2016/05/14

EXPO CATALUNYA AERONAUTICA 1916-2016 -2-

INAUGURACIÓ  - INAUGURACIÓN - EXHIBITION OPENING


Acompanyat de les Autoritats Locals i la Direcció de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, el President de la FPAC va inaugurar l'Exposició commemorativa del Centenari del Desenvolupament de l'Aviació Civil a Catalunya.

El President va adreçar als convidats unes breus paraules introductòries al contingut de l'exposició, d'agraiment als Patrocinadors, i sobre tot de reconeixement a la feina feta per els Socis Benefactors Voluntaris i col·laboradors externs que l'han fet possible.

13/5/2016 (C) FPAC-LEANDRO ESCORSELL

Acompañado de las Autoridades Locales y la Dirección del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, el Presidente de la FPAC inauguró la Exposición conmemorativa del Centenario del Desarrollo de la Aviación Civil en Catalunya.

El Presidente dirigió a los invitados unas breves palabras introductorias de la exposición, de agradecimiento a los Patrocinadores y sobre todo de reconocimiento a los Socios Benefactores Voluntarios y a los colaboradores externos que la han hecho posible.

13/5/2016 (C) FPAC - CONRAD MIQUEL ANTICH

 
Accompanied by local authorities and the management of the Barcelona-El Prat Airport, the President of FPAC opened the exhibition commemorative of a Century of Civil Aviation Development.

The President addressed the guests a brief introductory words of the exhibition and thanks to all the Sponsors, Volunteers and Collaborators who have made it possible.

13/5/2016 (C) FPAC - CONRAD MIQUEL ANTICH
 
Després de la visita hem rebut diverses notes de felicitació de les que extraiem els següents paràgrafs amb els que us animem a visitar-nos.
Matrícula d'honor per expressar amb tant rigor tots els escenaris de la nostra història al llarg d'aquests 100 anys, el que li atorga la categoria d'un laboriós treball ple d'il·lusió i esforç sabent recrear i reviure el passat i present tan ben reflectit en els editats panells.

Un excel·lent treball que dóna testimoni i record del gran actiu que Catalunya va aportar i segueix aportant al desenvolupament de la nostra aviació.

13/5/2016 (C) FPAC - CONRAD MIQUEL ANTICH

 Después de la visita hemos recibido varias notas de felicitación de las que extraemos los siguientes párrafos con los que os animamos a visitarnos.

Matrícula de honor por expresar con tanto rigor todos los escenarios de nuestra historia a lo largo de estos 100 años, lo que le otorga la categoría de un laborioso trabajo lleno de ilusión y esfuerzo sabiendo recrear y revivir el pasado y presente tan bien reflejado en los editados paneles.

Un excelente trabajo que da testimonio y recuerdo del gran activo que Catalunya aportó y sigue aportando al desenvolvimiento de nuestra aviación.

13/5/2016 (C) FPAC - CONRAD MIQUEL ANTICH

 After the visit we have received several notes of congratulations from were we draw the following paragraphs with which we encourage you to visit us.

Honors for expressing so rigorously all stages of our history over the past 100 years. This is what characterizes a laborious work, full of enthusiasm and effort, knowing how to recreate and relive the past and the present, as it's so well reflected in the edited panels.

An excellent work that bears witness and remembers the great asset that Catalonia contributed and continues to contribute to the development of our aviation.


13/2-5/2016 (C) FPAC-LEANDRO ESCORSELL

W

13/5/2016 (C) FPAC-LEANDRO ESCORSELL
W
13/5/2016 (C) FPAC - CONRAD MIQUEL ANTICH
 W

13/5/2016 (C) FPAC - CONRAD MIQUEL ANTICH
W
13/5/2016 (C) FPAC - CONRAD MIQUEL ANTICH
W

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada