2014/05/21

LA EC-BNU, FAUVEL AV-36 AL CCA


La Fauvel AV-36 a la sala d'exposició del CCA devant de les rèpliques del Blériot XI, el Monocoque Hedilla  i la restaurada Pou du Ciel , al fons el Blanik EC-CEE pendent de restauració
© FPAC - F.VAL

 
Els Socis Benefactors Voluntaris, senyors Enric Pallarés, Jordi Rull i Antoni Salvador, principals restauradors de l'ala volant Fauvel AV-36 EC- BNU continuen amb el seu esforç en pro de la preservació del patrimoni aeronàutic de la fundació.
La Fauvel AV-36 ja ha rebut la capa d'imprimació. Un cop polida tota la superficie amb polidora i paper de vidre fí, el pas següent serà el d'aplicar la pintura del color primari.
En Francesc Val, Soci Benefactor Voluntari responsable del taller de la FPAC al CCA de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, ens envia unes imatges de l'avió a la zona d'exposició per que es pugui apreciar l'enorme treball ja realitzat i aprofitar per fer una mica de neteja al taller.
Podeu veure les imatges i explicacions del procés de restauració en anteriors entrades d'aquest blog que llistem abaix.

 Vista posterior, al fons el restaurat Pirat EC-CYU
© FPAC - F.VAL

Los Socios Benefactores Voluntarios, señores Enric Pallarés, Jordi Rull y Antoni Salvador, principales restauradores del ala volante Fauvel AV-36 EC-BNU continúan con su esfuerzo en pro de la preservación del patrimonio aeronáutico de la fundación.
La Fauvel AV-36 ya ha recibido la capa de imprimación. Una vez pulida toda su superficie con pulidora y lija fina, el paso siguiente será aplicar la pintura del color primario.
Francisco Val, Socio Benefactor y Voluntario responsable del taller de la FPAC en el CCA del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, nos envía unas imágenes del avión en la zona de exposición para que se pueda apreciar el enorme trabajo ya realizado y aprovechar la movida para hacer un poco de limpieza en el taller.
Pueden ver las imágenes y expliación del proceso de restauración en las anteriores entradas de este blog que listamos al final

 Vista frontal, al fons la rèplica del Monocoque Hedilla i la Pou du Ciel
© FPAC - F.VAL

 
The FPAC Benefactor and Volunteer Members Mr/s Enric Pallarès, Jordi Rull and Antoni Salvador, leading restaurateurs of the EC-BNU flying wing Fauvel AV-36 continue its efforts towards preserving the aviation heritage of the Foundation.
The Fauvel AV. 36 has already received the primer. Once sanded the entire surface with fine sandpaper and polishing, the next step will be to apply the primary color paint.
Francis Val, Benefactor and Volunteer Member responsible for the FPAC volunteer's workshop at the CCA of the Barcelona-El Prat Airport, send us some pictures of the plane in the exhibition area. They've moved the Fauvel to do a little cleaning in the workshop and for you to appreciate the tremendous work already done.
You can see pictures and explanation of the whole restoration process in the previous posts, as below listed.

L'envergadura de la Fauvel en relació amb la dimensió de la sala d'exposicions del CCA,  impressiona
© FPAC - F.VAL


Cronologia de la petita història de la Fauvel de la FPAC i la seva restauració:

Cronología de la pequeña historia de la Fauvel de la FPAC y su restauración:

Chronology of the little history and restoration of the FPAC Fauvel's:

 

23 / 05 / 2013

Unrelat de desallotjaments i retorns


28 / 09 / 2013

EC-BNUFauvel AV-36 @ LEBL-CCA


9 / 11 / 2013

EC-BNUFauvel AV-36 @ LEBL-CCA Restoration Details - Detalls - Detalles


15 / 12 / 2013

EC-BNUFauvel AV-36 @ LEBL-CCA Entelat - Entelado - Lining


2 / 02 / 2014

EC-BNUFauvel AV-36 @ LEBL-CCA RESTORATION PROGRESS REPORT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada