2013/06/30

La Pou du Ciel 1935-1995 Restaurada

 Acabada la restauració cosmètica, la Pou du Ciel de la FPAC es troba a l'edifici "Centre de Cultura Aeronàutica" del complexe de l'Aeroport de Barcelona El Prat, llesta per ser exposada al públic.

El CCA es una propietat de AENA Aeropuertos, S.A. i els Socis Benefactors Voluntaris de la FPAC dediquen el seu taller a la restauració d'aeronaus clàssiques, per exposició.

En aquesta entrada us expliquem la curiosa hitòria de la Pou du Ciel de la FPAC, i en una altra entrada del blog hi trobareu la història d'aquest original avió dels anys trenta del segle passat.


Finalizada la restauración de pintura, la Pou du Ciel de la FPAC se encuentra en el edificio "Centre de Cultura Aeronáutica" propiedad de AENA Aeropuertos, S.A. del complejo aeroportuario del Aeropuerto de Barcelona El Prat, lista para ser expuesta al público.

El CCA es una propiedad de AENA Aeropuertos, S.A. y su taller está dedicado a la restauración de aeronaves clásicas por Socios Benefactores Voluntarios de la FPAC.

En esta entrada les explicamos la curiosa historia de la Pou du Ciel de la FPAC, y en otra entrada encontrará la historia de esta original aeronave de los años treinta del siglo pasado.


Once completed its painting restoration works, the FPAC Pou du Ciel is ready to be exhibited to the public at the "Aeronautical Cultural Center" building of the Barcelona El Prat Airport. 

The ACC is owned by AENA Aeropuertos and its workshop is currently dedicated by the FPAC volunteer benefactor members to the restoration of classic aircraft.

This entry introduces you the history of the FPAC Pou du Ciel, on a separate entry we present an introduction to the history of the aircraft type.  

Una Història Curiosa - Una Historia Original - A Curious History


L'any 1935 quatre alumnes de la secció de vol sense motor de l'Escola del Treball de Barcelona van començar a muntar una Pou du Ciel. L'any següent  els treballs estaven força avançats, el següent pas era la compra del motor però la guerra va aturar en sec el projecte d'aquells quatre nois i la Pou du Ciel va anar a parar a les golfes de l'Escola on va quedar oblidada fins l'any 1978 en què va ser rescatada per uns socis de l'Aeri Popular de Catalunya que la van conservar a les seves dependències fins que l'Aeri Popular va passar a formar part de l'Associació d'Amics de l'Aeronàutica.

En 1935 cuatro alumnos de la sección de vuelo sin motor de la Escuela del Trabajo de Barcelona empezaron a montar una Pou du Ciel. Al año siguiente los trabajos estaban bastante avanzados, el siguiente paso era la compra del motor pero la guerra paró en seco el proyecto de aquellos cuatro muchachos y la Pou du Ciel fue a parar al desván de la Escuela donde quedó olvidada hasta que en 1978 fue rescatada por unos socios del Aeri Popular de Catalunya que la conservaron en sus dependencias hasta que el Aeri Popular pasó a formar parte de la Associació d'Amics de l'Aeronàutica.

In 1935 four students of the Barcelona School of Labor gliding section began to mount a Pou du Ciel. The following year the works were quite advanced. The next step was to buy the engine but the civil war stopped the project. The Pou du Ciel was stored at the school garret were it remained forgotten. In 1978 some members of the "Aeri Popular de Catalunya" rescued and kept it properly preserved until their association became part of the "Amics de l'Aeronàutica" Association.

La Escola del Treball (http://www.escoladeltreball.org/ca/escola/aspectes-historics/historia/epoca-actual)

A la Granja La Ricarda d'El Prat de Llobregat, on l'Associació d'Amics de l'Aeronàutica tenia la seva seu, un d'aquells quatre alumnes de l'Escola del Treball que l'havien començada, Arcadi Dunjó i Berta, va acabar la construcció de la Pou du Ciel, era l'any 1995 només havien passat seixanta anys !.

En la Granja La Ricarda de El Prat de Llobregat, donde la Associació d'Amics de l'Aeronàutica tenia su sede, uno de aquellos cuatro alumnos de la Escuela del Trabajo, Arcadi Dunjó i Berta, acabó la construcción de la Pou du Ciel en 1995, ¡ solamente habían pasado sesenta años !.

In 1995, Mr. Arcadi Dunjó i Berta, one of the four guys that before the war started the mounting of the Pou du Ciel, finished the work at the "Granja La Ricarda", the premises of the Amics de l'Aeronàutica Associuation in El Prat de Llobregat. It took sixty years only!  D'esquerra a dreta Pons, Saumench i Dunjó entelant les ales de la Pou du Ciel al taller de l'Associació d'Amics de l'Aeronàutica. Començaments de 1995. (c) Foto Jordi Rull.

De izquierda a derecha Pons, Saumench y Dunjó entelando las alas de la Pou du Ciel en el taller de la Associació d'Amics de l'Aeronàutica. Principios de 1995. (c) Foto Jordi Rull

Early 1995, from L to R,  Messrs Pons, Saumench and Dunjó at the Associació d'Amics de l'Aeronàutica workshop clothing the wings of the Pou du Ciel. (c) Picture by Jordi Rull


The/La "Pou du Ciel" a la "Granja La Ricarda" 16/6/1996 (c) Jordi Rull
 
Tota vegada que el motor no es va arribar a comprar es va decidir muntar-hi un del popular Citroën 2CV, una solució que sembla ser que es va utilitzar a França als anys seixanta per fer volar alguna antiga Pou du Ciel.

Puesto que el motor no se llegó a comprar se decidió montar uno del popular Citroën 2CV, una solución que al parecer se utilizó en Francia en los años sesenta para poner en vuelo alguna antigua Pou du Ciel.

Since the contemporary engine was not purchased before the war, it was decided to mount one of the Citroën 2CV. The decision was based on the fact that some Pou du Ciel recovered in France during the sixties were powered with a derivative of such a popular engine.

1995-1999 The Pou du Ciel exhibited by the Associació d'Amics de l'Aeronàutica at the BCN airport  (c) FPAC

Els anys van anar passant, l'Associació d'Amics de l'Aeronàutica es va fusionar amb d'altres per crear la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya i així ens va arribar a la col.lecció la Pou du Ciel.

Los años fueron pasando y la Associació d'Amics de l'Aeronàutica se fusionó con otras para crear la Fundació Parc Aeronáutic de Catalunya y así llegó a la colección la Pou du Ciel.

The years went by and the Associació d'Amics de l'Aeronàutica merged with other associations to create the Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya. This was how the Pou du Ciel went into the FPAC collection.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada