2013/11/10

El Blériot XI @ TFN

La réplica del Blériot XI de la Fundació s'exposa al Hall de la nova terminal de l'Aeroport Nord de Tenerife des del 13 de Setembre. Està previst desmuntar-la durant la nit del 26 de Novembre i que arribi al port de Barcelona el proper 6 de Desembre.

 

La réplica del Blériot XI de la Fundación se expone en el vestíbulo de la nueva terminal del Aeropuerto Norte de Tenerife desde el 13 de Septiembre. Se prevé desmontarla el 26 de Noviembre y que llegue al puerto de Barcelona el 6 de Diciembre.

 

The FPAC replica of the Blériot XI is currently exposed at the Hall of the New TFN Terminal from Sept 13th. It's planned to be dismantled and shipped back to Barcelona on November 26th arriving at the Port of Barcelona on December 6th.

 

Imatge facilitada per David Borges, president de l'Associación Centenario de la aviación en Tenerife

 

La exposició es part dels actes que la Asociación Centenario de la Aviación en Tenerife ha vingut organitzant per conmemorar el primer vol tripulat d'un aeroplà motoritzat a la Illa. L'esdeveniment tingué lloc el 10 de Maig de 1913 quan l'aviador francés Léonce Garnier realitzà el vol sobre un Blériot XI. 
La nostra réplica va estar abans exposada a l'aeroport sud de la Illa, segons s'explica a una entrada anterior d'aquest blog. 
El Sr David Borges, president de l'associació, ha organitzat que el desmuntatge i embalatge del Blériot es faci durant la nit del proper dia 26 sota la direcció del Sr. Enric Pallarés, Soci Benefactor i Voluntari de la FPAC que hi anirà expressament des de El Prat de Llobregat.


La exposición se enmarcó dentro de los actos que organiza la Asociación Centenario de la Aviación en Tenerife para conmemorar el  primer vuelo tripulado de un aeroplano de motor en la Isla, hito que tuvo lugar el 10 de mayo de 1913 cuando el aviador francés Leónce Garnier realizó este vuelo sobre un Blériot XI. 
Nuestra réplica estuvo expuesta anteriormente en el aeropuerto sur de la Isla, según explicamos en una entrada  anterior de este blog. 
Don David Borges, presidente de la asociación, ha organizado el desmontaje y embalaje del Blériot para la noche del próximo dia 26 bajo la dirección de Don Enric Pallarés, Socio Benefactor y Voluntario de la FPAC quien se desplazará, a tal efecto, desde El Prat de LLobregat.


The exhibition formed part of the events organized by the Association Centenary of Aviation in Tenerife to commemorate the first manned flight of an airplane engine on the Island, a landmark that took place on May 10, 1913 when the French aviator Leónce Garnier made ​​this flight on a Blériot XI. 
Our replica was exposed earlier in the south of the island airport, as explained in a former entry in this blog.
Mr. David Borges, president of the association, has organized the dismounting and packaging of the Blériot over the night of November 26th. The operation will be supervised by Mr. Enric Pallarés, an FPAC Benefactor and Volunteer Member, who will fly to TFN from BCN for that purpose.


Image provided by Mr. David Borges, President of the Association Centenary of Aviation in Tenerife


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada