2013/12/17

ANTONI VILELLA

El passat dia 13 de desembre vam gaudir d’una especial visita al taller de restauració d'aeronaus que ocupa la Fundació a l'edifici Centre Cultural Aeronàutic del Aeroport de Barcelona - El Prat. Es tracta del nostre amic Antoni Vilella Vallés que als seus 96 anys va voler veure l'edifici on s’havia de instal·lar el museu de l’aeroport.


El pasado día 13 de diciembre pudimos disfrutar de una especial visita al taller de restauración de aeronaves que ocupa la Fundación en el Centro Cultural Aeronáutico del Aeropuerto de Barcelona - El Prat. Se trata de nuestro amigo Antonio Vilella Vallés que a sus 96 años quiso ver el edificio donde se tenía que instalar el museo del aeropuerto.


On December 13th we enjoyed a special visit to the aircraft restoration workshop that our Foundation occupies at the Aeronautical Cultural Center building of the Barcelona-El Prat Airport. This is our friend Antonio Vilella Vallés, who in his 96 wanted to see the building where the airport museum was supposed to be set.Antoni Vilella devant del Blériot XI


En Vilella de molt jove va participar a la guerra civil com sergent mecànic de l’aviació governamental cuidant preferentment dels caces I-15 Xatos. Anys després sempre ha estat un enamorat dels avions, ha format part del Centre Aeri, de A.D.A.R. (Associació de Aviadors de la República) de la que ha estat president, de l’Associació d’Amics de l’Aeronàutica, on va participar en la reconstrucció de la nostra Pou du Ciel, i és propietari d’una bona col·lecció de llibres, maquetes i quadres relacionats principalment en l’aviació de la Guerra Civil Espanyola.

Vilella, de muy joven, participa en la guerra civil como sargento mecánico de la aviación gubernamental cuidando preferentemente los cazas I-15 Chato. Años después siguió siendo un enamorado de los aviones. Ha formado parte del Centre Aeri, de ADAR (Asociación de Aviadores de la República) de la que ha sido presidente, de la Asociación de Amigos de la Aeronáutica, donde participó en la reconstrucción de nuestra Pou du Ciel, y es propietario de una buena colección de libros, maquetas y cuadros relacionados principalmente con la aviación de la Guerra Civil Española.

A very young Vilella was involved in the civil war as a sergeant mechanic, mainly in the care of the Governmental aircraft fighters I-15 Chato. Years later he remained as a lover of airplanes. He has been part of the Centre Aeri, ADAR (Association of Airmen of the Republic) of which he has been President, and member of the Aeronautics Friends Association, where he participated in the reconstruction of our Pou du Ciel. He owns a good Collection of books, models and pictures related mainly to the 1936/1939 Spain's Civil War aviation.


Josep Andrada, Leandre Sitjà, Antoni Vilella, Enric Pallarés, Antoni Salvadó


Va venir acompanyat de Josep Andrada, mecànic i expert maquetista, que va formar equip amb Enric Pallarés en la construcció de la rèplica del Bleriot XI. A la trobada hi van estar presents els també Socis Benefactors i Voluntaris Leandre Sitjà, Antoni Salvadó i Jordi Rull. Acabada la emotiva visita ens vam acomiadar del nostre amic Vilella tot pensant com li hauria agradat de veure realitzat el tant desitjat Museu Aeronàutic a El Prat.

Vino acompañado de José Andrada, mecánico y experto maquetista, que formó equipo con Enrique Pallarés en la construcción de la réplica del Bleriot XI. En el encuentro estuvieron presentes los también Socios Benefactores y Voluntarios Leandro Sitjà, Antoni Salvadó y Jordi Rull. Terminada la emotiva visita nos despedimos de nuestro amigo Vilella pensando como le hubiera gustado ver realizado el tan deseado Museo Aeronáutico en El Prat.

Mr. Vilella was accompanied by Josep Andrada, expert mechanic and model maker, who teamed up with Enric Pallarés in building the replica of the Bleriot XI. The encounter was attended also by the FPAC Benefactor Member and Volunteers Mr/s Leandre Sitjà, Antonio Salvadó and Jordi Rull. After the emotional goodbye to our friend Vilella, we kept thinking how much he would have liked to see the longtime wished Aeronautical Museum of El Prat.

Jordi Rull, Antoni Vilella, Enric Pallarés, Josep Andrada

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada