2013/06/26

Volunteers working at El Prat CCA (LEBL)

Voluntaris treballant al CCA de El Prat

Voluntarios trabajando en el CCA de El Prat


Dissabte és un bon dia per anar a donar un cop de ma al CCA, sempre hi ha coses a fer. El passat dissabte dia 22 va ser un dia de molta activitat.

El sábado es un buen día para echar una mano en el CCA, siempre hay cosas a hacer. El pasado sábado fue un día de mucha actividad.

Saturday is a good day to lend a hand in the CCA. There are always things to do. This past Saturday was a busy day.

El parking del "personal" del CCA - El parking del "personal" del CCA 

El dia va començar amb l'arribada dels "treballadors" en els seus automòbils clàssics, i és que alguns socis benefactors voluntaris de la FPAC tenen el "corasón partío" entre els avions i els cotxes. Passió per la mecànica.

El día empezó con la llegada de los "trabajadores" en sus automóviles clásicos, y es que algunos socios benefactores voluntarios de la FPAC tienen el "corasón partío"  entre los aviones y los coches. Pasión por la mecánica.

The day began with the arrival of the "workers" in their classic cars. And it is that some FPAC benefactor member volunteers have a "broken heart" with regards to the classic planes and cars. Passion for mechanics.


En Jordi Rull donant-li uns tocs a la Pou du Ciel, no es pot dir que en Jordi no pinti res a la FPAC
Jordi Rull dando unos toques a la Pou du Ciel, no se puede decir que Jordi no pinte nada en la FPAC
Jordi Rull giving some touches of paint to the Pou du Ciel. It can't be said that Jordi "doesn't paint" (doesn't mean) anything within the FPAC

Al timó de la Pou du Ciel s'hi han afegit uns vinils , a destacar les dates 1935 any en què comença el muntatge, i 1995  any en què s'acabà. I es que  no es va muntar en quatre dies !
Al timón de la Pou du Ciel se le han añadido unos vinilos, a destacar dos fechas, 1935 año en que empieza el montaje y 1995 año en que se finaliza,  ¡ Y es que no se montó en cuatro días !
With the purpose of highlighting two significant dates, 1935 and 1955, some vinyls have been added on the helm of the Pou du Ciel. In 1935 the process of building the plane started while 1995 marks its finalization. And it is, that it was not mounted in four days!
Josep Jover, un amant també del cotxes clàssics, treballant en la maqueta de l'Aeroport.
Josep Jover, un amante también de los coches clásicos, trabajando en la maqueta del Aeropuerto.
Josep Jover, also a lover of classic cars, working on the Barcelona airport mockup.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada