2016/08/23

PAC·OBERT 04/09/2016 Especial Festa Major de Sabadell - Informació Actualitzada i Ampliada
31 AERONAUS CLÀSSIQUES EN EXHIBICIÓ


Aquest any, a la jornada de portes obertes PAC·OBERT especial Festa Major de Sabadell, es podrà veure la última novetat de la col·lecció d'aeronaus clàssiques de la Fundació, el bimotor lleuger de transport Britten Norman BN-2 “Islander”, matrícula EC-FIP fabricat el 1970.
Ademés, si el temps ho permet, l'exhibició en vol comptarà amb la participació en vol a baixa cota de la única unitat que hi ha operativa del bi-reactor d'entrenament Super-Saeta HA220. Es la de matrícula EC-GZN, fabricada en 1971.
I com tercera novetat es podrà gaudir de l'operació a terra i en vol de l'avió d'acrobàcia Sukhoi 29 matrícula HA-YAS operat per l'Aeroclub Barcelona Sabadell. El passat mes de juny, després d'estar més d’un any a Hongria, passant una extensa revisió coneguda com el ‘Lifetime Extension Program’, que atorga 600 hores o 6 anys addicionals a la cèl·lula, el SU-29 va volar de nou al seu Aeroclub. 

EXHIBICIÓ EN VOL 
Hi participaran 14 Avions dels que 13 realitzaran les operacions de sortida i/o arribada a la zona aire de la Plataforma R1 on es cel·lebrará el PAC·OBERT. El Super Saeta sortirà i tornarà a l'aeroport de Reus on, per raons operatives, hi està basat.

EXHIBICIÓ ESTÀTICA 
A la Plataforma R1 també es podran veure 9 Avions i 1 Helicòpter en exposició estàtica, dels que es 7 podran visitar interiorment, i 2 aeronaus més de la col·lecció de la FPAC es podran veure des de la terrassa de l'Aeroclub.
Addicionalment, a l'Hangar del Taller-Escola de la FPAC es podran veure 6 avions més en diverses etapes de restauració o reparació.

Programa:
10:00 Accés lliure a l'Exposició d'Aeronaus 
10:30 – 13:30 Exhibició Estàtica i Operativa a Terra i en Vol d'Aeronaus Clàssiques 
14:00 Cloenda de l'Exposició BN-2 "ISLANDER" © FPAC - DJR


31 AERONAVES CLÁSICAS EN EXHIBICIÓN

 
Este año, en la jornada de puertas abiertas PAC·OBERT especial Fiesta Mayor de Sabadell, además de una muestra de la colección de aeronaves clásicas de la Fundación, se podrá ver su última novedad, el bimotor ligero de transporte Britten Norman BN-2 "Islander", matrícula EC-FIP, fabricado en 1970. 
Además, si el tiempo lo permite, la exhibición en vuelo contará con la participación en vuelo a baja altura del birreactor Super Saeta HA220. El EC-GZN, fabricado en 1971, de la Fundación y es la única unidad que permanece en vuelo y está basada en el aeropuerto de Reus por razones operativas. 
Y como tercera novedad se podrá disfrutar con la operación en tierra y en vuelo del avión de acrobacia Sukhoi 29 matrícula HA-YAS operado por el Aeroclub Barcelona Sabadell. El pasado mes de Junio, y después de estar más de un año en Hungría, pasando una extensa revisión conocida como el ‘Lifetime Extension Program’, que otorga 600 horas o 6 años adicionales a la célula, el SU-29 voló de nuevo de vuelta a su Aeroclub. 

EXHIBICIÓN EN VUELO  
Participarán 14 Aviones de los que 13 realizarán las operaciones de salida y / o llegada en la zona aire de la Plataforma R1 donde se celebrará el PAC·OBERT. El Super Saeta de la FPAC realizará varias pasadas a baja cota, despegando y aterrizando desde el Aeropuerto de Reus en el que, por razones operativas, tiene su base.  

EXHIBICIÓN ESTÁTICA  
En la Plataforma R1 también se podrán ver 9 Aviones y 1 Helicóptero en exposición estática, de los que se 7 podrán visitar interiormente, y 2 aeronaves más de la colección de la FPAC se podrán ver desde la terraza del Aeroclub. Adicionalmente, en el Hangar del Taller-Escuela de la FPAC se podrán ver 6 aviones más en diversas etapas de restauración o reparación.

Programa:

10:00 Acceso libre a la Exposición de Aeronaves
10:30-13:30 Exhibición Estática y Operativa en Tierra y en Vuelo de Aeronaves Clásicas
14:00 Clausura de la ExposiciónHA-220 Super Saeta EC-GZN © FPAC - Alejandro de Prado


31 HERITAGE AIRCRAFT ON EXHIBIT

 
This year, the open day PAC OBERT dedicated to the Sabadell "City Festival” will exhibit, along with a sample of the FPAC heritage aircrafgt collection, its latest addition, the light twin-engine transport Britten Norman BN-2 " Islander ", registration EC-FIP, manufactured in 1970.
 
If the meteo is good enough, the flight exhibition will count with the low altitude flight of the twin-jet trainer Super Saeta HA220. The EC-GZN of the Foundation, manufactured in 1971, is the sole HA220 that remains in flight in Spain. It is based at Reus airport due to operational reasons. 
  
And the third novelty will be the operation on the ground and in flight of the aerobatic Sukhoi 29 registered HA-YAS and operated by the Aeroclub Barcelona Sabadell. On last June, after more than a year in Hungary, going through an extensive review known as the 'Lifetime Extension Program', which gives additional 600 hours or 6 years from the cell, the SU-29 was flown back to its Aeroclub.  

IN FLIGHT EXHIBITION
14 aircraft of which 13 will operate from the air section of the R1 Platform. The Super Saeta of the FPAC will perform several passes at low altitude, taking off and landing from Reus Airport where is based for operational reasons.  

STATIC DISPLAY 
The Platform R1 will also accomodate the static exhibition of nine aircraft and one helicopter on static display., of which seven will be open to internal visits. Two more heritage aircraft of the FPAC will be visible from the terrace of the Aeroclub. Additionally, six more aircraft in various stages of restoration or repair will be exhibited in the Workshop-School hangar of the FPAC.

Program:
10:00 Free access to the Aircraft Exhibition  
10:30-13:30 Ground and Flight Operations Exhibition  
14:00 Exhibition closes

 
SU-29 "SUKHOI" HA-YAS © Aeroclub Barcelona-Sabadell 

Relació, operació i situació de les aeronaus en exposició

Relación, operación y situación de las aeronaves expuestas

List, operation and placement of the displayed aircraft 

Les matrícules de les Cessna i l'helicòpter Robinson de l'exposició estàtica poden variar
Las matrículas de las Cessna y el helicóptero Robinson de la exposición estática pueden variar
The registration marks of the Cessna and Robinson in static exhibition may vary

Els 13 avions operatius s'aniran rellevant a les 9 posicions de la Zona Aire
Los 13 aviones operativos se irán relevando en las 9 posiciones de Zona Aire
Between exhibition flights, the operating aircraft will be on display
at the 9 reserved stands of the air zone of the platform.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada