2013/04/25

Voluntaris de l'Equip Phantom (3)

Dues fotografies fetes per el Soci Benefactor Voluntari Daniel Palomares.

Dos fotografías hechas por el Socio Benefactor Voluntario Daniel Palomares.

Two photographs taken by the Volunteer Benefactor Member Mr. Daniel Palomares. Una correspón a la portella d´accés a l'accionament d'expulsió de les carlingues desde l´exterior ("Canopy Jettisoning")
Daniel Palomares
La original es va perdre estant ja l´avió a LELL per un acte de vandalisme. En Daniel es va preocupar de reproduïr el més acuradament posible la tapa, si bé està encara a falta dels stencils indicadors.
 

Una corresponde a la portezuela de acceso al "Canopy Jettisoning" o accionamiento de expulsión desde el exterior de las carlingas.
La original se perdió estando ya el avión a LELL por un acto de vandalismo. Daniel se preocupó de reproducir lo más cuidadosamente posible la tapa, si bien está aún a falta de los stencils indicadores.
  


One shows the lid providing external access to the canopy jettisoning command. The original was lost, due to vandalism, when the aircraft was already in LELL. Daniel cared of reproducing the lid as accurately as possible, although it still lacks the operating indication stencils


L'altra fotografía correspón al HUD del avió i al monitor davanter de radar. En Daniel va restaurar el filtre del presentador i va netejar tot el conjunt, prismes, etc.

La otra fotografía corresponde al HUD del avión y al monitor delantero de radar. Daniel restauró el filtro del presentador y limpió todo el conjunto, prismas, etc.   

The other corresponds to the aircraft HUD and front radar monitor. Daniel restored the presenter filter and cleaned the whole set, prisms, etc.

Daniel Palomares
Comparant-la amb la següent imatge de la cabina, es veu que hi ha uns clars abans i després de la restauració.

Comparándola con la siguiente imágen de la cabina, se ve que hay una clara diferencia entre el antes y el después de la restauración. 

Comparing it with the following picture of the cabin, there is a clear "before and after" the restoration work.

FPAC Archive


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada