2014/02/03

EC-BNU Fauvel AV-36 @ LEBL-CCA RESTORATION PROGRESS REPORT

Progressa la restauració de la Fauvel 

Per acabar el muntatge estructural s'han tingut que fer els horns de comandament dels alerons doncs no s'hi trovaren entre les restes que va heredar la FPAC. Progresa la restauración de la Fauvel

Para poder completar el montaje estructural, ha habido que hacer los horns de mando de los alerones ya que no se encontraron entre los restos que heredó la FPAC.


Fauvel's restoration progress

In order to complete the structural assembly of the aircraft it has been necessary to make the ailerons control horns. These parts were missing in the remains inherited by the FPAC
 Des de fotografies de revistes, el TMA Soci Benefactor i Voluntari Sr. Paul Sereix va poguer esbrinar quina forma teníen, en va fer un disseny i una plantilla i l'ajustà in situ sobre els alerons. 
A partir de fotografías de revistas, el TMA Socio Benefactor y Voluntario Sr. Paul Sereix pudo averiguar qué forma tenían, hizo un diseño, una plantilla y la ajustó in situ sobre los alerones.
Based on photographs from magazines, the TMA Benefactor Member and Volunteer Mr. Paul Sereix had been able to figure out how they were. He made a design template and adjusted it to the ailerons on the site.


En base a dita plantilla el Soci Benefactor Voluntari Sr. Antoni Salvador ha fabricat els horns i els ha muntat, fent posible completar la fixació articulada dels alerons.  
Partiendo de dicha plantilla el Socio Benefactor Voluntario Sr. Antoni Salvador ha fabricado los horns y los ha montado completando así la fijación articulada de los alerones.
Based on this template the Volunteer Benefactor Member Mr. Antonio Salvador has manufactured and mounted the horns, making possible to complete fixing the hinged ailerons.


L'avió está pràcticament acabat d'entel‐lar en la seva totalitat. En aquests moments s´hi estan posant les bandes de reforç de la tela i en breu es procedirà a donar l'imprimació.
El avión está prácticamente acabado de Entel-lar en su totalidad. En estos momentos se están poniendo las bandas de refuerzo de la tela y en breve se procederá a dar la imprimación. 
The plane is virtually tarnish-up finish in its entirety. At the moment they are putting bands reinforcement fabric and soon we will proceed to give the primer

 
Els Voluntaris també han iniciat els primers treballs de reconstrucció del cockpit.
Los Voluntarios también han iniciado los primeros trabajos de reconstrucción del cockpit.
Volunteers have also begun preliminary work to rebuild the cockpit.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada