2014/10/10

PAC.OBERT 19/10/2014 REPORT

Tot llest per rebre els visitants - Todo listo para recibir los visitantes
Ready to start the Open Doors Day © Conrad Miquel Antich - FPAC

El Soci Benefactor Nº 209, el Soci Benefactor Voluntari Nº 480 i una Estudiant de Quart Curs del Grau de Gestió Aeronàutica de la UAB van ser agraciats amb un vol en una aeronau clàssica de la FPAC.

*Els vols tindran lloc durant el PAC.OBERT del proper 16 de novembre. Per acordar l'hora de vol s'agrairà que els premiats contactin per correu electrònic amb OPERACIONS@FPAC.ORG


A part dels Socis Benefactors Voluntaris encarregats d'organitzar l'esdeveniment, el PAC.OBERT va convocar 157 persones de les que 64 eren menors acompanyats, 12 eren estudiants de Grau de Gestió Aeronàutica a la UAB i 3 Socis Benefactors de la FPAC.

La novetat del dia - La novedad de la jornada
The day's novelty © Conrad Miquel Antich - FPAC

El Socio Benefactor Nº 209, el Socio Benefactor Voluntario Nº 480 y una Estudiante de Cuarto Curso de Grado en Gestión Aeronáutica de la UAB resultaron agraciados con un vuelo en una Aeronave Clásica de la FPAC

*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC.OBERT del próximo 19 de Octubre. Para acordar la hora de vuelo se agradecerá que los premiados contacten por correo electrónico con OPERACIONS@FPAC.ORG


Además de los Socios Benefactores Voluntarios encargados de organizar el evento, el PAC.OBERT reunió 157 visitantes de los que 64 eran menores acompañados, 12 eran estudiantes de Grado en Gestión Aeronáutica de la UAB y 3 Socios Benefactores de la FPAC.
Preparant el Carussel  © Conrad Miquel Antich - FPAC

The FPAC Benefactor Member Nº 209, the Volunteer Benefactor Members Nº 480 and one Student coursing the fourth year of the UAB Degree on Aeronautics Management were awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.

* The flights will take place in occasion of the next PAC.OBERT exhibition, on Sunday November 16th. The awarded are kindly requested to contact FPAC fix the flight schedule by emailing to: OPERACIONS@FPAC.ORG

EC-JJL l'altre PA-18 del dia  © Conrad Miquel Antich - FPAC

In addition to the FPAC Volunteer Benefactor Members in charge of organizing the event, the  PAC.OBERT gathered 157 persons. 64 were kids under adult supervision, 12 students of a Degree on Aeronautics Management at the UAB and 3 Benefactor Members of the FPAC.

El clàssic atractiu de la mainada - La atracción clásica de los chavales
The toddlers classic attraction © Conrad Miquel Antich - FPAC

I també la dels mes grans - Y también la de los mayores
As well as of the less youngers  © DJR - FPAC

Tots els visitants demanen seure dins de la cabina del Phantom
Todos los visitantes quieren experimentar sentarse en la cabina del Phantom
All visitors want to experience seating in Phantom's cockpit
 © Conrad Miquel Antich - FPAC

  La Mentor, la Vespa i la Flamingo © DJR - FPAC

Camí del Carrusel - En marcha hacia al Carrusel
Taxiing towards the Carussel  © DJR - FPAC

Obrint el Día de Portes Obertes - Abriendo el Día de Puertas Abiertas
Opening the Open Doors Day -  © Conrad Miquel Antich - FPAC