2014/03/13

OBRES MUSEU - 1

S'inicia la construcció del Jardí-Museu

 

Ja s'ha acabat el muntatge de les armadures necessàries per fer els fonaments de l'àrea de contenidors del Pavelló Obert i per els dels Hangars Històrics "Armengol".

Amb l'ajuda dels alumnes del Taller-Escola també s'ha iniciat la feina de comprovació i pre-muntatge de les diferents parts recuperades del desballestamente de l'hangar històric que estava situat a l'Aeroport de Girona-Costra Brava.

Abans de muntar-les definitivament, caldrà disposar de l'ajuda de Socis Benefactors Voluntaris per sanejar els punts oxidats i pintar totes les parts amb anti-oxidant.  

 

Imatge de Miquel Llonch

 

Inicio de las obras del Jardín-Museo

 

Ya están montadas las armaduras de hierro corrugado necesarias para reforzar la cimentación del área de contenedores del Pabellón Abierto asi como para la cimentación de los Hangares Históricos "Armengol".

Con la ayuda de los alumnos del Taller-Escuela también se ha iniciado el trabajo de comprobación y pre-montaje de las diferentes partes recuperadas del desguace del hangar histórico que estaba situado en el Aeropuerto dde Girona-Costa Brava.

Antes del montaje definitivo habrá que contar con la ayuda de Socios benefactores Voluntarios para sanear los puntos oxidados y dar una mano de pintura antioxidante a todas las partes.

 

Imatge de Domingo Jaumandreu

 

Start of construction of the Garden Museum

 

The corrugated iron armors necessary to reinforce the foundation of the container area of the Open Pavilion as well as the foundation of the Historic Hangars "Armengol" have been already assembled.

With the help of students from the Workshop-School it has also started the work of checking and pre-assemblying the different parts recovered from the dismantling of the historic hangar that was located in the Girona-Costa Brava Airport.


Before the final assembly it will be necessary to require the help of Benefactor Member Volunteers to clean up the rusty spots and give a hand of rust-resisitent paint to all parts.


Imatge d'Israel Moreira

Imatge de Domingo Jaumandreu

Imatge d'Israel Moreira


 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada