2015/04/21

PAC·OBERT 19/4/2015 REPORT


PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez


El Soci Benefactor Nº 003 i el Soci Benefactor Voluntari Nº 219 van ser agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

*Els vols tindran lloc durant el PAC.OBERT programat per el proper 17 de Maig de 2015. Per acordar els detalls i l'hora del vol s'agrairà que els premiats contactin per correu electrònic amb: OPERACIONS@FPAC.ORG

PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez


El Socio Benefactor Nº 003 y el Socio Benefactor Voluntario Nº 219, resultaron agraciados con un vuelo* en una Aeronave Clásica de la FPAC.

*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC.OBERT planeado para el próximo 17 de Mayo de 2015. Para acordar los detalles y la hora del vuelo se agradecerá que los premiados contacten por correo electrónico con: OPERACIONS@FPAC.ORG

PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez


The FPAC Benefactor Member Nº 003 and the Volunteer Benefactor Member Nº 219, were awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.

* The flights will take place in occasion of the next PAC.OBERT exhibition, scheduled for Sunday, May 17th. 2015.
The awarded are kindly requested to contact FPAC to fix the flight details and schedule by emailing to: OPERACIONS@FPAC.ORG

PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez

La previsió meteorològica que fins el dissabte apuntava a la típica situació primaveral de núvols amb risc de pluja intermitent va descoratjà l'assistència de públic. No obstant la intermitència de sol i núvols alts, sense ni gota de pluja va ser un esplèndid decorat per disfrutar amb el vol de la Mentor, les dues passades del Super Saeta i finalment el vol en formació de la Zlin Akrobat acompanyada de dues de les tres Bückers de la FPAC.


PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez

La previsión meteorológica, que hasta el sábado apuntaba a una típica situación primaveral de nubes con riesgo de lluvia intermitente, desanimó la asistencia de público. No obstante, la apertura de grandes claros en un techo de nubes altas, sin gota de lluvia, resultó un espléndido telón de fondo para disfrutar del vuelo de la Mentor, las dos pasadas del Super Saeta y el vuelo en formación de la Zlin Akrobat acompañada de dos de las tres Bücker 131 de la FPAC.

PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez

The weather forecast until Saturday pointing to a typical spring situation of threatening clouds with intermittent rain, discouraged the affluence of visitors. However, the long and large sunny spells opening in a roof of high clouds, without any drop of rain, was a splendid background to enjoy the flight of the T-34 Mentor, the two Super Saeta flyovers and the formation flight of the Zlin Akrobat accompanied by two of the three Bücker 131.

PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez

Com que el PAC·OBERT coincidia amb la exhibició d'automòbils clàssics “Espírtiu de Montjuic” la FPAC no hi va exhibir el Texan, però hi col·laborà estenent les operacions de vol d'entrenament del divendres i les passades d'exhibició del diumenge al cel del Circuit de Catalunya, de Montmeló. 
 
PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez

Dado que el PAC·OBERT coincidía con la exhibición de automóviles clásicos “Espíritu de Montjuic”, esta año la FPAC no exhibió el T-6 “Texan”, como venía siendo habitual. No obstante se manutuvo la colaboración con el evento extendiendo los vuelos de entrenamiento del Viernes y los de exhibición del Domingo al cielo del “Circuit de Catalunya” en Montmeló.

PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez

Since the PAC·OBERT coincided with the exhibition of classic cars "Espírtiu Montjuic", this year the FPAC did not exhibit its T-6 “Texan” on site. However the FPAC continued its cooperation with the classic cars show by extending the Friday's training flights and Sunday's flight exhibition to the sky of the Montmeló's Circuit de Catalunya.

PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez

Al següent enllaç, del Blog del nostre amic i Soci Benefactor, en Pere Ribalta, podeu disfutar amb els videos dels vols dels avions de la FPAC sobre l'Aeroport de Sabadell i el cel de Montmeló.

PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez

En el siguiente enlace, del Blog de nuestro amigo y Socio Benefactor, Pere Ribalta, pueden disfrutar con los vídeos de los vuelos de los aviones de la FPAC sobre el Aeropuerto de Sabadell y el cielo de Montmeló.

PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez

In the following link, that leads to the Blog of our friend and Benefactor Member, Mr. Pere Ribalta, you can enjoy videos of the FPAC aircraft flights at Sabadell Airport and the Montmeló Skyline on Sunday.

PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez


PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez


PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez


PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada