2014/06/09

EVACUACIÓ FINAL DE VILADECANS 20/5 - 3/6 - 6/6

Descarregant vitrines al CCA © FPAC - F.VAL


Sota la direcció i intensiva dedicació d'en Francesc Val, i amb l'ajuda de l'Enric Pallarés, en Jordi Rull i en Pedro Moreno, tots ells Socis Benefactors Voluntaris de la FPAC, es van realitzar les últimes operacions d'evacuació dels magatzems que ens deixava ocupar AENA a Viladecans.

Descarregant la roda d'un B-747 © FPAC - F.VAL


El dimarts 20 de Maig per la tarda es van transportar cinc vitrines. Tres d'elles mólt pessants i delicades propietat d'AENA junt amb dues vitrines de la Fundació i múltiples panells per exposicións. Tot va quedar guardat al magatzem del CCA.Les restes de consoles del ATC Barcelona © FPAC - F.VAL


El dimarts 3 de Juny es va transportar a Sabadell material d'il·luminació, unes consoles de l'antic Centre de Control d'Area Terminal de Barcelona (ATC) de les que es conserven dues pantalles de radar, diversos monitors i un teclat del control. També es va transportar una roda de B-747, una estació radio balissa, una hèlix tripala, dues ales delta i diversos components rotables restaurats.

La caseta de control © FPAC - F.VALEl divendres 6 de Juny es van fer dos transports a Sabadell amb materials donats per AENA i procedents de la deconstrucció d'obres i senyalitzacions temporals del Pla Barcelona. El Pla Barcelona incloia la remodelació i construcció dels actuals edificis terminals de l'aeroport de Barcelona-El Prat. Lo mes voluminós va ser una caseta de control d'accés a l'aparcament temporal de vehicles.
Las vitrinas y paneles para exposiciones © FPAC - F.VAL
Bajo la dirección e intensiva dedicación de Francesc Val, apoyado por Enric Pallarés, Jordi Rull y Pedro Moreno, todos ellos Socios Benefactores Voluntarios de la FPAC, se realizaron las últimas operaciones de evacuación de los almacenes que nos dejaba ocupar AENA en Viladecans.El martes 20 de Mayo por la tarde se transportaron cinco vitrinas tres de ellas muy pesadas y delicadas propiedad de AENA junto con tres vitrinas de la Fundación y múltiples paneles para exposiciones. Todo quedó guardado en el almacén del CCA.


Los restos de las consolas del ATC Barcelona © FPAC - F.VALEl martes 3 de Junio se transportó a Sabadell material de iluminación, unas consolas del antiguo Centro de Control de Area Terminal de Barcelona (ATC) de las que se conservan dos pantallas de radar, varios monitores y un teclado de control. También se transportó una rueda de B-747, una estación radio baliza, una hélice tripala, dos alas delta y varios componentes rotables restaurados.

Materiales de deconstrucción del Plan Barcelona © FPAC - F.VAL


El viernes 6 de Junio se realizaron dos transportes a Sabadell con materiales donados por AENA y procedentes de la deconstrucción de obras y señalizaciones temporales del Plan Barcelona. El Plan Barcelona incluía la remodelación y construcción de los actuales edificios terminales del aeropuerto de Barcelona-El Prat. Lo más voluminoso fue una caseta de control de acceso al aparcamiento temporal de vehículos.

Los almacenes de Viladecans ya están vacíos © FPAC - F.VALThe last operations to evacuate the Viladecans warehouses that AENA allowed us to occupy were performed under the direction and intensive dedication of Mr Francis Val, supported by Mr/s Enric Pallares, Jordi Rull and Pedro Moreno, all Volunteer Benefactor members of the FPAC.On Tuesday May 20 five showcases and multiple exhibition panels were moved to the CCA. Three of them, belonging to AENA, were very heavy and delicate, they were stored at the CCA warehouse together with two showcases of the Foundation and the exhibition panels.


One of the Barcelona ATC consoles © FPAC - F.VAL


On Tuesday June 3 some consoles of the old Barcelona Terminal Area Control Center (ATC) that still include two radar screens, multiple monitors and a keyboard control were moved together with lighting equipment, a B747 wheel, a radio beacon station, a three-bladed propeller, two delta wings and several restored rotable engine components.


A former BCN signage post temporary stored on a LELL container © FPAC - F.VAL
The operation was completed on Friday June 6 with two transports carrying materials donated by AENA from the deconstruction of temporary installations and signage used during the Barcelona Plan development days. The Barcelona Plan included the construction and remodeling of the Barcelona-El Prat airport terminal buildings. The bulkiest one was a control booth of the temporary parking of vehicles.

The old BCN temporary parking checkpoint boot © FPAC - F.VAL


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada