2013/05/10

La Mignet HM-14 "Pou du Ciel" de la FPAC novament a LEBL

La Mignet HM-14 "Pou du Ciel" de nuevo en LEBL

The Mignet HM-14 "Pou du Ciel" again at LEBL

Imatge de Francesc Val amb càmara digital Sony


Després d'un llarg període d'emmagatzemament al taller provisional de la FPAC a Viladecans, el dijous 9 de Maig de 2013 l'aeronau ha tornat a l'Aeroport de Barcelona, on va estar exposada al públic que transitava entre el mòdul del Pont Aeri i el de Sortides Nacionals de l'actual T2, de 1995 A 1999 . 
Ara estarà exposada al nou centre de Cultura Aeronàutica, de poxima inauguració, a on els Socis Benefactors Voluntaris de la la FPAC estan establint un nou Taller-Escola. Per mes informació del nou Taller-Escola visiteu: 

http://fpac-airworkshop.blogspot.com.es/p/nuevotaller-escuela-de-la-fpac-en-el.html
http://fpac-flyingheritage.blogspot.com.es/2013/04/visibilitat-de-la-fpac-lebl.html


Imagen de FrancescVal con cámara digital SonyDespués de un largo período de almacenamiento en el taller provisional de la FPAC en Viladecans, el jueves 9 de Mayo de 2013 la aeronave ha vuelto al Aeropuerto de Barcelona, donde estuvo expuesta al público que transitaba entre el módulo del Puente Aéreo y el de Salidas Nacionales de la actual T2, desde 1995 hasta 1999.
En adelante se podrá ver en el nuevo centro de Cultura Aeronáutica, de poxima inauguración, donde los Socios Benefactores Voluntarios de la la FPAC están estableciendo un nuevo Taller-Escuela. Más información del nuevo Taller-Escuela en: 
  


http://fpac-airworkshop.blogspot.com.es/p/newfpac-workshop-school-facilities-at.html
http://fpac-flyingheritage.blogspot.com.es/2013/04/visibilitat-de-la-fpac-lebl.html


La Pou du Cel exposada per l'Associació d'Amics de l'Aeronàutica al que avui es la T2 de l'Aeroport de Barcelona
La Pou du Cel expuesta por  la Associació d'Amics de l'Aeronàutica en lo que hoy es la T2 del Aeropuerto de BarcelonaAfter a long period of storage at the FPAC temporary workshop in Viladecans, on May 9, 2013 the aircraft returned to the Airport of Barcelona, ​​where from 1995 to 1999 was exposed to the public transit between the Barcelona - Madrid  Iberia's Air Bridge module and the Domestic Departures module of the terminal today renamed T2.
It will be exposed at the LEBL Aeronautics Culture Center to be opened soon. This is a new building where the volunteering FPAC Benefactor Members are setting a new Worksop -School. See more info on the new Workshop-School at:


http://fpac-airworkshop.blogspot.com.es/p/blog-page_7.html
http://fpac-flyingheritage.blogspot.com.es/2013/04/visibilitat-de-la-fpac-lebl.html


Els voluntaris i el trasllat - Los voluntarios y el traslado
Volunteers and the move

 

Els voluntaris que participaren en el projecte de neteja, trasllat i re-muntatge han estat l'Enric Pallarés, i la seva filla Paula, en Jordi Rull, en Pedro Moreno, en Leandre Sitjà, en Domènec Toquero i en Francesc Val.
El trasllat s´ha fet a molt poca velocitat per evitar sotracts i per carreteres de servei i laterals de la zona aeroportuaria.

Los voluntarios que han participado en el proceso de limpieza, traslado y montaje han sido Enric pallarés y su hija Paula, Jordi Rull, Pedro Moreno, Leandre Sitjà, Domènec Toquero y Francesc Val.
El transporte se ha realizado a muy poca velocidad para evitar golpes, por carreteras de servicio y perimetrales del aeropuerto.

Volunteers participating in the project of cleaning, moving and re-assembling the aircraft have been Enric Pallarés helped by his daughter Paula, Jordi Rull, Pedro Moreno, Leandre Sitjà, Domènec Toquero and Francesc Val.
To avoid bumping damages the transportation has been at low speed and through service and airport perimetral road network.
 
Before the move. At the Viladecans temporary workshop

Cleaning and protecting the aircraft

Cleaning the lower wing and protecting the rudder
Loading the van to fit and secure every part!

A longer than the van box main wing compelled to drive very carefully

The wings ready for being re-asembled at the CCA


The almost re-assembled aircraft

A Well Done Job! happy end.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada