2014/06/11

Aerial views of the Garden Museum Land Vistes aèries del terreny pel Jardí-Museu Vistas aéreas del solar para Jardín-Museo


10/6/2014 © FPAC-Ginés Hernández

En Ginés Hernández, Professor del Institut de Formació Professional Illa dels Banyols, de El Prat de Llobregat, i Tècnic Certificador de Manteniment d'Aeronaus ens remet una bona col·lecció d'imatges del terreny a on es construirà el Jardí-Museu tant aviat es rebi la llicència d'obres. 
Les imatges corresponen a la situació actual, deprès del condicionament superficial d'urgència consistent en la nivellació a pendents aptes per el estacionament d'aeronaus i el compactat del terreny.
El treball es va iniciar i acabar el passat mes d'abril. Per mes detalls de l'operació d'urgència veure la entrada del 23 d'abril "OBRES MUSEU - 4"

10/6/2014 © FPAC-Ginés Hernández

Don Ginés Hermández, Profesor del Instituto de Formación Profesional "Illa dels Banyols" (INSIB) de El Prat de LLobregat y Técnico Certificador de Mantenimiento de Aeronaves nos remite una buena colección de imágenes del terreno donde se construirá el Jardín-Museo en cuanto se reciba la licencia de obras. 
Las imágenes corresponden a la situación actual, después del condicionamiento superficial de urgencia que consistió en la nivelación a pendientes aptas para el estacionamiento de aeronaves y el compactado del terreno. 
El trabajo se inició y finalizó el pasado mes de Abril. Para mas detalles de la operación de urgencia ver la entrada del 23 de Abril "OBRES MUSEU - 4"


10/6/2014 © FPAC-Ginés Hernández

Mr. Ginés Hernández, Professor of the Professional Training Institute "Illa dels Banyols" (INSIB) from El Prat de Llobregat and Aircraft Maintenance Certification Mechanic sent us a complete collection of images taken when flying over the land where the FPAC Garden Museum will be built as soon as the City Council grants the woks compulsory permission. 
The images reflect the current situation, this is after the urgent  conditioninig of the ground surface. It consisted of a levelling and compaction of the soil to reach aircraft parking compatible slopes. 
The works were developped throughout April. You can see more details of the urgency operation by visiting this Blog April 23rd entry "OBRES MUSEU - 4"

10/6/2014 © FPAC-Ginés Hernández

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada