2013/06/20

PAC OBERT 2013-06-16 Report
El Soci Benefactor 372 guanyà el Vol en un Avió Clàssic de la FPAC.

El Socio Benefactor 372 ganó el Vuelo en un Avión Clásico de la FPAC.

The 372 Benefactor Member won a Flight on FPAC Classic Airplane.Tot i que es prometia un dia calurós i amb sol radiant, LELL s'aixecà amb una gran nuvolada negra que per sort va descarregar cap La Garriga, la ciutat que dona nom al Club de Clàssic Cars que ens va visitar i acompanyar per fer lluir més els avions de la Fundació.
 Aunque el día prometía un sol radiante y caluroso, LELL se levantó cubierto con una gran nube negra que por suerte terminó descargando cerca de La Garriga, la ciudad que da nombre al Club de Clàssic Cars que nos visitó y acompañó para realzar los aviones de la Fundación


 
Although a dark cloudy sky opened the day at LELL, contradicting a "sunny and hot" Weather forecast, luckily moved towards La Garriga the town that names the Classic Car Club that supported with six convertibles the FPAC aircraft display.

(c) Alejandro de Diego
(c) Alejandro de Diego

Passat l'ensurt matiner, el dia va transcòrrer “rodat”, tot i que el carrusel s'inicià mitja hora mes tard de lo programat, per no interferir amb l'arribada dels últims avions de la LIXª Volta Aèria de Catalunya.
(c) Javier Ortega Figueiral
(c) Alejandro de Diego


Pasado el susto tempranero, el día transcurrió "rodado", aunque el carrusel se inició media hora más tarde de lo programado, para no interferir con la llegada de los últimos aviones de la LIX ª Vuelta Aérea de Cataluña.
(c) Alejandro de Diego


(c) Javier Ortega Figueiral

After the early morning scare, the day went “on its wheels”. However the carousel begun half an hour later than scheduled. This was not to interfere the last arrivals of the LIX Air Tour of Catalunya.


(c) Alejandro de Diego

(c) Javier Ortega Figueiral

(c) Alejandro de Diego

(c) Alejandro de DiegoGràcies a l'autorització d'operar en circuit curt, evitant sobrevolar Ciutat Badia i Sant Quirze, les tres Bücker i la Akrobat van poder realitzar tres passades en formació les primeres i a baixa cota la segona. La Mentor va limitar l'operació a una passada.

(c) Quim Rodríguez

Gracias a la autorización de operar en circuito corto, evitando sobrevolar Ciutad Badia y Sant Quirze, las tres Bücker y la Akrobat pudieron realizar tres pasadas en formación las primeras y a baja cota la segunda. La Mentor limitó su operación a una pasada.

(c) Quim Rodríguez

Thanks to the authorization to operate in short circuit, avoiding to overfly Badia and St. Quirze cities, the three Bücker and the Akrobat could make three passes within the 10 minutes slot. Mentor's operation was limited to a single pass through.

(c) Quim Rodríguez

I per goig dels spotters, la matinée es completà amb la visita al Texan i tres operacions no programades. La d'arrastre de cartell de la PA-18 d'un Soci de la FPAC, la d'aterratge amb la galleda externa d'un helicòpter apaga focs del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals del departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, i l'envol de l'Equip Repsol d'acrobàcia aèria quan anava a realitzar una exhibició sobre el Circuit de Catalunya, a Montmeló.

(c) Javier Ortega Figueiral

Y para júbilo de los spotters, la matinée se completó con la visita al Texan y tres operaciones no programadas. La de arrastre de cartel de la PA-18 de un Socio de la FPAC, la de aterrizaje con el cesto apaga fuegos de un helicóptero de los Forestales de la Generalitat de Catalunya y el despegue del Equipo Repsol de acrobacia aérea hacia su exhibición sobre el Circuito de Catalunya, en Montmeló.

(c) Javier Ortega Figueiral
And for spotters' joy, on top of the due visit to the Texan cockpit, we could observe three unscheduled operations rounding the bright matinee. The PA-18 of a FPAC benefactor member showed how to pick an advertising banner. A helicopter of the Generalitat de Catalunya Forest Service, next to our exhibition, showed how to land when carrying its fire fighting bamby bucket, and the Repsol aerobatics team take off towards its exhibition at Montmeló.

(c) Alejandro de Diego

Així doncs el centenar de persones que participaren en el PAC Obert del 16 de Juny a més dels socis de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell que observaren l'arribada dels avions de la LIXª Volta Aèria de Catalunya des de la terrassa del Bar Restaurant, gaudiren d'un matí de lo mes Aero Audio Visual completat amb la exposició de un Citroën 5HP Type C2 “Torpedo” de l'any 1925, número de serie 59761 i matrícula B-17922 a l'hangar de la escola-taller de la FPAC 


(c) Javier Ortega Figueiral

Así pues el centenar de personas que participaron en el PAC Obert del 16 de Junio, y los socios del Aeroclub Barcelona-Sabadell que observaron la llegada de los aviones de la LIX ª Vuelta Aérea de Cataluña desde la terraza del Bar Restaurante, disfrutaron de un mañana de lo más “Aero Audio Visual” completada con la exposición, en el hangar del taller-escuela de la FPAC de un Citroën 5HP Type C2 “Torpedo” de 1925 con número de serie 59.761 y matrícula B-17911.

Citroën 5HP C2 - 1926 (c) citroenet.co.uk

So the about the hundred persons who participated in the PAC Obert as well as the members of the Aero Club Barcelona-Sabadell observing the arrival of the LIX Aero Tour of Catalunya from the Bar Restaurant terrace enjoyed a very Aero Audio Visual morning. It was completed with the exhibition of a “Torpedo” Citroën 5HP Type C2 in the FPAC workshop-school hangar. Serial Number 59.761 Plate B-17911.

Citroën 5HP Type C2 Referències – referencias references 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada