2014/09/09

PAC.OBERT 7/9/2014 REPORT

Esperant la posta en marxa dels avions del carrusel PAC.OBERT 7/9/2014 © DJR - FPAC

Més de 1250 persones visitaren el PAC.OBERT especial Festa Major de Sabadell


El Soci Benefactor Nº 417 va ser agraciat amb un vol* en aeronau clàssica de la FPAC. També van ser agraciats amb un vol en aeronau clàssica de la FPAC els Socis Benefactors Voluntaris Nº 469, 476 i 485

*Els vols tindran lloc durant el PAC.OBERT del proper 19 d'octubre. Per acordar l'hora de vol s'agrairà que els premiats contactin per correu electrònic amb OPERACIONS@FPAC.ORG

PAC.OBERT 7/9/2014 © Israel Moreira - FPAC

Más de 1250 personas visitaron el PAC.OBERT especial Festa Major de Sabadell


El Socio Benefactor Nº 417 fue agraciado con un vuelo* en aeronave clásica de la FPAC. También fueron agraciados con un vuelo en aeronave clásica de la FPAC los Socios Benefactores Voluntarios Nº 469, 476 y 485    

*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC.OBERT del próximo 19 de Octubre. Para acordar la hora de vuelo se agradecerá que los premiados contacten por correo electrónico con OPERACIONS@FPAC.ORG

PAC.OBERT 7/9/2014 © Israel Moreira - FPAC

The PAC.OBERT special edition dedicated to the Sabadell Festa Major gathered more than 1250 visitors


PAC.OBERT 7/9/2014 © Israel Moreira - FPAC

La contínua afluència de públic, que ja feia cua mitja hora abans de les deu del matí, va desbordar la limitada disponibilitat de voluntaris de la FPAC.

Els vint i dos voluntaris van tindre que multiplicar-se per fer-se càrrec del desplegament logístic de tanques, moviment i assistència d'aeronaus, vigilància general i control d'entrada.

Les noves normes de control d'accés implantades per AENA que obliguen a pendre nota manualment del  nom, cognoms i DNI dels visitants s'ha demostrat, a més de feixuc i burocratitzat, totalment inadecuat per aquest tipus d'esdeveniment.

Mitja hora abans de les dues de la tarda, es va tindre que tancar l'accés a visitants i desviar-los a la terrassa de l'Aero Club Barcelona-Sabadell  per que AENA havia esgotat els adhesius identificadors de visitant. 

PAC.OBERT 7/9/2014 © Israel Moreira - FPAC

La contínua afluencia de público, que ya hacía cola media hora antes de las diez de la mañana desbordó la limitada disponibilidad de voluntarios de la FPAC.

Veintidos voluntarios tuvieron que multiplicarse para hacerse cargo del despliegue logístico de vallas, movimiento y asistencia de aeronaves, vigilancia general y control de entrada.

Las nuevas normas de control de acceso implantadas por AENA que obligan a tomar nota manualmente del nombre, apellidos y DNI de los visitantes se han demostrado, además de pesadas y burocráticas, totalmente inadecuadas para este tipo de evento.

Media hora antes de las dos de la tarde, se tuvo que cerrar el acceso a visitantes y desviarlos a la terraza del Aero Club Barcelona-Sabadell porque AENA había agotado el suministro de adhesivos de identificación de visitante.


 
PAC.OBERT 7/9/2014 © Israel Moreira - FPAC


The continuous influx of people, who was already lining half an hour before ten o'clock, overflowed the limited availability of  FPAC volunteers.

Twenty-two volunteers had to multiply to handle the deployment of fences, the aircraft movement and support, the general surveillance and the entry control.

The new access control rules implemented by AENA requiring manually take note of the name and ID of the visitors showed, on top of bureaucratic, totally inadequate for this type of event.

By half an hour before the visitors acceptance closing time, two in the afternoon, the people still lining at the entance check point, had to be diverted to the terrace of the Aero Club Barcelona-Sabadell since AENA had exhausted the availability of visitor identification stickers.


PAC.OBERT 7/9/2014 © Israel Moreira - FPAC

No obstant les dificultats logístiques, la col·laboració de set aeronaus de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell, amb voluntaris que n'atengueren la visita a la cabina de tres, completà un bon matí aeronàutic i familiar. La rotació y cues de famílies amb nens i nenes que volien seure i retratar-se al lloc del pilot d'un avió va ser permanent, fins i tot un cop iniciat el carrusel. L'area de descans habilitada a l'hangar de la FPAC fou molt apreciada en un dia ben assoleiat.

PAC.OBERT 7/9/2014 © DJR - FPAC

No obstante las dificultades logísticas, la colaboración de siete aeronaves del Aeroclub Barcelona-Sabadell, con voluntarios que atendieron la visita a la cabina de tres, completó una buena mañana aeronáutica y familiar. La rotación y colas de familias con niños y niñas que querían sentarse y fotografiarse en la cabina de piloto fue permanente, incluso una vez iniciado el carrusel. El área de descanso habilitada en el hangar de la FPAC fué muy apreciada ya que el sol brilló de lo lindo..
 
PAC.OBERT 7/9/2014 © DJR - FPAC


Despite the logistical difficulties, the presence of seven aircraft of trhe Aeroclub Barcelona-Sabadell, with volunteers who attended the visit to the cockpit of three, completed a good aeronautics family morning. The lines and turnover of families with kids wishing to get a photo in the cockpìts was permanent, even once the flying carussel went on. On a very sunny day, the rest area conditoned within the FPAC hangar was very appreciated.  

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

 

Com es usual, en Quim Rodríguez ens ofereix una visió gràfica de l'inici i final de l'esdeveniment. Son els únics moments que li queden lliures per gaudir de la seva afició per la fotografia aeronàutica. Com Pilot Voluntari, en Quim es fa càrrec de l'organització i control de les operacions a terra de les aeronaus que participen al PAC.OBERT.

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC


Como siempre, Quim Rodríguez nos ofrece una visión del inicio y final del evento. Son los únicos momentos que tiene libre para disfrutar de su afición por la fotografía aeronáutica. Quim, Piloto Voluntario de la FPAC, es el responsable de la organización y control de las operaciones en tierra de las aeronaves que participan en el PAC.OBERT.


PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

 

As usual, Quim Rodriguez offers us a vision of the beginning and the end of the event. These are the sole moments left open for him to enjoy spotting. As a Volunteer Pilot, Quim undertakes the responsibility of organizing and controlling the ground operations of the PAC.OBERT aircraft.


PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

Us esperem al proper PAC.OBERT, dissabte 27 de setembre de 10:00 a 14:00, per veure moltes de les aeronaus que participaran el diumenge 28 de Setembre a la Festa al Cel, l'exhibició aeronàutica que tindrà lloc al cel de les platges de Mataró de 11:00 a 15:00.

Trobareu mes informació sobre la "Festa al cel" a http://www.festaalcel.com


PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

 

Os esperamos en el próximo PAC.OBERT, el Sábado 27 de Septiembre de 10:00 a 14:00, para ver muchas de las aeronaves que participarán el Domingo 28 de Septiembre en la "Festa al Cel". 

La exhibición aeronáutica "Festa al Cel" tendrá lugar sobre el cielo de las playas de Mataró de 11:00 a 15:00. 

Más información sobre la "Festa al Cel" en  http://www.festaalcel.com

 

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

 

See you in the next PAC.OBERT. It will take place on Saturday September 27th. from 10:00 to 14:00 at Sabadell airport.

You will be able to enjoy many of the aircraft taking part on Sunday's September 28th "Festa al Cel" Air Show planned from 11:00 to 15:00 on the skyline of Mataró beaches.

More information at  http://www.festaalcel.com


PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada