2013/04/21

Voluntaris de l'Equip Phantom (2)

Detalls de la Restauració - Cabina i Llums de Navegació

Detalles de la Restauración - Cabina y Luces de Navegación

Restoration Details - Cockpit and Navigation Lights


Més fotografies de detalls del Phantom. Les fotos són d'en Joaquim Rodríguez i la feina del cockpit és del amic Josep Farrero. Corresponen als interiors del cockpit davanter.

La cabina abans de ser restaurada  La cabina antes de ser restaurada  The cockpit before its restoration
  


2012-04-20 Joaquim Rodríguez
Mas fotografías de detalles del Phantom. Las imágenes son del socio benefactor voluntario D. Joaquim Rodríguez y el trabajo de la cabina es del amigo y también socio benefactor voluntario D. Josep Farrero. Corresponden a la cabina delantera.

2012-04-20 Joaquim Rodríguez
More detailed images of the Phantom. The pictures are from the front cockpit and were taken by Mr. Joaquim Rodríguez, a Benefactor-Volunteer member of the FPAC. The restoration job is of Mr. Josep Farrero, also a good friend and Benefactor-Volunteer member of the FPAC.

2012-04-20 Joaquim Rodríguez

 
2012-04-20 Joaquim Rodríguez

Les llums de navegació són reproduccións en resina fetes pel Joaquim Rodríguez. Las luces de navegación son reproducciones en resina hechas por D. Joaquim Rodríguez
The navigation lights are replica made with resin by Mr. Joaquin Rodríguez

2011-10-25 Joaquim Rodríguez

2011-10-25 Joaquim Rodríguez
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada