2015/01/18

2015/01/03 Moving Gliders

 
 L'Ignacio G. Colomo devant del KA-7 © Enric Pallarés - FPAC


La Secció de Velers de la FPAC va començar, sens demora, l'activitat del 2015.


El dissabte 3 de gener els Socis Benefactors Voluntaris, Enric Pallarés i Ignacio Colomo, van realitzar el trasllat de dos planadors des de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena al Taller de Restauració de la FPAC, al CCA de l'Aeroport de Barcelona-El Prat.

El Sleicher KA-7 "Rhonadler" EC-HLL amb el remolc i cotxe de Colomo i el Wassmer Aviation WA-26P "Squale", a falta de remolc, en un camió.

Fixant el KA-7 © FPAC

Van començar la tasca al migdia amb els treballs de fixació sobre el remolc del KA-7, que estava des de feia dos anys a l'hangar del Soci Benefactor Antonio Marcos, i després de dinar, quan va arribar el camió, van prosseguir la tasca amb el Squale.

Ignacio Colomo escriu: "Sortim d'Igualada a les 17,30 i en arribar al Prat ens esperava tot l'equip habitual per ajudar-nos en les tasques de descàrrega i estibat al local. A les 7 tancàvem portes, i a seguir amb els compromisos d'aquestes Assenyalades Festes. "


EC-GER Squale © Ignacio Colomo - FPAC


La Sección de Veleros de la FPAC comenzó, sin demora, la actividad del 2015.


El sábado 3 de enero los Socios Benefactores Voluntarios Enric Pallarés e Ignacio Colomo realizaron el traslado de dos planeadores desde el aeródromo de Igualada-Òdena al Taller de Restauración de la FPAC en el CCA del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

El Sleicher KA-7 "Rhonadler" EC-HLL con el remolque y coche de Colomo y el Wassmer Aviation WA-26P "Squale" EC-GER, a falta de remolque, en un camión. 

 EC-GER "Squale" © Enric Pallarés - FPAC
 

Comenzaron la tarea a mediodía con los trabajos de fijación sobre el remolque del KA-7, que estaba desde hacía dos años en el hangar del Socio Benefactor Antonio Marcos, y después de comer, cuando vino el camión, prosiguieron la tarea con el Squale.


Ignacio Colomo escribe: “Salimos de Igualada a las 17,30 y al llegar a El Prat nos esperaba todo el equipo habitual para ayudarnos en las tareas de descarga y estibado en el local. A las 7 cerrábamos puertas y a seguir con los compromisos de estas Señaladas Fiestas.”

El Squale al Taller del CCA © Ignacio Colomo - FPAC


The FPAC Gliders Section started without delay its 2015 activity.


On Saturday January 3rd the FPAC Benefactor Volunteer Members Mr/s Enric Pallares and Ignacio Colomo transferred two gliders from the Igualada-Odena aerodrome to the FPAC Restoration Workshop of the CCA building, at the Barcelona-El Prat Airport.

The Slecicher KA-7 "Rhonadler" EC-HHL on a trailer towed by Colomo's car, and the Wassmer WA-26P "Squale" EC-GER on a lift truck.

Enric Pallarés - Pedro Moreono - Jordi Rull - Juan Antonio del Valle
© Ignacio Colomo - FPAC

They began the task at noon with the work of fixing the KA-7 on the trailer. Tha KA-7 had been stored two years in the hangar of Mr Antonio Marcos, a FPAC Benefactor member. After lunch, when the truck lift arrived, they pursued the task with the Squale.

Ignacio Colomo writes: "We left Igualada by 17.30 and when reaching El Prat the usual team was waiting there to help in the task of unloading and storing the gliders in the workshop. By 7pm we closed the doors and went back to the commitments of these celebration days"

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada