2013/04/21

Voluntaris de l'Equip Phantom (1)

Restauració del Navegador Inercial del Phantom
Restauración del Navegador Inercial del Phantom
Restoration of Phantom's Inertial Navigation Box

The box as it was when the F-4 arrived to the FPAC


Moltes hores de dedicació i l'habilitat i bon gust dels socis benefactors voluntaris, els senyors Lluís Gómez i Albert Gómez
(pare i fill) va deixar amb mlllor aspecte el component en qüestió. 


Es tracta d'un dels primers models de navigació inercial INS, de funcionament totalment electromecànic i gairebé sense possibilitat d'establir waypoints intermitjos.


Muchas horas de dedicación y la habilidad y buen gusto de los socios benefactores voluntarios, señores D. Lluís Gómez y D. Albert Gómez (padre e hijo) dejaron con mucho mejor aspecto el componente en cuestión.


The restored front panel
Se trata de uno de los primeros navegadores inerciales (INS) de funcionamiento totalmente electromecánico y casi sin posibilidad de establecer waypoints intermedios.Many hours of dedication and the skill and good taste of the FPAC benefactor and volunteer members
Mr. Lluís Gómez and Mr. Albert Gomez (father and son) dramatically improved the look of the component front panel.

This is one of the first Inertial Navigation Sysytems (INS).  Fully electromechanical, it was almost impossible to set intermediate waypoints.

Una vista del component i la seva caixa, acabada la restauració.

Una vista del componente con su caja totalmente restaurada

An overall view of the restored component.

The restored INS box
  


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada