2013/11/09

EC-BNU Fauvel AV-36 @ LEBL-CCA Restoration Details - Detalls - Detalles

Les imatges que ens envia el senyor Jordi Rull Dalmau,  Patró de la Fundació i Soci Benefactor Voluntari, testimonien el constant i excel·lent treball de restauració dels també Socis Benefactors Voluntaris, els senyors Jordi Pallarés Camas i Antoni Salvador Creus.

 

Las imágenes que nos envía Don Jordi Rull Dalmau, Patrono de la Fundación y Socio Benefactor Voluntario, dan testimonio de la constancia y excelencia en el trabajo de restauración que llevan a cabo los Socios Benefactores Voluntarios Don Enric Pallarés Camas y Don Antoni Salvador Creus.

 

The following images, taken by Mr. Jordi Rull Dalmau, Member of the Foundation Board of Patrons and Volunteer Benefactor offer a glimpse of the constant and excellent restoration work undertaken by Messrs Enric Pallarés Camas and   Antoni Salvador Creus, both Benefactor Volunteer Members of the FPAC.

 

Els Senyors Antoni Salvador (e)  i  Enric Pallarés (d) en plena feina  © Jordi Rull


Los Señores Antoni Salvador (i) y Enric Pallarés (d) captados en plena actividad  © Jordi Rull

Sorpresa! Diverses parts estan identificades amb una placa del fabricant WASSMER, totes amb data Febrer de 1955 i corresponen a la comanda Nº AV-36-143.

Sorpresa! Diversas partes están identificadas con una placa del fabricante WASSMER. Todas con fecha Febrero de 1955, corresponden al pedido Nº AV-36-143.

Surprise! Several parts are identified with a WASSMER plate. All parts are dated 02-55 and correspond to the Order Nº AV-36-143


The WASSMER plate is at the inner side of the right aileron's leading edge; Part Nº 1400 © Jordi Rull


 A la popa  encara hi ha molta feina a fer © Jordi Rull


Un dels dos timons de direcció amb Part Number il·legible © Jordi Rull


L'altre timó de direcció, amb Part Number 1300 © Jordi Rull


L'ala volant va recuperant el perfil original © Jordi Rull


Messrs Antoni  Salvador (L) and Enric Pallarés (R) at work  © Jordi Rull

  

Trobareu més imatges de la Fauvel AV-36 EC-BNU i informació del procés de restauració a anteriors entrades del blog.

 

Encontrará más imágenes de la Fauvel AV-36 EC-BNU e información del proceso de restauración en entradas anteriores del blog  

 

Find more images of the Fauvel AV-36 EC-BNU as well as information on the restoration process in previous blog entries.

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada