2015/09/14

PAC·OBERT FESTA MAJOR 6/09/2015 Report


Organitzat conjuntament amb l'Aeroclub Barcelona Sabadell l'edició especial Festa Major del PAC·OBERT registrà menys afluència de públic que l'any anterior, probablement per les dificultats d'accés a la plataforma d'exposició d'aeronaus que es produiren en 2014.
 
Les Aeronaus exposades per l'Aeroclub - Las aeronaves exhibidas por el Aeroclub - Aeroclub's exhibited aircraft
2015 09 06 © FPAC - Conrad Miquel Antich

El Soci Benefactor Nº 103 i el Soci Benefactor Voluntari Nº 157 van ser agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

*Els vols tindran lloc durant el PAC.OBERT programat pel 18 d'Octubre de 2015 o en data anterior a acordar. Per acordar els detalls del vol s'agrairà que els premiats contactin per correu electrònic amb: OPERACIONS@FPAC.ORG

EC-BDS & EC-DAU   2015 09 06 © FPAC - Joaquim Rodríguez

Organizado conjuntamente con el Aeroclub Barcelona Sabadell, la edición especial Fiesta Mayor del PAC·OBERT registró menos afluencia de público que el año anterior, probablemente por las dificultades de acceso a la plataforma de exhibición de aeronaves que se produjeron en 2014.

EC-BDS   EC-DAU   EC-FUU    2015 09 06 © FPAC - Joaquim Rodríguez

El Socio Benefactor Nº 103 y el Socio Benefactor Voluntario Nº 157, resultaron agraciados con un vuelo* en una Aeronave Clásica de la FPAC.

*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC.OBERT planeado para el 18 de Octubre de 2015 o en facha anterior a acordar. Para acordar los detalles del vuelo se agradecerá que los premiados contacten por correo electrónico con: OPERACIONS@FPAC.ORG


EC-BDS &  EC-DAU     2015 09 06 © FPAC - Joaquim Rodríguez

Organized jointly with the Aero Club Barcelona Sabadell, the Special Edition of the PAC·OBERT included in Sabadell City Day Celebration Program, registered less influx of public than last year. Probably due to the difficulties of access to the exhibition platform occured in 2014.

En Carles Martí  preparant-se per un dels primers vols d'exhibició 
2015 09 06 © FPAC - Conrad Miquel Antich

The FPAC Benefactor Member Nº 103 and the Volunteer Benefactor Member Nº 157, were awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.
* The flights can be scheduled, either on October 18th PAC·OBERT exhibition, or on a previous date. To agree on the details of the flight please email to: OPERACIONS@FPAC.ORG

2015 09 06 © FPAC - Joaquim Rodríguez


En Daniel V González Alonso en el vol de formació
2015 09 06 © FPAC - Joaquim Rodríguez


Una indisposició del pilot va deixar a terra la EC-BPT i la EC-CHQ  
2015 09 06 © FPAC - Joaquim Rodríguez


EC-BPT  EC-BDS  EC-CHQ     2015 09 06 © FPAC - Conrad Miquel Antich


EC-BPT  EC-BDS  EC-CHQ     2015 09 06 © FPAC - Conrad Miquel Antich


Una indisposición del piloto dejó en tierra las EC-BPT y  EC-CHQ  
2015 09 06 © FPAC - Joaquim Rodríguez


EC-DAU     2015 09 06 © FPAC - Joaquim Rodríguez


EC-DAU pilotada per Albert Blanchart  
2015 09 06 © FPAC - Joaquim Rodríguez


EC-FUU  &  EC-DAU     2015 09 06 © FPAC - Conrad Miquel Antich

 Esperando la salida de las Bücker  
2015 09 06 © FPAC - Conrad Miquel Antich
 
EC-FUU pilotada per Carles Martí 
2015 09 06 © FPAC - Joaquim Rodríguez


2015 09 06 © FPAC - Joaquim Rodríguez


2015 09 06 © FPAC - Joaquim Rodríguez


El pilot voluntari Xavier Esteller oferí en la seva PA-18  "Linda" un vol d'incentiu a Soci Benefactor de la FPAC
2015 09 06 © FPAC - Conrad Miquel Antich

La falta de disponibilidad de piloto para realizar el vuelo de certificación antes del PAC·OBERT dejo en tierra la EC-BBJ
2015 09 06 © FPAC - Conrad Miquel Antich

Como es habitual, el Colibrí EC-YSP se exhibió en rodaje
2015 09 06 © FPAC - Conrad Miquel Antich


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada