2016/05/23

EXPO CATALUNYA AERONAUTICA 1916-2016 -4-

 
La Pou du Ciel, precursora dels ultralleugers, i pregonada per Marià Foyé com exemple del que tenien que ser els avions populars, acompanyada del Gegant d'El Prat que reprodueix la figura d'un gegant de l'aviació catalana, en Josep Canudas, donen la benvinguda als visitants © FPAC - Montse Fernández

 

Més de 100 persones visitaren l'exposició el dissabte 21, dia de màxima afluència. A la cloenda de la primera setmana passa de 500 la suma de visitants.


Horaris de visita, fins el diumenge 12 de juny.
10:30 a 13:30 de dimarts a diumenge
16:30 a 19:30 de dimarts a dissabte

SITUACIÓ DE L'EDIFICI CENTRE CULTURAL AERONÀUTIC
Avinguda Pepa Colomer / Carrer Josep Maria Carreras Dexeus AEROPORT DE BARCELONA - EL PRAT
Latitud: 41.309054 | Longitud: 2.087165
Accés per Línies de Bus PR2/PR3
Des de l'Estacio Rodalies El Prat de Llobregat (RENFE / Metro L9) fins la Parada Terminal Corporativa (Cal demanar al conductor la parada a l'iniciar el trajecte)
Accés per AEROBUS, TMB 46, L77
Es triguen uns 10 minuts si s'hi va caminant des de la parada mes propera a la terminal T2C.
Accés en automòbil
La millor ruta per arribar-hi amb cotxe es fer cap a la T2 de l'aeroport.
Després de l'obligat gir a l'esquerra que cal fer un cop s'han passat els tres els edificis terminals de la T2, i just passada l'antiga torre de control, cal girar cap la dreta seguint la indicació de TERMINAL CORPORATIVA.
L'edifici del CCA, es troba just en front de l'aparcament de la Terminal Corporativa, a uns 100 metres del gran hangar d'IBERIA

La Pou du Ciel, precursora de los ultraligeros, y pregonada por Mariano Foyé como ejemplo de lo que tenían que ser los aviones populares, acompañada del Gigante de El Prat que reproduce la figura de un gigante de la aviación catalana, Josep Canudas, dan la bienvenida a los visitantes © FPAC - Montse Fernández


Mas de 100 personas visitaron la exposición el Sábado 21, dia de máxima afluencia. Al cierre de la primera semana la suma de visitantes excede de 500.Horario de visita hasta el Domingo 12 de Junio.
10:30 a 13:30 de Martes a Domingo
16:30 a 19:30 de Martes a Sábado

SITUACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO CULTURAL AERONÁUTICO
Avinguda Pepa Colomer / Carrer Josep Maria Carreras Dexeus AEROPUERTO DE BARCELONA - EL PRAT
Latitud: 41.309054 | Longitud: 2.087165
Acceso por Líneas de Bus PR2/PR3
Desde Estación Rodalies-El Prat de Llobregat (RENFE o METRO L9) a Parada Terminal Corporativa (Solicitar la parada al conductor)
Acceso por AEROBUS, TMB 46, L77
Se tarda unos 10 minutos andando desde la parada mas cercana a la terminal T2C.
Acceso en automóvil:
La mejor ruta para ir al CCA es dirigirse a la T2 del Aeropuerto.
Después del obligado giro a la izquierda que hay que hacer una vez que se han pasado los tres edificios terminales de la T2, justo después de pasar la antigua torre de control, hay que girar a la derecha, siguiendo la indicación TERMINAL CORPORATIVA.
El edificio del CCA, se encuentra justo frente el aparcamiento de la Terminal Corporativa, a unos 100 metros del gran hangar de IBERIA.


The Pou du Ciel, precursor of the ultralight and proclaimed by Marià Foyé as an example of what had to be popular aircraft, accompanied by the El Prat Gian Character depicting the figure of a giant catalan airman, Josep Canudas, welcome visitors © FPAC - Montse Fernandez


More than 100 visitors on Saturday 21st, the maximum inflow day. The first week of the exhibition recorded more than 500 visitors. Opening schedule until Sunday, June 12th.
10:30 to 13:30 Tuesday to Sunday
16:30 to 19:30 Tuesday to Saturday

LOCATION OF THE AERONAUTICAL CULTURAL CENTER
Av. Mari Pepa Colomer with Josep Maria Carreras Dexeus St. - BARCELONA-EL PRAT Airport
08820 El Prat de LLobregat- Barcelona - Spain
Latitude: 41.309054 | Longitude: 2.087165
Access by local Bus PR3 or PR2
From “El Prat Rodalies” station (RENFE / L9 METRO) to the Terminal Corporativa stop (When boarding the bus, pls. require the driver to stop at Terminal Corporativa).
Access by Aerobus, TMB 46 or L77.
Stop at the terminal T2C, it takes about 10 minutes walking from the T2C to the CCA
Access by car
The best route by is to address to the T2 terminals of the BCN airport.
Once passed the three T2 terminals and the compulsory left turn, right after the old Tower, there's a “TERMINAL CORPORATIVA” indication.
Turn right and drive following the signs "TERMINAL CORPORATIVA".
The CCA building is located just in front of the Corporate Terminal parking lot, about 100 m away from the very large IBERIA hangar.
 
La figura del gegant de l'aviació catalana, Josep Canudas
La figura del gigante de la aviación catalana, Josep Canudas
The giant character of the catalan aviation giant, Mr. Josep Canudas
© FPAC - Montse Fernandez

Caldrien quasi quaranta anys per que els ultralleugers fossin una realitat i popularitzesin l'aviació motoritzada
Tendrían que pasar casi cuarenta años para que la aparición de los ultraligeros popularizase la aviación motorizada
It would take almost forty years to make reality the popular aircraft, the ultralights
QUICKSILVER MXL-SPORT-II EC-FI8
© FPAC - Montse Fernandez
AJUDANT, POTS GUANYAR UNA VOLTA AÈRIA A CATALUNYA

Si després de veure l'exposició t'animes a ajudar-nos fent-te Soci Benefactor de la FPAC, participaràs en el sorteig d'una volta aèria per a dos persones, per els aeròdroms de Catalunya, en una Cessna 172 de la Fundació.
Si ja ets Soci Benefactor de la FPAC no oblidis deixar constància de la teva visita al Llibre de Socis de la FPAC. El trobaràs al taulell de recepció.

A primers dels 90 s'avaluaren autogirs ultralleugers per missions de vigilància forestal
En los primeros años 90 se evaluaron autogiros ultraligeros para misiones de vigilancia forestal
In the early 90's ultralight gyros were evaluated for forest monitoring missions

SALLEN MACH-10 © FPAC - Montse Fernandez AYUDANDO, PUEDEN GANAR UNA VUELTA AÉREA A CATALUÑA

Si después de realizar su visita se animan a ayudarnos haciéndose Socios Benefactores de la FPAC, participarán en el sorteo de una vuelta aéra para dos personas por los aeródromos de Cataluña, en una Cessna 172 de la Fundación.
Si ya es Socio Benefactor de la FPAC, para participar en el sorteo, no olvide dejar constancia de su visita en el Libro de Socios. Lo encontrará en el Mostrador de Recepción.

Els velers restaurats al taller del CCA per els Voluntaris de la FPAC sobrevolen l'exposició
Los veleros restaurados
en el taller del CCA por los Voluntarios de la FPAC sobrevuelan la exposición
The gliders restored at the CCA workshop by the FPAC Volunteers fly over the exhibition

© FPAC - Montse Fernandez 

JOINING THE FPAC PARTNERSHIP YOU MAY WIN A CATALONIA TOUR BY AIR

After the visit, should you wish to support us by joining the FPAC Benefactors Partnership, don't forget to record your call in the partners' book, available at the welcome desk.
If you already are a Benefactor Partner of the FPAC, don't forget to record your call in the above mentioned partner's book.
You may win a tour for two persons flying to the aerodromes of Catalonia with a Cessna 172 of the Foundation.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada