2015/04/12

PATROCINI PRAGMÀTIC

PATROCINIO PRAGMATICO - PRAGMATIC SPONSORSHIP

 

9-4-2015 LELL © Israel Moreira - FPAC

L'empresa Grues Serrat de Sabadell-Rubí ens esponsoritzarà la posta a punt i revisió del Camió Grua recentment cedit per AENA Aeropuertos a la FPAC (per mes informació clica aquí)

També s'encarregarà en endevant de gestionar les preceptives inspeccions periódiques de seguretat (ITV) i l'assegurança del vehicle..

Aquest cop la col·laboració s'ha estés a la revisió del tractor "Iberia" que últimament estava presentant dificultats d'arranc i en el sistema d'alimentació del combustible, aprofitant el trasllat del Camió Grua al taller de Grues Serrat.

El patrocini per prestació de serveis es una manera molt important d'ajudar al projecte cultural i formatiu de la FPAC.

9-4-2015 LELL © Israel Moreira - FPAC

La empresa Gruas Serrat de Sabadell-Rubí nos esponsorizará la puesta a punto y revisión del Camión Grúa recientemente cedido por AENA Aeropuertos a la FPAC (para más información pincha aquí)  

En adelante también se encargará de gestionar las preceptivas inspecciones periódicas de seguridad (ITV) y el seguro del vehículo.

Esta vez la colaboración se ha extendido a la revisión del tractor "Iberia" que últimamente estaba presentando dificultades de arranque y en el sistema de alimentación del combustible, aprovechando el traslado del Camión Grúa al taller de Grúas Serrat.

 
El patrocinio por prestación de servicios es una manera muy importante de ayuda al proyecto cultural y formativo de la FPAC.


9-4-2015 LELL © Israel Moreira - FPAC

The Sabadell-Rubi company, Gruas Serrat, will sponsor the review and eventual repair of the Truck Crane recently donated by AENA Airports to the FPAC (for more information click here)
 
Henceforth, Gruas Serrat also will manage the required periodic safety inspections (ITV) and the  insurance of the vehicle.


This time the collaboration has extended to the review of the tractor "Iberia" that recently presented failures on ignition and fuel feed systems. Placing the small IB truck inside the case of the big Renault crane truck proved to be an efficient way to move both historical assets to the workshop of Gruas Serrat.


The charity provision of services is an important way to sponsor the cultural and educational project of the FPAC.

9-4-2015 LELL © Israel Moreira - FPAC

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada