2014/06/05

AIR RACE F1 - LLEIDA AIR CHALLENGE 2014 FPAC REPORT

 El passat diumenge 1 de Juny els Socis Benefactors Voluntaris de la la Fundació van col·laborar a l'esdeveniment aeronàutic amb els vols de tres aeronaus històriques i amb la difusió de les activitats de la FPAC a un estand compartit amb l'Aeroclub Barcelona-Sabadell.


Les Bücker 131, EC-FUU i EC-FTZ comandades per l'Albert Blanchart i en Josep Llàcer van arribar entre dues mànigues de classificació de la competició Air F1. 

La Zlin Akrobat EC-BDS comandada per en Carles Martí va tindre que fer un aterratge d'espera a l'aeròdrom lleidetà d'Alfés per manca de sincronització entre pla de vol i situació de tràfic local, per la mateixa raó el comandant de la Cessna 172 EC-BBJ va decidir no aterrar a Alfés i tornà a l'aeroport de Sabadell. 


Abans de la competició final, les tres aeronaus de la col·lecció de la FPAC van fer una lluida exhibició de quatre passades en carussel 


En Conrad Miquel, Soci Benefactor Voluntari, que participà en la trobada dels responsables del festival amb mitjans de comunicació, ens ofereix un bon reportatge des de l'interior de l'àrea d'accés restringit. A la trobada s'informà d'una assistència de mes de sis mil persones segons control d'entrada.

El pasado domingo 1 de Junio ​​los Socios Benefactores Voluntarios de la la Fundación colaboraron en el evento aeronáutico con los vuelos de tres aeronaves históricas y con la difusión de las actividades de la FPAC en un stand compartido con el Aeroclub Barcelona- Sabadell.Las Bücker 131, EC- FUU y EC- FTZ comandadas por Albert Blanchart y Josep Llàcer, después de una bonita pasada frente el público, aterrizaron entre dos mangas de clasificación de la competición Air F1.La Zlin Akrobat EC- BDS comandada por Carlos Martí tuvo que realizar un aterrizaje de espera en el aeródromo leridano de Alfés por falta de sincronización entre plan de vuelo y situación de tráfico local. 

Por la misma razón el comandante de la Cessna 172 EC- BBJ decidió no aterrizar en Alfés y volvió al aeropuerto de Sabadell .

Antes de la competición final, las tres aeronaves de la colección de la FPAC hicieron una lucida exhibición con cuatro pases en carussel


Conrad Miquel, Socio Benefactor Voluntario que participó en el encuentro de los responsables del festival con los medios de comunicación, nos ofrece un buen reportaje desde el interior del área de acceso restringido . En dicho encuentro se informó de una asistencia de mas de seis mil personas según control de entrada .

On Sunday June 1, the FPAC Volunteer Benefactor Members collaborated in the aviation event with the flights of three heritage aircraft and the attention to the visitors in the FPAC information boot shared with the Aeroclub Barcelona-Sabadell.The Bücker 131, EC-FUU and EC- FTZ commanded by Mr./s Albert Blanchart and Josep Llàcer after a nice pass over the runway, landed between two qualifying rounds of rthe Air F1 competition.The Zlin Akrobat EC- BDS commanded by Carlos Martí had to make an standby landing in Lleida's Alfès airfield due to lack of synchronization between flight plan and local traffic situation.

For the same reason the commander of the Cessna 172 EC- BBJ decided not landing in Alfés and returned to the Sabadell airport.

Before the final competition, the three FPAC heritage aircraft made ​​a display with four passes in carussel

 
Conrad Miquel, Volunteer Benefactor who participated in the meeting of the air festival with the media, offers us a good graphic story from the  inside of the restricted area. At the meeting it was reported an attendance of more than six thousand people as per the entrance control.

  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada