2016/06/03

EXPO CATALUNYA AERONAUTICA 1916-2016 -5-


29/05/2016 CCA EXPO © FPAC


L'EXPOSICIÓ PASSA L'EQUADOR

Més de 1.100 persones ja han visitat l'exposició “Catalunya Aeronàutica 1916-2016” al Centre de Cultura Aeronàutica de l'Aeroport de Barcelona-El Prat.
En número màxim de visitants en horari de matí o de tarda ha estat de 175 persones, i es va enregistrar el diumenge 29 de maig, pel matí. 

29/05/2016 CCA EXPO © FPAC - Jordi Rull

  
Durant la setmana del 24 de maig es van realitzar visites guiades per un grup de socis de l'Associació de Maquetistes, i per grups d'Estudiants dels Centres de Formació de Tècnic de Manteniment d'Aeronaus, INSIB del Prat de Llobregat, i EFAV de Vilanova i La Geltrú. 
 

25/05/2016 CCA EXPO © FPAC

Atenent una petició de la direcció acadèmica, als primers se'ls va oferir una conferència sobre aspectes tecnològics dels motors a reacció.
Molt entranyable va ser la visita d'un grup de Tripulants de Cabina de Passatgers, veteranes de la Companyia Iberia.

27/05/2016 CCA EXPO © FPAC - Jordi Rull

I durant aquesta setmana, el dimarts es va fer una visita guiada a un nombrós grup de l'Associació Trini Jove, i el divendres, al personal del Servei d'Aeroports i Transport Aeri de la Generalitat de Catalunya.

26/05/2016 CCA EXPO © FPAC


LA EXPOSICIÓN PASA SU ECUADOR

Más de 1.100 personas ya han visitado la exposición "Cataluña Aeronáutica 1916 - 2016" en el Centro de Cultura Aeronáutica del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.
En número máximo de visitantes en horario de mañana o de tarde ha sido de 175 personas, y se registró el domingo 29 de mayo, por la mañana.

29/05/2016 CCA EXPO © FPAC - Jordi Rull

Durante la semana del 24 de mayo se realizaron visitas guiadas para un grupo de socios de la Asociación de Maquetistas, y para grupos de Estudiantes de los Centros de Formación de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves, INSIB de El Prat de Llobergat, y EFAV de Vilanova i La Geltrú. 

28/05/2016 CCA EXPO © FPAC

Atendiendo una petición de la dirección académica, a los primeros se les ofreció una conferencia sobre aspectos tecnológicos de los motores a reacción.
Muy entrañable fue la visita de un grupo de veteranas Tripulantes de Cabina de Pasajeros, jubiladas en la Compañía Iberia.

27/05/2016 CCA EXPO © FPAC

Y durante esta semana, el martes se realizó una visita guiada a un numeroso grupo de la Asociación Trini Jove, y el viernes, al personal del Servicio de Aeropuertos y Transporte Aéreo de la Generalitat de Catalunya.

29/05/2016 CCA EXPO © FPACTHE EXHIBITION CROSSES ITS EQUATOR

More than 1,100 people have visited the exhibition "Aeronautical Catalonia 1916-2016" at the Aeronautics Cultural Center of Barcelona-El Prat Airport.
The maximum number of visitors in the morning or afternoon shift has been 175, recorded in the morning of Sunday May 29th.

29/05/2016 CCA EXPO © FPAC - Jordi Rull

During the week of May 24 we had guided tours for a group of members of the Association of Modelers, and for groups of Aircraft Maintenance Technician students of the EFAV training center of Vilanova i La Geltru and INSIB training center of El Prat de Llobergat. Attending a request from the academic direction, the later were offered as well a conference on technological aspects of jet engines.

29/05/2016 CCA EXPO © FPAC

Very endearing was the visit of a group of Passener Cabin Crew veterans of Iberia Airlines.

27/05/2016 CCA EXPO © FPAC

And this week, on Tuesday, we had a guided tour for a large group of "Trini Jove Association" members,  and on Friday morning, for the staff of the Airports and Air Transport Service of the Generalitat de Catalunya.
 

Retrat d'Enric Pallarès, l'inspirador i ànima de la CCA EXPO © FPAC 26/05/2016
1 comentari:

  1. Com "Aro-trastornat" des de l'any 1931, he gaudit molt d'aquesta magnífica exposició encara que ha sigut via e-mail. Endavant!!

    ResponElimina