2014/04/24

PAC.OBERT 27/4/2014 REPORT

© FPAC-DJR

El Soci Benefactor Nº 403 ha estat agraciat amb un vol* en aeronau clàssica de la FPAC. 

* El vol tindrà lloc en la propera edició de PAC.OBERT, el diumenge 18 de Maig. Per acordar l'hora de vol es prega que el premiat ens contacti per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORG 

Dificultats alienes a la FPAC ens obliguen a postposar dues setmanes el sorteig entre els Socis Benefactors Voluntaris corresponent al PAC.OBERT d'Abril

 
© FPAC-DJR

El Socio Benefactor Nº 403 ha sido agraciado con un vuelo* en aeronave clásica de la FPAC.

* El vuelo tendrá lugar durante la próxima edición de PAC.OBERT, el Domingo 18 de Mayo.
Para acordar la hora de vuelo se ruega que la persona premiada se pongan en contacto por correo electrónico con: OPERACIONS@FPAC.ORG


Dificultades ajenas a la FPAC nos obligan a posponer dos semanas el sorteo entre los Socios Benefactores Voluntarios correspondiente al PAC.OBERT de Abril

 
© FPAC-DJR

The FPAC Benefactor Member Nº 403 has been awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.

* The flight will take place in occasion of the next PAC.OBERT exhibition, on Sunday May 18th. The awarded must contact FPAC Operations to fix the flight schedule by email to: OPERACIONS@FPAC.ORG

Difficulties alien to the FPAC compel us to postpone for two weeks the April PAC.OBERT draw among the Volunteer Benefactor Members

© FPAC-DJR
Tot i que vam gaudir d'un dia excel·lent, el vent creuat impedí que volaren les Bücker i la Vespa. 

La previsió de pluja durant mig matí, que es limità a una petita precipitació la nit anterior, i el canvi de data, de l'habitual tercer diumenge de mas, al quart, per raó de la celebració de la Pasqüa, va minvar l'assistència de visitants.

© FPAC-DJR
A pesar de que disfrutamos de un tiempo excelente, el viento cruzado impidió que volasen las Bücker y la Vespa.

La previsión de luvia a hasta media mañana que se redujo a una pequeña precipitación nocturna junto con el cambio de fecha, del habitual tercer domingo del mes al cuarto, por razón de la celebración de la Pascua, redujo el número de visitantes. 

© FPAC-DJR
The Bückers and Vespa could not fly due to the cross breezes, however the visitors enjoyed a glorious sunny day.

The number of visitors was lower than usual due to the combination of a light rain weather forecast and the fact of having changed the usual third sunday of the month to the fourth due to the Easter celebration.


22-4-2013 El fuselatge de la Auster AJ-1 en Reconstrucció
© FPAC-DJR
En aquesta edició del PAC.OBERT es presentaren els primers treballs de restauració d'una de les dues primeres aeronaus que a Catalunya es dedicaren a la fotografía, fotogrametría i publicitat aèries. 

Eren les  Auster AJ-1 "Autocrat" amb matrícula EC-ADG  i EC-ACJ que junt amb una Fox-Moth de matrícula EC-AEI formaren la primera flota de la companyia TAF (Trabajos Aéreos y Fotogramétricos) companyia basada des de la seva fundació en 1950 fins l'actualitat al llavors aeròdrom de Sabadell.

Les restes de les dues Auster, procedents de Valladolid i Sevilla van ser donades a la FPAC en els darrers anys.


22-4-2013 El fuselatge de la Auster AJ-1 en Reconstrucció
© FPAC-DJR

En esta edición del PAC.OBERT se presentaron los primeros trabajos de restauración de una de las dos primeras aeronaves que en Cataluña se dedicaron a la fotografía, fotogrametría y publicidad aéreas.

Eran las Auster Autocrat AJ-1 matrícula EC-ADG y EC-ACJ, cuyos restos procedentes de Valladolid y de Sevilla fueron donados a la FPAC en años precedentes. 

Estas dos aeronaves junto con una Fox-Moth, matrícula EC-AEI, formaron la primera flota de la TAF (Trabajos Aéreos y Fotogramétricos), una compañía basada en el aeródromo de Sabadell desde su fundación en 1950 hasta hoy.


22-4-2013 Secció frontal del fuselatge de la Auster AJ-1 en reconstrucció
© FPAC-DJR

In this edition of the PAC.OBERT we showed the first phase of the restoration of one of the two first aircraft dedicated to the aerial photography, photogrammetry and advertising in Catalonia. 

They were the Auster AJ-1 "Autocrat" with registration plates EC- ADG and EC-ACJ  which remains located in Sevilla and Valladolid were donated to the FPAC in precedent years. 

The two aircraft, together with a Fox Moth with registration EC-AEI, were the first fleet of TAF, a company based in the Sabadell aerodrome since its foundation in 1950.

D'esquerra a dreta: Sr. Paul Sereix, SBV de la FPAC, Sr. Antonio Sereix, que de petit
havia volat en les Auster de TAF amb el seu oncle, pilot i fundador de la companyia.
Sr. Ricardo Miquel, SB de la FPAC i Sr. Francesc Val,  SBV de la FPAC.
 © FPAC-DJR

 

 

En aplicació de les noves normes de seguretat aeronàutica de l'Aeroport de Sabadell caldrà que tots els visitants s'identifiquin a l'entrada amb DNI, Tarja de Residència o Passaport.

Per alleugerir el control d'entrada es prega que els Socis Benefactors de la FPAC mostrin el Carnet de Soci Benefactor, i que els Socis Benefactors Voluntaris que encara no tinguin una tarja d'accés permanent portin una fotocòpia del DNI i omplin la sol·licitut corresponent.

L'aplicació de les noves normes d'accés de vehicles a plataforma no va fer possible participar els vehicles clàssics de l'Antic Car Club de Catalunya.

En aplicación de las nuevas normas de seguridad aeronáutica del Aeropuerto de Sabadell será necesario que todos los visitantes se identifiquen en la entrada con DNI, Tarjeta de Residencia o Pasaporte.


Para aligerar el control de entrada se ruega que los Socios Benefactores de la FPAC muestren el Carnet de Socio Benefactor, y que los Socios Benefactores Voluntarios que aún no tengan una tarjeta de acceso permanente traigan una fotocopia del DNI y rellenen la solicitud correspondiente.

La aplicación de las nuevas normas de acceso de vehículos a plataforma no hicieron posible que pudiesen participar los vehículos clásicos del Antic Car Club de Cataluña.

In application of the Sabadell Airport New Security Procedures, all visitors are required to be identified by showing at the entrance either the DNI, Resident Card or Passport.


In order to easy the entrance control, the Benefactor Members are kindly required to show in addition the Benefactor Membership card. 


The Volunteer members not having yet obtained the Airport Permanent Access card are kindly requested to bring a photocopy of either the DNI, Resident card or Passport and fill-in the corresponding application form.

The announced participation of the Antic Car Club de Catalunya vehicles was cancelled since the classic car owners had not been able to timely meet the Sabadell Airport New Security Procedures of access to the aircraft exhibition apron.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada