 that merged within the FPAC in 2001.(c) Jordi Rull
La réplica ha estat curosament embalada i protegida per el Sr. Pallarés que es desplaçarà a Tenerife per formar als tècnics de manteniment de Ibéria, voluntaris que es faran càrrec del muntatge i desmuntatge així com del embalatge per els  transports intermig i de retorn. 

(c) Jordi Rull
La réplica ha sido cuidadosamente embalada y protegida por el Sr. Pallarés quien se desplazará a Tenerife para formar a los técnicos de mantenimiento de Iberia, voluntarios que se harán cargo del montaje y desmontaje  asi como del embalaje y protección para su transporte intermedio y de retorno.

The replica has been carefully packed and protected by Mr. Pallarés who will travel to Tenerife to train the Iberia maintenance technicians that volunteered to undertake the assembly and disassembly as well as the packaging and protection for intermediate and return transport.(c) Jordi Rull
Per la operació final de protecció i colocació dins d'un contenidor de transport marítim de 40 peus, el Sr.Pallarés ha estat ajudat per un grup de socis benefactors voluntaris i dos aprenents-alumne del taller-escola de la fundació.


(c) Jordi Rull
Para la operación final de protección y colocación en un contenedor de transporte marítimo de 40 pies, el Sr. Pallarés ha contado con la ayuda de un grupo de socios benefactores voluntarios y de dos aprendices-alumno del taller-escuela de la fundación

To finally protect the replica and place it within a 40 feet maritime transport container, Mr. Pallarés has been helped by a group of volunteer benefactor members as well as by two apprentice-students of the foundation workshop-school


(c) Jordi Rull

Els membres de l'equip del trasllat han estat / Los miembros del equipo del traslado han sido / The moving team members have been:Enric Pallarés
Paula Pallarés
Francesc Val
Jordi Rull
   
(c) Jordi Rull
Pedro Moreno
Alex Spano
Robert Torres
Samuel Iglesias
Israel Moreira(c) Jordi Rull

Gràcies a tothom!

Gracias a tod@s!

Thanks All!

(c) Jordi Rull(c) Jordi Rull
Mes info a / Más información en 


Vuelve el avión que estrenó el cielo isleño